Kõik uudised
14.03.2018

Merit Aktiva uus versioon 14. märtsil 2018

Olulisemad täiendused uues versioonis

 • E-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel on Creditinfo operaatorteenus asendatud otse Aktiva klientide vahel arvete vahetamisega. Kui teil oli juba varem aktiveeritud Creditinfo kaudu e-arvete saatmine ja vastuvõtmine, siis ei pea te midagi tegema. Samuti ei muutu kasutusloogika. Kui teil teenus varem aktiveeritud ei olnud ja soovite nüüd hakata teistele Merit Aktiva kasutajatele e-arveid saatma, siis tuleb e-arvete edastus aktiveerida e-arvete seadistuses. Endiselt on e-arvete saatmine ja vastuvõtmine Aktiva kasutajatele tasuta. Kui teie tarnijad ja kliendid kasutavad samuti Merit Aktivat, siis on e-arvete liikumine kiirem ja kindlam kui kunagi varem, sest arved ei liigu enam läbi kolmanda osapoole ning ei välju üldse Aktiva turvalisest keskkonnast.
 • Kinnitamata ostuarvetes saab nüüd arve ridu koondada käibemaksumäärade või artikkel+käibemaksumäär kaupa. Näiteks kui telefoniarvel on mitukümmend rida, siis saate selle koondada üheks reaks.
 • Müügiarvele saab lisada kliendi kontaktisiku andmed. Kui kontaktisiku andmeid on vaja näidata ka PDF-väljundis, siis on vaja see müügiarvete seadistustes sisse lülitada.

 

Muud täiendused uues versioonis

 • Klienditoega ekraani jagamise tarkvara TeamViewer saab nüüd käivitada nüüd otse Abi menüüst. Enam ei suunata kasutajat Meriti kodulehele, kus oli vaja valida Windows’i ja Mac’i vahel.
 • “Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruandele” järjestusega “Tarnija” on lisatud vahekokkuvõtted tarnijate lõikes.
 • Osakonnapõhises käibeandmikus näidatakse aruandeaasta kasumit osakondade lõikes.
 • Kui perioodilistel arvetel on määratud osakond ja kasutusel on osakonnapõhine nummerdamine, siis perioodiliselt arvelt müügiarve koostamisel pannakse müügiarvele osakonnapõhine arve number. Varem võeti arve number müügiarve seadistusest.
 • Ingliskeelses meeldetuletuses on Rg-koodi nimetus nüüd korrektne.
 • Kui kopeerida ostuarvet, millele on koostatud maksekorraldus, siis saab uuele arvele märkida makseviisiga tasumise. Varem ei saanud, sest maksekorraldus segas.
 • Kulukohtade/projektide jaotuse akendesse on lisatud otsing, seega kui projekte on palju, siis nüüd saab pikast nimekirjast kiiresti sobiva rea üles leida.
 • Kinnitamata ostuarvetel, kui meie partneri teenus tsekk.ee kirjutab API-ga arveid koos makseviisiga, siis saab nüüd vajadusel makseviisi ära kustutada.
 • Lisatud on võimalus Aktiva teadetest kustutada teade ilma seda lugemata.
 • Nüüd saab ostuarvel kasutada rahvusvahelisi viitenumbreid. Kui viitenumber sisaldab tähti, siis viitenumbri õigsuse kontroll ei rakendu.
 • Käibedeklaratsiooni nimekirja on lisatud info käibemaksu tasumise kohta.

 

Varasemate versioonide täiendused

Tähtsamad täiendused 13. veebruari versioonis

 • Merit Aktiva on nüüd otseühenduses Swedbankiga. Üks kord ööpäevas laaditakse pangaväljavõte automaatselt Aktivasse ja luuakse vastavused pangatehingute ning dokumentide vahel. Teenus on Aktiva kasutajatele tasuta. Otseühendus on vaja aktiveerida nii Aktivas kui Swedbanki internetipangas.
 • Korteriühistud saavad nüüd importida Exceli failist mõõdikute lõppnäitusid. Näitusid saab importida perioodiliste arvete nimekirjas näitude sisestuse aknas. Excelis peavad olema veerud: Aadress, Artikkel, Lõppnäit. Aadressi veerus peab olema täpselt samasugune aadress, nagu  on näha näitude sisestuse aknas pärast artikli valikut. Artikli veerus peab olema artikli kood.

Tähtsamad täiendused 1. veebruari versioonis

 • Programmi on lisatud aruanded „Klientide käibeandmik“ ja „Tarnijate käibeandmik“. Aruandes näidatakse algsaldot, algsaldo tasumisi, perioodis lisandunud arveid, ettemakseid, tasumisi ja lõppsaldot. Aruandeid saab koostada klientide/tarnijate lõikes; grupeerituna osakondade, klientide/tarnijate gruppide, kasutajate ja riikide lõikes. Muuhulgas on need aruanded abiks Eesti Pangale maksebilansi aruande esitamisel.
 • Maksekorraldusi saab koostada ettemaksete kohta, näiteks kui on vaja teha maksekorraldus aruandvale isikule avansilise makse kohta. Ettemaksurida ilmub nähtavale siis, kui maksekorraldusele on tarnija ära valitud.

Tähtsamad täiendused 12. jaanuari versioonis

 • LHV Panka saab saata maksekorraldusi otseühendusega, kui on olemas LHV Connect leping. Varem pidi maksekorralduste panka saatmiseks tegema faili (nupp “Loo maksefail”) ja selle käsitsi panka importima. Nüüd LHV Connect lepingu olemasolul faili enam teha ei saa, selle asemel on nupp „Saada maksekorraldused panka“, millele klikkides saadatakse maksekorraldused automaatselt panka. Panka jõuavad maksekorraldused kinnitamata seisus, seega on vaja nad internetipanga keskkonnas kinnitada. Kui ettevõttes on kord, et makseid kinnitab ettevõtte juht, mitte raamatupidaja, siis raamatupidaja ei peagi rohkem midagi tegema kui maksekorraldused panka saatma.
 • Kinnitamata ostuarvetele saab lisada tasumisi (vaja on täita makseviisi väljad).
 • Lisatud on proportsionaalne käibemaksuarvestus. Selleks on kontoplaani automaatselt lisatud uus konto „Proportsionaalselt arvestatud käibemaks“ ja käibemaksumääradesse uus määr „Proportsionaalne käibemaks“. Kasutajal on vaja ise määrata enda ettevõttele sobiv proportsioon, mida saab teha käibemaksumäärades käibemaksu kaardil.

 

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.