Merit Aktiva juhendid


Tasuta klienditugi

776 9333

Oleme avatud E-R 09.00 – 16.30

Kirjuta klienditoele

klienditugi@merit.ee

Oleme avatud E-R 09.00 – 16.30


Kui mulle tundub, et käibedeklaratsioonil on käibemaks või müügikäive vale, siis kuidas seda kontrollida? (Aktiva Windows-versioon)

Käibedeklaratsiooni salvestamisel tekkiv erinevuse teade ja käibedeklaratsiooni värvumine punaseks viitab sellele, et on vaja üle kontrollida sisestatud tehingud. Käibedeklaratsioonile tekkinud summade kohta ülevaate saamiseks tuleb klõpsata deklaratsiooni päises printeri nupu kõrval asuvale mustale kolmnurgale ja valida rida Kontrollaruanne. Kui erinevuse teate on põhjustanud tasaarveldamata ettemaksud, siis on vajalik lisada pearaamatusse kanne ettemaksusummadelt arvutatud käibemaksu kohta:

K Müügikäibemaksu konto
D Ostjate ettemaksetelt arvestatud käibemaks

Kui ka pärast kande tegemist jääb erinevuse teade alles, siis tuleb kontrollida müügikäibemaksu konto sisu aruandest Pearaamat. Finants-pearaamat- deklareeritav periood ja kontoks müügikäibemaksu konto. Selle konto kreeditkäive peab võrduma käibedeklaratsiooni reale 4 tekkiva summaga. Erinevuse korral saab sellest aruandest leida erinevuse põhjuse. Erinevuse põhjuseks võib olla, et maksu tasumine on märgitud valele kontole; müügidokument on sisestatud pearaamatusse või kassa aknasse või panga aknasse.