Merit Aktiva juhendid


Tasuta klienditugi

776 9333

Oleme avatud E-R 09.00 – 16.30

Kirjuta klienditoele

klienditugi@merit.ee

Oleme avatud E-R 09.00 – 16.30


Mida Merit Aktiva kasutajad kõige rohkem programmi juures hindavad?

Me teeme Aktiva kasutajate hulgas regulaarselt rahulolu küsitlusi soovitusindeksi (NPS) metoodika järgi. Muuhulgas küsime seal arvamust Aktiva heade omaduste kohta.

Aktiva kasutajad peavad kõige paremateks omadusteks programmi kasutamise lihtsust ja mugavust. Järgnevad hea klienditugi, dokumentide parandatavus ning pidevad uuendused. Sageli nimetatakse veel Aktiva usaldusväärsust, mis tähendab, et tulemusi (näiteks käibedeklaratsiooni) pole vaja kontrollida, seal on alati õiged andmed.