Kõik uudised
01.02.2018

Merit Aktiva uus versioon 1. veebruaril 2018

Alates 1. veebruarist 2018 on kasutusel Merit Aktiva uus versioon.

Kõige olulisemad täiendused uues versioonis

 • Programmi on lisatud aruanded „Klientide käibeandmik“ ja „Tarnijate käibeandmik“. Aruandes näidatakse algsaldot, algsaldo tasumisi, perioodis lisandunud arveid, ettemakseid, tasumisi ja lõppsaldot. Aruandeid saab koostada klientide/tarnijate lõikes; grupeerituna osakondade, klientide/tarnijate gruppide, kasutajate ja riikide lõikes. Muuhulgas on need aruanded abiks Eesti Pangale maksebilansi aruande esitamisel.
 • Maksekorraldusi saab koostada ettemaksete kohta, näiteks kui on vaja teha maksekorraldus aruandvale isikule avansilise makse kohta. Ettemaksurida ilmub nähtavale siis, kui maksekorraldusele on tarnija ära valitud.

 

Muud täiendused uues versioonis

 • Täiendatud on kasutajaõiguseid:
  – kui tasulise lisakasutaja õigustes on keelatud vaadata ostuarveid, aruandvate isikute kuluaruandeid ja kinnitamata ostuarveid, siis nendele kasutajatele ei näidata töölaual ettevõtete koondvaadet.
  – Premium paketile on lisatud kasutajaõigus “Kasutajal on keelatud kinnitamata ostuarvet salvestada ostuarveks”. Kui see on sisse lülitatud, siis see kasutaja saab ostuarveid kinnitada, aga mitte salvestada raamatupidamisse ostuarvena.
 • Projektide/kulukohtade perioodilistesse aruannetesse on lisatud lahti klikitavad detailivaated.
 • Projektide ja kulukohtade aruandeid on täiendatud arve rea kirjeldustega.
 • Kui ettevõttes on kasutusel artiklite grupid, siis nüüd saab laoseisu aruannet koostada artikligruppide lõikes.
 • Viivise % saab sisestada kuni 3 kohta peale koma, nii müügiarvete seadistuses kui ka kliendi kaardil.
 • Perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel, kui kliendi müügiarve keel on inglise keel, siis trükitakse nüüd arvele periood inglise keeles.
 • Täiendatud on API võimalusi, millega saab kinnitamata ostuarvetesse kirjutada arve tasumise makseviisi.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.