Merit Aktiva juhendid


Tasuta klienditugi

776 9333

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00

Kirjuta klienditoele

klienditugi@merit.ee

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00


Dividendide kajastamine Merit Aktivas

Näide dividendide kajastamise kohta Merit Aktivas

2018. aastal maksti dividende 12000 €, ettevõtte tulumaksu tasuti 3000 €.

2019. aastal makstakse samuti 12000 €. Sellest 1/3 ehk 4000 € maksustatakse 14/86 ehk 651,16 € ja 8000 € maksustatakse 20/80 ehk 2000 €. Kokku äriühingu maksukohustus 2651,16 €.

Täiendav tulumaksu kinnipidamine 7% tuleb summalt 4000 € kuna seda on äriühingu tasandil maksutatud soodusmääraga. Kinnipeetud tulumaks on 280 €. Netodividend, summa mida osanik saab välja maksta, on 12000-280 ehk 11720 €.

Kinnipeetud tulumaks 7% deklareeritakse vormil TSD Lisa 7 INF 1.

Ülaltoodud näide on võetud veebilehelt http://www.kindsigo.ee/2018/12/31/14-dividend-2019-aastal/.

Merit Aktivas on vaja dividendide arvestamise, väljamakse ja maksude tasumise kohta teha alljärgnevad kanded

Dividendide kanne. Ettevõtte osanike või aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel (aastaaruande kinnitamisel) arvestatakse dividendid.
D (2970) Eelmiste perioodide jaotamata kasum 12000
K (2400) Dividendivõlad 12000

Tulumaksukanded tehakse eraldi (eelmine summa ei sisalda TM). Tulumaksu arvestamisel (dividendide arvestusega sama kuupäev)
D (7000) Ettevõtte 20/80 tulumaks 2000
D (7000) Ettevõtte 14/86 tulumaks 651,16
K (2401) Väljamaksmata dividendidelt arvutatud tulumaks 2651,16

Kui dividendid välja makstakse, tehakse kanne dividendidelt arvestatud tulumaksust tulumaksuvõlaks
D (2401) Väljamaksmata dividendidelt arvutatud tulumaks 2651,16
D (2400) Dividendivõlad (täiendav tulumaksu kinnipidamine 7%) 280
K (2360) Ettevõtte tulumaksu võlg (deklareeritakse järgmise kuu 10-l) 2931,16

Dividendide maksmine menüüs Maksed -> Maksed, tehingu liigiks “muud väljaminekud”, kontoks “Dividendivõlad”. Tekib kanne:
D (2400) Dividendivõlad 11720
K (10XX) Pank 11720

Dividendide tulumaksu maksmine menüüs Maksed -> Maksed, tehingu liigiks “tehingud tarnijatega” tarnijaks Maksu- ja Tolliamet. Märkige maksuvõlg linnukesega tasutuks. Tekib kanne:
D (2360) Ettevõtte tulumaksu võlg 2931,16
K (10XX) Pank 2931,16