Merit Aktiva juhendid


Tasuta klienditugi

776 9333

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00

Kirjuta klienditoele

klienditugi@merit.ee

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00


Kapitalirendilepingu lõpetamine ja liisingueseme tagastamine Aktivas

Näide

Ettevõttel on kapitalirendilepinguga soetatud põhivarana auto. Auto tagastatakse liisingufirmale ja kapitalirendileping lõpetatakse.

Auto soetusmaksumus: 53 158 €

Kogukulum: 30 442,36 €

Jääkväärtus: 22 715,64 €

Bilansis kajastub kapitalirendi lühiajaline osa kontol „Kap.rendi lüh.osa“ (2080) 3213,59 € ja pikaajaline osa kontol „Kap.rendi pik.osa“ (2830) 3272,11 €

Liisingufirma väljastab kreeditarve.

Kreeditarve sisestage menüüs Ost -> Ostuarved -> Uus ostuarve. Artikli real koguseks -1, kontoks „kahjum põhivara likvideerimisest“ (4900).

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidliisingu kreediarve.PNG

Kreeditarve sisestamisel tekib kanne:

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidkreed oa kanne.PNG

Arve märkige tasutuks otse arvel makseviisiga „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“.

Kapitalirendi pikaajalise kohustuse kontot saate makseviisiks muuta menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan -> konto kaart.

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidkap rent, pik. makseviis OA-l.PNG

Konto kaardil valige real „kasutatakse makseviisina“, et makseviisi kasutatakse ostuarvetes.

Tasumise kohta tekib kanne:

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidtasumise kanne.PNG

Raamatupidamises kajastub liisingu summa kapitalirendi lühiajalise ja pikaajalise kohustuste kontodel. Kui auto antakse liisingufirmale tagasi, siis need kohustused annulleeritakse.

Kuna ostuarvel on kasutatud makseviisina kapitalirendi pikaajalise kohustuse kontot (2830), siis tuleb järgmiseks kanda lühiajalise kapitalirendi kohustuse saldo pikaajalise kapitalirendi kohustuse kontole. Selleks lisage menüüs Finants -> Pearaamatu kanded -> Uus pearaamatu kanne (D (2080) kap.rendi lüh. osa 3213,59; K (2830) kap.rendi pik. osa 3213,59).

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidpr kanne.PNG

Pärast pearaamatu kande tegemist on nii lühi- kui ka pikaajalise kapitalirendi kohutus konto saldo 0.

Kuna põhivara anti liisinguandjale tagasi, siis Aktivas tehke tagastamise kohta põhivara mahakandmine (menüüs Põhivara -> Põhivarade mahakandmine).

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidpv mahak.PNG

Põhivara mahakandmisel tekib pearaamatu kanne:

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidkanne pv mahak.PNG

Kontole „Kahjum põhivara likvideerimisest“ jääb kahjum 17 310,89 € (auto jääkmaksumuse ja liisingufirma tagasiostuhinna vahe).

C:UserskajapDesktopAktivast Pilvepildid1. Aktiva 2017 disaini pildidkonto 4900.PNG