Merit Aktiva

Aktiva katab kõik raamatupidamise vajadused. Suur osa tegevusi on automatiseeritud, mis muudab töö kiireks ja lihtsaks. Valida saate Aktiva Standard, Pro ja Premium pakettide vahel.

Funktsioonid

on olemas tulemas puudub
Müügi- ja ostuarved

On olemas

Finantsarvestus (pearaamat)

On olemas

Pank, maksekorraldused

On olemas

Otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga (tasuta)

On olemas

Pangaväljavõtete importimine

On olemas

Tasaarveldused

On olemas

Sularaha arvestus (kassa)

On olemas

Kulukohad ja projektid

On olemas

Põhivara

On olemas

Laoarvestus

On olemas

Pakkumised

Puudub

Müügitellimused

Puudub

Ettemaksuarved

Puudub

Viiviste arvestus ja viivisarved

Puudub

Piiratud õigustega tasuta lisakasutajad

On olemas

Aruandvad isikud, tšekkide salvestamine kuludokumendi juurde

On olemas

Korteriühistu funktsioonid

Puudub

Täisõigustega lisakasutajad

Puudub

Klientide, hankijate ja artiklite grupid

Puudub

Perioodilised arved

Puudub

Müügiarvete mass-saatmine

Puudub

E-arvete saatmine

On olemas

E-arvete vastuvõtmine

On olemas

Müügi- ja ostuarvete import välistest programmidest

Puudub

E-arved pankadesse

Puudub

Ostuarvete kinnitusring

Puudub

Hinnakirjad ja allahindlused

Puudub

Liides teiste tarkvaradega (API)

On olemas

Müügi- ja ostuarved

On olemas

Finantsarvestus (pearaamat)

On olemas

Pank, maksekorraldused

On olemas

Otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga (tasuta)

On olemas

Pangaväljavõtete importimine

On olemas

Tasaarveldused

On olemas

Sularaha arvestus (kassa)

On olemas

Kulukohad ja projektid

On olemas

Põhivara

On olemas

Laoarvestus

On olemas

Pakkumised

Puudub

Müügitellimused

Puudub

Ettemaksuarved

Puudub

Viiviste arvestus ja viivisarved

Puudub

Piiratud õigustega tasuta lisakasutajad

On olemas

Aruandvad isikud, tšekkide salvestamine kuludokumendi juurde

On olemas

Korteriühistu funktsioonid

On olemas

Täisõigustega lisakasutajad

On olemas

Klientide, hankijate ja artiklite grupid

On olemas

Perioodilised arved

On olemas

Müügiarvete mass-saatmine

On olemas

E-arvete saatmine

On olemas

E-arvete vastuvõtmine

On olemas

Müügi- ja ostuarvete import välistest programmidest

On olemas

E-arved pankadesse

On olemas

Ostuarvete kinnitusring

On olemas

Hinnakirjad ja allahindlused

On olemas

Liides teiste tarkvaradega (API)

On olemas

Müügi- ja ostuarved

On olemas

Finantsarvestus (pearaamat)

On olemas

Pank, maksekorraldused

On olemas

Otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga (tasuta)

On olemas

Pangaväljavõtete importimine

On olemas

Tasaarveldused

On olemas

Sularaha arvestus (kassa)

On olemas

Kulukohad ja projektid

On olemas

Põhivara

On olemas

Laoarvestus

On olemas

Pakkumised

On olemas

Müügitellimused

On olemas

Ettemaksuarved

On olemas

Viiviste arvestus ja viivisarved

On olemas

Piiratud õigustega tasuta lisakasutajad

On olemas

Aruandvad isikud, tšekkide salvestamine kuludokumendi juurde

On olemas

Korteriühistu funktsioonid

On olemas

Täisõigustega lisakasutajad

On olemas

Klientide, hankijate ja artiklite grupid

On olemas

Perioodilised arved

On olemas

Müügiarvete mass-saatmine

On olemas

E-arvete saatmine

On olemas

E-arvete vastuvõtmine

On olemas

Müügi- ja ostuarvete import välistest programmidest

On olemas

E-arved pankadesse

On olemas

Ostuarvete kinnitusring

On olemas

Hinnakirjad ja allahindlused

On olemas

Liides teiste tarkvaradega (API)

On olemas

Tehke endale Aktiva kasutajakonto ja proovige! Loomulikult on see tasuta.

Proovin Aktivat

Üldised omadused

on olemas tulemas puudub
Tasuta klienditugi telefoni ja meiliga

On olemas

Tasuta programmi uuendused

On olemas

Andmete hoidmine turvalises serveris

On olemas

Raamatupidamist saab teha piiramatule arvule firmadele ilma lisatasuta

On olemas

Üheaegne töö mitme majandusaastaga

On olemas

Valuutaarvestus üle kogu programmi

On olemas

Töö alustamisel valik erinevat tüüpi firmade algseadete vahel

On olemas

Aruannete eksport Excelisse

On olemas

Programmi automaatne uuendamine

On olemas

Kannete import palgaprogrammist Merit Palk

On olemas

Mitme samaaegse kasutaja võimalus

On olemas

Ühildub kõikide operatsioonisüsteemidega

On olemas

Töötab mobiilsetel seadmetel

On olemas

Tasuta klienditugi telefoni ja meiliga

On olemas

Tasuta programmi uuendused

On olemas

Andmete hoidmine turvalises serveris

On olemas

Raamatupidamist saab teha piiramatule arvule firmadele ilma lisatasuta

On olemas

Üheaegne töö mitme majandusaastaga

On olemas

Valuutaarvestus üle kogu programmi

On olemas

Töö alustamisel valik erinevat tüüpi firmade algseadete vahel

On olemas

Aruannete eksport Excelisse

On olemas

Programmi automaatne uuendamine

On olemas

Kannete import palgaprogrammist Merit Palk

On olemas

Mitme samaaegse kasutaja võimalus

On olemas

Ühildub kõikide operatsioonisüsteemidega

On olemas

Töötab mobiilsetel seadmetel

On olemas

Tasuta klienditugi telefoni ja meiliga

On olemas

Tasuta programmi uuendused

On olemas

Andmete hoidmine turvalises serveris

On olemas

Raamatupidamist saab teha piiramatule arvule firmadele ilma lisatasuta

On olemas

Üheaegne töö mitme majandusaastaga

On olemas

Valuutaarvestus üle kogu programmi

On olemas

Töö alustamisel valik erinevat tüüpi firmade algseadete vahel

On olemas

Aruannete eksport Excelisse

On olemas

Programmi automaatne uuendamine

On olemas

Kannete import palgaprogrammist Merit Palk

On olemas

Mitme samaaegse kasutaja võimalus

On olemas

Ühildub kõikide operatsioonisüsteemidega

On olemas

Töötab mobiilsetel seadmetel

On olemas

Kas leidsite endale vajalikud võimalused? Kui jah, siis proovige ise järele!

Proovin siit

Detailne ülevaade funktsioonidest

on olemas tulemas puudub
Finantsarvestus

pearaamatu kanded

On olemas

bilanss (sh. võrdlev bilanss)

On olemas

kasumiaruanne (sh. võrdlev kasumiaruanne)

On olemas

pearaamat ja kontode aruanne

On olemas

päevaraamat

On olemas

käibeandmik

On olemas

käibedeklaratsioon koos INF lisadega

On olemas

rahavoogude aruanne

On olemas

kassapõhine kontode aruanne (vajalik FIE-dele)

On olemas

korduvkanded (kannete kopeerimine)

On olemas

üldised ehk sünteetilised kontod

Puudub

projektide ja kulukohtade määramise kontroll või keeld konto järgi

Puudub

Müügiarved

arvete saatmine meiliga

On olemas

e-arvete saatmine pankadesse

Puudub

e-arvete saatmine teistele firmadele ja asutustele

On olemas

perioodiliselt korduvad arved

Puudub

navigeerimine arvelt otse panga- või kassamaksele

On olemas

müügiaruanne ja müügilaekumise aruanne

On olemas

artikli koodi pikkus

20
saldoteatised

On olemas

saldoteatiste meiliga saatmine

On olemas

meeldetuletuste meiliga saatmine

On olemas

korduvarved (müügiarvete kopeerimine)

On olemas

viiviste arvestus ja viivisarvete koostamine

Puudub

Ostuarved

e-arvete vastuvõtmine

On olemas

kinnitusring

Puudub

ostuaruanne ja ostuvõlgnevuse aruanne

On olemas

saldoteatised

On olemas

korduvarved (ostuarvete kopeerimine)

On olemas

artikli koodi pikkus

20
algdokumendi (faili) salvestamine ostuarve juurde

On olemas

Pank

pangamaksete ja -laekumiste sisestamine (sh. osalised laekumised)

On olemas

otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga

On olemas

maksekorralduste eksport internetipankadesse

On olemas

pangaväljavõtete import

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kassa

kassamaksete ja -laekumiste sisestamine

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kulukohad-projektid

detailne kulude ja tulude jagamine kulukohtadele ja projektidele

On olemas

summade jagamine protsentide ja koguste järgi

On olemas

Põhivara arvestus

põhivarade tabel

On olemas

amortisatsiooni arvestus ja seos pearaamatuga

On olemas

automaatsed kanded põhivara ostul, müügil ja mahakandmisel

On olemas

põhivarade ümberhindamine

On olemas

põhivarade ümberklassifitseerimine

On olemas

põhivarade inventuur

On olemas

Ladu

mitu ladu

Puudub

omahinna arvestamise meetod

FIFO
laokaupade müügil automaatsed kaubakulu kanded

On olemas

laokauba kreeditarvete tegemine

On olemas

artikli koodi pikkus

20
kauba liikumise ja laoseisu aruanded

On olemas

müügikasumi aruanded kaupade ja müügiarvete lõikes

On olemas

Kasutajate süsteem (paroolid ja kasutajaõigused)

programmi sisenemine parooliga

On olemas

piiratud õigustega (müügiarved) tasuta lisakasutajad

On olemas

andmete vaatamise ja muutmise õiguste määramine

Puudub

Andmete grupeerimine

klientide grupid

Puudub

tarnijate grupid

Puudub

artiklite grupid

Puudub

Finantsarvestus

pearaamatu kanded

On olemas

bilanss (sh. võrdlev bilanss)

On olemas

kasumiaruanne (sh. võrdlev kasumiaruanne)

On olemas

pearaamat ja kontode aruanne

On olemas

päevaraamat

On olemas

käibeandmik

On olemas

käibedeklaratsioon koos INF lisadega

On olemas

rahavoogude aruanne

On olemas

kassapõhine kontode aruanne (vajalik FIE-dele)

On olemas

korduvkanded (kannete kopeerimine)

On olemas

üldised ehk sünteetilised kontod

On olemas

projektide ja kulukohtade määramise kontroll või keeld konto järgi

On olemas

Müügiarved

arvete saatmine meiliga

On olemas

e-arvete saatmine pankadesse

On olemas

e-arvete saatmine teistele firmadele ja asutustele

On olemas

perioodiliselt korduvad arved

On olemas

navigeerimine arvelt otse panga- või kassamaksele

On olemas

müügiaruanne ja müügilaekumise aruanne

On olemas

artikli koodi pikkus

20
saldoteatised

On olemas

saldoteatiste meiliga saatmine

On olemas

meeldetuletuste meiliga saatmine

On olemas

korduvarved (müügiarvete kopeerimine)

On olemas

viiviste arvestus ja viivisarvete koostamine

Puudub

Ostuarved

e-arvete vastuvõtmine

On olemas

kinnitusring

On olemas

ostuaruanne ja ostuvõlgnevuse aruanne

On olemas

saldoteatised

On olemas

korduvarved (ostuarvete kopeerimine)

On olemas

artikli koodi pikkus

20
algdokumendi (faili) salvestamine ostuarve juurde

On olemas

Pank

pangamaksete ja -laekumiste sisestamine (sh. osalised laekumised)

On olemas

otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga

On olemas

maksekorralduste eksport internetipankadesse

On olemas

pangaväljavõtete import

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kassa

kassamaksete ja -laekumiste sisestamine

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kulukohad-projektid

detailne kulude ja tulude jagamine kulukohtadele ja projektidele

On olemas

summade jagamine protsentide ja koguste järgi

On olemas

Põhivara arvestus

põhivarade tabel

On olemas

amortisatsiooni arvestus ja seos pearaamatuga

On olemas

automaatsed kanded põhivara ostul, müügil ja mahakandmisel

On olemas

põhivarade ümberhindamine

On olemas

põhivarade ümberklassifitseerimine

On olemas

põhivarade inventuur

On olemas

Ladu

mitu ladu

On olemas

omahinna arvestamise meetod

FIFO
laokaupade müügil automaatsed kaubakulu kanded

On olemas

laokauba kreeditarvete tegemine

On olemas

artikli koodi pikkus

20
kauba liikumise ja laoseisu aruanded

On olemas

müügikasumi aruanded kaupade ja müügiarvete lõikes

On olemas

Kasutajate süsteem (paroolid ja kasutajaõigused)

programmi sisenemine parooliga

On olemas

piiratud õigustega (müügiarved) tasuta lisakasutajad

On olemas

andmete vaatamise ja muutmise õiguste määramine

On olemas

Andmete grupeerimine

klientide grupid

On olemas

tarnijate grupid

On olemas

artiklite grupid

On olemas

Finantsarvestus

pearaamatu kanded

On olemas

bilanss (sh. võrdlev bilanss)

On olemas

kasumiaruanne (sh. võrdlev kasumiaruanne)

On olemas

pearaamat ja kontode aruanne

On olemas

päevaraamat

On olemas

käibeandmik

On olemas

käibedeklaratsioon koos INF lisadega

On olemas

rahavoogude aruanne

On olemas

kassapõhine kontode aruanne (vajalik FIE-dele)

On olemas

korduvkanded (kannete kopeerimine)

On olemas

üldised ehk sünteetilised kontod

On olemas

projektide ja kulukohtade määramise kontroll või keeld konto järgi

On olemas

Müügiarved

arvete saatmine meiliga

On olemas

e-arvete saatmine pankadesse

On olemas

e-arvete saatmine teistele firmadele ja asutustele

On olemas

perioodiliselt korduvad arved

On olemas

navigeerimine arvelt otse panga- või kassamaksele

On olemas

müügiaruanne ja müügilaekumise aruanne

On olemas

artikli koodi pikkus

20
saldoteatised

On olemas

saldoteatiste meiliga saatmine

On olemas

meeldetuletuste meiliga saatmine

On olemas

korduvarved (müügiarvete kopeerimine)

On olemas

viiviste arvestus ja viivisarvete koostamine

On olemas

Ostuarved

e-arvete vastuvõtmine

On olemas

kinnitusring

On olemas

ostuaruanne ja ostuvõlgnevuse aruanne

On olemas

saldoteatised

On olemas

korduvarved (ostuarvete kopeerimine)

On olemas

artikli koodi pikkus

20
algdokumendi (faili) salvestamine ostuarve juurde

On olemas

Pank

pangamaksete ja -laekumiste sisestamine (sh. osalised laekumised)

On olemas

otseühendus Swedbanki ja LHV Pangaga

On olemas

maksekorralduste eksport internetipankadesse

On olemas

pangaväljavõtete import

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kassa

kassamaksete ja -laekumiste sisestamine

On olemas

navigeerimine makselt arvele

On olemas

Kulukohad-projektid

detailne kulude ja tulude jagamine kulukohtadele ja projektidele

On olemas

summade jagamine protsentide ja koguste järgi

On olemas

Põhivara arvestus

põhivarade tabel

On olemas

amortisatsiooni arvestus ja seos pearaamatuga

On olemas

automaatsed kanded põhivara ostul, müügil ja mahakandmisel

On olemas

põhivarade ümberhindamine

On olemas

põhivarade ümberklassifitseerimine

On olemas

põhivarade inventuur

On olemas

Ladu

mitu ladu

On olemas

omahinna arvestamise meetod

FIFO
laokaupade müügil automaatsed kaubakulu kanded

On olemas

laokauba kreeditarvete tegemine

On olemas

artikli koodi pikkus

20
kauba liikumise ja laoseisu aruanded

On olemas

müügikasumi aruanded kaupade ja müügiarvete lõikes

On olemas

Kasutajate süsteem (paroolid ja kasutajaõigused)

programmi sisenemine parooliga

On olemas

piiratud õigustega (müügiarved) tasuta lisakasutajad

On olemas

andmete vaatamise ja muutmise õiguste määramine

On olemas

Andmete grupeerimine

klientide grupid

On olemas

tarnijate grupid

On olemas

artiklite grupid

On olemas

Nagu näete, nimekiri on pikk. Igatahes tasub ise proovida, kindlasti on võimalusi veel rohkem kui siia tabelisse mahtus.

Teen kasutaja

Merit Aktiva võimalused katavad suurema osa väikeste ja keskmiste firmade vajadused. Kui Te mõnda endale vajalikku funktsiooni ülelolevast tabelist ei leia, siis küsige, võib-olla on see siiski olemas ja jäänud kirja panemata või on tegemisel ja varsti tulemas.

Kui Teil on mingi oma tarkvara, mida soovite raamatupidamisega siduda, siis Aktivas on selleks olemas kõik kaasaegsed võimalused. Kõige tavalisemad näited tarkvaradest, mida on mõtet Aktivaga siduda, on veebipoed, kassasüsteemid ning kliendihalduse ja andmeanalüüsi tarkvarad.

Aktivas on kaks tehnoloogiat infovahetuse korraldamiseks:

  1. API tehnoloogia, mis võimaldab teistel tarkvaradel Aktivaga suhelda, andmeid lugeda ja kirjutada. Kui Teil on huvi seda kasutada, siis andke meile teada. API kirjelduse leiate toe lehelt Aktiva pilveversiooni juhendite alt. Nagu muu programm, nii on ka API pidevas arenemises ja saab juurde järjest uusi võimalusi. API kasutamine on tasuta ning võimalik kõikides Merit Aktiva pakettides.
  2. Ostu- ja müügiarveid saab importida XML-failist. Faili formaat põhineb Eesti e-arvete formaadil ning võimaldab arved oma müügitarkvarast kiiresti ja ilma topelttööta Aktivasse importida. Arveid saab importida Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides, lisaks on vaja osta impordifunktsiooni litsents igale firmale, kus soovite importi kasutada. Failiformaadi kirjelduse leiate toe lehelt Aktiva pilveversiooni juhendite alt.