<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=694858474307207&ev=PageView&noscript=1" />

Merit Aktiva juhendid


Tasuta klienditugi

776 9333

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00

Kirjuta klienditoele

klienditugi@merit.ee

Oleme avatud

E-N 10.00 – 16.30

R 10.00 – 15.00


Kuidas käsitleda aruandvaid isikuid?

Aruandvaid isikuid saate lisada programmi menüüst Ost  > Aruandvad isikud. Kui olete lisanud uue aruandva isiku, siis see ilmub automaatselt ostuarvel makseviiside valikusse.

Kõikide aruandvate isikute võlgnevusi kajastatakse ühel ja samal kontol: 1230 või 2410. Erinevate aruandvate isikute kohta ei ole mõtet lisada kontoplaani uusi kontosid. Aruandva isiku kaardil ei saa seadistada võlgnevuste kontot. Võlgnevusi on võimalik jälgida ostuvõlgnevuste aruannetest võla liigiga “Aruandvate isikute võlad”.

Kui aruandev isik toob sorteerimata kujul tšekid (st pole teada, millised on tasutud firma kaardiga, millised on tasutud isikliku kaardiga või aruandva isiku poolt sularahas), siis toimige järgmiselt:

  • Sisestage tšekid ostuarvetena, märkige arve tasutuks makseviisiga “Aruandev isik”. Selle tulemusena võlgnevus läheb üle aruandvale isikule ja arvel olevad kaubad/teenused on kajastatud kuludes.
  • Panga sisestamisel, kui selgub, et tšekk on tasutud firma kaardiga, siis valige “Tehingud tarnijatega” ja märkige linnukesega võlg aruandvale isikule tasutuks (kirjelduses on näha ka tarnija nimi).
  • Kui tasute aruandvale isikule võla vastavalt esitatud arvetele, siis märkige pangas/kassas samamoodi linnukesega tasutuks aruandvale isikule võlas olevad arved.

Kui aruandev isik toob tšekid ja on teada, et nende hulgas ei ole firma kaardiga tasutud tšekke ning tšekid ei sisalda selliste tarnijate arveid, kellede puhul ostusumma ühes kuus ületab 1000 €, siis toimige järgmiselt:

  • Sisestage tšekid menüüst Ost > Aruandvate isikute kuluaruanded. Ühte aruandesse võite sisestada palju tšekke. Iga tšeki võite sisestada ühe reaga, kui kannate tšekil olevad kaubad/teenused kuluks ühele raamatupidamiskontole. Real sisestage kogus ja hind käibemaksuga, programm arvutab samale reale summas sisalduva käibemaksu. Käibemaksu summat saate samal real vajadusel käsitsi parandada. Kuluaruande salvestamisel tekib võlgnevus aruandvale isikule.
  • Kui tasute pangast või kassast aruandvale isikule raha kuluaruande katteks, siis valige “Tehingud tarnijatega” ja märkige linnukesega võlg aruandvale isikule. Kirjelduses on näha kuluaruande dokumendi number.

Kui teete pangas või kassas aruandvale isikule avansilise makse (st ettemaksu), siis valige tehingu liik “Tehingud tarnijatega” ja märkige tasutav summa reale “Ettemaks”.

Võlgnevusi ja ettemakseid aruandvatele isikutele näete aruandest Ost > Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne võla liigiga “Aruandvate isikute võlad”. Sealt saate ülevaate, millised tšekid on veel võlas ja kas saate võlgnevuse katta avansiliste maksete arvelt. Hea ülevaate annab ka aruanne Ost > Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne, kui valite tarnijaks aruandva isiku.

Ettemaksed ja võlgnevused siduge programmi menüüst Maksed > Maksed > Tasaarveldus klientide, tarnijatega.

Aruandvate isikute algsaldod sisestage menüüst Seadistused > Finantsi seadistused > Algsaldod, tööleht “Võlad aruandvatele isikutele” või “Nõuded aruandvate isikute vastu”.