Kõik uudised
11.05.2020

Merit Aktiva uus versioon, 12.05.2020! Vali endale e-arvete operaator!

Merit Aktiva versiooniuuendus alates 12.05.2020

Olulised täiendused:

  1. Merit Aktivasse on lisatud uus e-arvete operaator Telema. Nüüdsest on vajalik programmis valida e-arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks e-arvete operaator. 
  2. Programmi on lisatud võimalus suhelda Meriti klienditoega läbi vestluse akna (Chat).
  3. Pakkumistele / Tellimustele / Ettemaksuarvetele on lisatud väli „Tarne kuupäev“.
  4. Nüüdsest saate koostada „Pakkumiste aruannet“ mitmete filtrite ja valikutega.

E-arvetest pikemalt:

E-arvete saatmine Aktivas

Kui salvestate müügiarve ja sellele tekib e-arve nupp, siis see tähendab, et arve saajal kliendil on olemas võimekus e-arveid vastu võtta ja teie ettevõte peaks talle saatma e-arve. 

Enne e-arvete saatmist peaks otsustama, millise e-arvete operaatori kaudu soovite arveid saata: Telema või Omniva kaudu. 

Kui soovite ainult müügiarveid saata e-arvetena ja ostuarveid ei soovi vastu võtta (ja teil ei olnud varem lepingut Omnivaga), siis e-arvete saatmise jätkamiseks  on lihtsaim viis sisse lülitada Telema kaudu müügiarvete saatmine. Seda saab teha peakasutaja Merit Aktivas menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Telema. Müügiarvete saatmise sisselülitamiseks ei ole vaja allkirjaõigusliku isiku autentimist. Ja midagi muud ei olegi vaja müügiarvete saatmiseks teha. 

Müügiarvete saatmine Telema kaudu maksab 8 senti ühe arve saatmise eest + km (välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel). Alates 01.07.2020 saadetud e-arvete eest saadab Merit Tarkvara peakasutajale arve, kus on näha kõikide peakasutaja ettevõtete e-arvete saatmised.

Kui otsustate e-arvete saatmiseks kasutada operaatorit Omniva, siis on teil vaja sõlmida Omnivaga leping. Lepingu taotluse saab saata ettevõtte allkirjaõiguslik isik (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine) Merit Aktivas menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Omniva. Kuid lepingu saab sõlmida ka otse Omniva kodulehel. Kui teete raamatupidamist mitmele ettevõttele, siis on vajalik igal ettevõttel sõlmida eraldi leping Omnivaga. Müügiarvete saatmine Omniva kaudu maksab 9 senti ühe arve saatmise eest + km. Omniva saadab arve osutatud teenuse eest alates lepingu sõlmimisest otse lepingu sõlminud ettevõttele. Kui leping on allkirjastatud, siis tuleb lepingus näidatud autentimiskood sisestada Aktivasse e-arvete seadistusse ja seejärel saate saata müügiarveid e-arvetena oma klientidele.

E-arvete vastuvõtmine Aktivas

Ettevõtted, kes soovivad müügiarveid saata ja ka ostuarveid vastu võtta e-arvetena, peavad otsustama, kas sõlmida leping Omnivaga või aktiveerida Merit Aktivas teenus Telemaga.

Telema kaudu ostuarvete vastuvõtmise saab aktiveerida ettevõtte allkirjaõiguslik isik Merit Aktivas (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine) menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Telema. Kui kasutate praegu ostuarvete vastuvõtmist Omniva kaudu, siis ärge tühistage esimesena RIK-s Omniva operaatorit, vaid kõigepealt aktiveerige Aktivas Telema ostuarvete vastuvõtmine. Sama päeva õhtul saadab Telema Äriregistrisse operaatori info, mis tuleb järgmisel päeval ettevõtte allkirjaõigusliku isiku poolt kinnitada. Kui Telema on operaatorina kinnitatud, siis RIK tühistab ise automaatselt Omniva operaatorina. Pärast operaatori kinnitamist Äriregistris saate hakata e-arveid vastu võtma.

E-arvete vastuvõtmine Telema kaudu maksab alates 01.07.2020 iga vastu võetud arve eest 8 senti + km (välja arvatud Merit Aktiva tasuta piiratud mahuga paketi kasutajatel). E-arvete vastuvõtmise eest saadab Merit Tarkvara arve peakasutajale. Ei ettevõtja ega ka peakasutaja ise ei pea Telemaga suhtlema st mingit lepingut ei pea sõlmima. Kuid puudub ka juurdepääs Telema keskkonnale, et vaadata arvete “liiklust”.

Omniva kaudu ostuarvete vastuvõtmise jaoks on vaja sõlmida Omnivaga leping. 

Lepingu taotluse saab saata ettevõtte allkirjaõiguslik isik Merit Aktivas menüüst: Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistus > E-arvete operaator Omniva (vajalik ID-kaardiga või mobiil-iD-ga autentimine). E-arvete vastuvõtmine Omniva kaudu maksab alates lepingu sõlmimisest iga vastu võetud arve eest 19 senti + km. Omniva saadab arve osutatud teenuse eest alates lepingu sõlmimisest otse lepingu sõlminud ettevõttele.

Kui ettevõttel on juba leping Omnivaga ostuarvete vastuvõtmiseks läbi Meriti (st leping, mis võimaldas e-arveid saata ja vastu võtta tasuta)

Praegu kehtiva lepinguga saate Omniva kaudu müügiarveid saata ja vastu võtta tasuta kuni 18.maini. Kui soovite jätkata Omniva kaudu e-arvete saatmist ja vastuvõtmist ka pärast 18.maid, siis on vajalik sõlmida Omnivaga uus leping. Kui sõlmite uue lepingu, siis autentimiskood jääb samaks ja Aktivas ei ole vaja midagi muuta.

Kui te aga ei soovi enam Omniva teenust kasutada, siis peaksite lepingu lõpetamise soovist teatama meilile sales@arvekeskus.ee

Kui ettevõte kasutab Omnivas digiteerimise teenust või kinnitusringi või e-arvete saatmist panka, siis on juba olemas Omnivaga leping, mida ei pea uuesti sõlmima ja saab jätkata olemasoleva lepinguga. Telema ei osuta digiteerimise, kinnitusringi ja e-arvete panka saatmise teenust.

Kui on soov Omnivas ainult dokumente digiteerida, siis on vajalik sõlmida Omnivaga vastav leping ja Merit Aktivas on vajalik seadistustes sisse lülitada „Kasutan Omnivas AINULT digiteerimisteenust“. Müügiarvete saatmiseks e-arvena ja ostuarvete vastuvõtmiseks saab aktiveerida sellisel juhul Telema teenused.

Kui soovite Äriregistris operaatorit vahetada, st Omniva vahetada Telema vastu (äriregistris on info e-arvete vastuvõtmise kohta), siis toimige järgmiselt: 

  • aktiveerige Aktivas Telema kaudu ostuarvete vastuvõtmine. 
  • Telema saadab sama päeva õhtul Äriregistrisse info uue operaatori kohta. 
  • Järgmisel päeval saate kinnitada Äriregistris uue operaatori. Kui Telema teenus on kinnitatud, siis Äriregister tühistab automaatselt Omniva operaatorina. 

Need ettevõtted, kes on sõlminud Omnivaga lepingu ostuarvete vastuvõtmise kohta läbi Meriti ja ei ole 19. maiks lepingut lõpetanud või uut lepingut sõlminud, saadab Omniva neile vastavasisulise kirja. Omniva võimaldab e-arveid ilma uut lepingut sõlmimata vastu võtta veel nädal aega st kuni 26. maini. Pärast seda sulgeb Omniva e-arvete vastuvõtmise ja edastamise ja saadab vastava info ka Äriregistrile.

Millise operaatori kaudu e-arved liiguvad, seda näeb E-arve nupul tooltipina ja ka mass-saatmise aknas. 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Aktiva täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.