Kõik uudised
19.06.2024

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne on oluline finantsdokument, mis kajastab ettevõtte tulusid, kulusid ja kasumit teatud ajaperioodi jooksul. Selle koostamine ja analüüs on ettevõtte finantsseisundi hindamisel ja juhtimisotsuste tegemisel kriitilise tähtsusega. Kasumiaruanne annab põhjaliku ülevaate ettevõtte tegevuse tulemuslikkusest, aidates juhtidel, investoritel ja teistel huvigruppidel mõista, kuidas ettevõtte tulu ja kulud jaotuvad ning milline on lõplik kasum või kahjum.

Kui olete Merit Aktivasse sisestanud kõik majandustehingud kogu perioodi vältel, saate programmist koostada ja vaadata üksikasjalikku kasumiaruannet

Kasumiaruande koostamise võimalused Merit Aktivas.

Töö alustamisel Merit Aktivaga tuleb valida ettevõtte tüüp. Ettevõtte tüübi valimisel peate otsustama, millist kasumiaruande skeemi soovite kasutada, sest hiljem seda muuta ei saa. Valida saab erinevate ettevõtte tüüpide vahel:

  • Äriühing – kasumiaruande skeem 1:
  • Äriühing – kasumiaruande skeem 2:
  • MTÜ ja Korteriühistu – tulu-kuluaruanne.

Kasumiaruande skeemis 1 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest (nt materjalikulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulu). Skeemi 1 rakendavad sageli väiksemad ettevõtted.

Kasumiaruande skeemis 2 on ärikulud liigendatud lähtudes kulude funktsioonist ettevõttes (nt müüdud toodangu kulu, turustuskulud, üldhalduskulud).

Raamatupidamise aluseks on kontoplaan. Merit Aktivas on ettevõtte tüübile sobiv kontoplaan, kuid kasutajal on võimalik kontosid juurde teha.

Kontokaardil on määratud, millisel bilansi või kasumiaruande real selle konto saldot näidatakse.

Merit Aktivas leiate kasumiaruande menüüst finants.

Kasumiaruannet saate vaadata ühe või mitme perioodi kohta. Aastaaruandes on aruandeaasta kasumiaruanne võrrelduna eelmise aasta kasumiaruandega. Enam kasutatavate perioodide jaoks on programmis kiirvaliku klahvid. Aktivas saate kasumiaruannet vaadata kuude, kvartalite või aastate lõikes valides võrreldavate perioode arvu.

Kõik aruandes olevad sinist värvi nimetused ja numbrid on lahti klikitavad, mis võimaldab täpsemalt uurida, millest see kasumiaruanderida või real olev number koosneb.

Aruandeaasta kasumi real positiivne number tähendab kasumit ja negatiivne number kahjumit.

Merit Aktiva Pro ja Premium paketis on võimalik kasumiaruandele lisada juurde ka täiendavaid ridu. Kasumiaruande seadistust saate teha Merit Aktiva Pro ja Premium paketis menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kasumiaruande seadistus.

Kasumiaruandele saate juurde lisada täiendavaid ridu klikkides Originaalridu kustutada ega muuta ei saa. Uue kasumiaruande rea lisamisel valige aruande originaalrida, millele soovite detailsemat jaotust koostada. Lisage iga kasumiaruande rea kohta üks seadistuste rida, millel märkige kirjeldus, kasumiaruandes kuvamise tingimus, kirjastiil. Oluline on, et veerus „vali konto“ on kõik konkreetse originaalreaga seotud pearaamatu kontod uute lisatud kasumiaruande ridade vahel ära jaotatud.

Merit Aktiva programm võimaldab koostada kasumiaruannet kiirelt ja lihtsalt. Pärast kõigi majandustehingute sisestamist saab kasutaja vaid mõne klikiga luua üksikasjaliku kasumiaruande.

Merit Aktiva programmi saab siseneda siit: https://aktiva.merit.ee/Authent/Login

Kõik Merit Aktiva juhendid on leitavad SIIT!

Meriti nipinurk

PS! Kasumiaruande saad koostada Merit Aktiva programmis. Sisene programmi SIIT!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.