Kliendi / Hankija tasaarveldused

Navigeerimine:  Pank >

Kliendi / Hankija tasaarveldused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tasaarveldusi saate kasutada järgmiste tehingute tegemiseks:

tasaarveldused klientide ja hankijate arvete vahel,

maksude omavahelised tasaarveldused (näiteks palgamaksude tasumine käibemaksu ettemaksu arvelt),

kliendi poolt panka laekunud ettemaksusumma sidumine müügiarvega,

hankijale tehtud ettemaksu sidumine ostuarvega.

 

 

Klientide ja hankijate arvete tasaarveldused sisestage programmi menüüst: Pank > Kliendi / Hankija tasaarveldused

 

Tasaarveldusi saate kasutada järgmiste tehingute tegemiseks:

tasaarveldused klientide ja hankijate arvete vahel,

kliendi poolt panka laekunud ettemaksusumma sidumine müügiarvega,

hankijale tehtud ettemaksu sidumine ostuarvega.

 

Tasaarveldus erineb teistest maksetest selle poolest, et makse summa võib olla null ja kogusummat ei ole vaja sisestada.

 

Täiendavalt saate erinevaid makseviise kasutades teha arvete väikesaldode mahakandmist, lootusetute võlgade mahakandmist, müügiarvete tasumise märkimist palgast kinnipidamisega.

 

 

Klientide/hankijate arvete vahel tasaarvelduste tegemine.

 

Kui teie klient on samal ajal ka hankija ja te olete omavahel kokku leppinud, et teete kattuvate summade osas müügi- ja ostuarvete vahel tasaarveldusi, siis toimige järgmiselt:

 

Selleks klikkige tasaarvelduste aknas ülemisel ribal nupule Lisa clip1887 .

 

Tasaarveldus: valige Tasaarveldus ja koostage 2 eraldi makset:

-üks makse koostage hankija arve tasumise märkimiseks,

-teine makse koostage kliendi arve laekumise märkimiseks.

 

clip1990

 

clip1991

 

Maksete kuupäevad peavad olema võrdsed või hilisemad arvete kuupäevast.

 

Tasaarveldatavad summad peavad olema võrdsed. Kui näiteks kliendi arve summa on suurem, kui hankija arve summa, siis sisestage käsitsi kliendi arve tasumise märkimisel Summa veergu tasaarvelemisele kuuluv summa.

 

Kliendi ja hankija arve tasaarveldamise tulemusena peab olema tasaarvelduse kontol saldo alati null. Kui tasaarvelduse konto saldo on nullist erinev, olete tasaarveldanud erinevaid summasid või olete unustanud ühe poole tasumise/ laekumise tegemata.

 

Konto saldo õigsuse kontrolliks koostage konto aruanne menüüst: Finants > Pearaamatu kanded ja valige kontoks tasaarvelduse konto .

 

 

 

Kliendilt saadud ettemakse sidumine arvega

 

Kui kliendilt on laekunud ettemaks (sisestatakse panga makse ülemises osas ettemaksureale) ja ettemaksu kohta on müügiarve koostatud samas kalendrikuus, siis on väga oluline teha enne käibedeklaratsiooni koostamist ettemaksu sidumine arvega.

 

Selleks klikkige tasaarvelduste aknas ülemisel ribal nupule Lisa.

 

Tasaarveldus - valige Tasaarveldus

Kuupäev - sisestage tasaarvelduse kuupäev. Kuupäev peab olema hilisem või võrdne ettemaksu laekumise ja müügiarve koostamise kuupäevaga.

 

Valige topeltklikiga klient ja märkige linnukesega nii ettemaks kui ka müügiarve. Summad peavad olema võrdsed. Dokumendi summa kokku peab olema null. Kui ettemaksusumma ja arve summa ei ole võrdsed, siis muutke ühel ridadest summa ära.

 

clip1992

 

Kui saadud ettemaks  on müügiarvega sidumata või ettemaksu kohta esitatakse müügiarve järgmisel kuul ja ettemaksuga samal kalendrikuul sidumist ei saa teha, siis käsitleb programm ettemaksusummat käibemaksuga maksustamisele kuuluva käibena ja deklareerib selle käibedeklaratsiooni esimesel real. Sellisel juhul tuleb ettemaksu summalt arvestada käibemaks ja koostada täiendav pearaamatu kanne menüüst: Finants > Pearaamatu kanded:

    Kr müügikäibemaks (2310)

    Db Ostjate ettemaksetelt arvestatud käibemaks (1215)

 

Sarnaselt müügiarve sidumisega ettemaksuga saate teha ka hankijale tehtud ettemakse sidumise ostuarvega. Kuid siis ei ole oluline, et ettemaksu ja ostuarve sidumine oleksid tehtud samas kalendrikuus.

 

 

 

Arvete väikesaldode mahakandmine

 

Kui klient on tasunud ekslikult mõne arve eest natuke suurema või väiksema summa ja need summad oleks mõistlik tuludesse-kuludesse kanda, siis saate seda teha samuti programmi menüüst: Pank > Kliendi / Hankija tasaarveldused

Selleks klikkige tasaarvelduste aknas ülemisel ribal nupule Lisa.

 

Tasaarveldus - valige Väikesaldode mahakandmine

Valige klient topeltklikiga klientide nimekirjast ja märkige linnukesega arvete saldod, mida soovite maha kanda.

Väikesaldode mahakandmise kohta koostab programm pearaamatu kande. Kande vaatamiseks klikkige akna ülemiselt ribal nupule TA - ...

 

 

Lootusetute võlgade mahakandmine

 

Kui klient on ei tasu võlasolevat arvet ja olete otsustanud kanda selle lootusetuks võlaks, siis saate võlgnevuse maha kanda samuti programmi menüüst: Pank > Kliendi / Hankija tasaarveldused

 

Selleks klikkige tasaarvelduste aknas ülemisel ribal nupule Lisa.

 

Tasaarveldus  - valige Lootusetud võlad kuluks.

 

Valige klient topeltklikiga klientide nimekirjast ja märkige linnukesega võlasolev arve, mida soovite maha kanda. Võlgnevuse kustutamise kohta koostab programm pearaamatu kande. Kande vaatamiseks klikkige akna ülemiselt ribal nupule TA - ...