Kõik uudised
04.10.2019

Merit Aktiva uus versioon 15. oktoobril 2019

Lisatud on järgmised täiendused:

 1. Merit Aktivast saab algatada arvepõhist finantseerimist ehk faktooringut. Faktooringut pakuvad meie kaks partnerit: Swedbank ja Factor Finance. Müügiarve salvestamisel kontrollib programm automaatselt, kas arve vastab faktooringu tingimustele. Kui vastab, siis pakume arve faktoorimise võimalust. Detailsemalt lugege uuenduste nimekirja lõpust.
 2. Valuutakursside päring tehakse nüüd alates euro kasutusele võtmise ajast, varem tehti ainult 90 päeva kohta.
 3. Perioodilistele arvetele saab nüüd panna pikema maksetähtaja kui üks kuu. Selleks on lisatud väli „Maksepäev kuudes“. Kui soovite, et maksepäev oleks „maksepäev + üks kuu“, siis sisestage sellele väljale 1.
 4. Perioodilisi arveid saab koostada ka eurost erinevas valuutas.
 5. Programmi ülemisele ribale on lisatud nupp „Telli juurde“. See on mugav võimalus peakasutajal kiiresti muuta paketti, näiteks lisada kasutajaid. Tellimise käigus saadetakse teile automaatselt müügiarve ja kui olete e-arvete vastuvõtja, siis ka e-arve. Kui tasute tellimuse eest kohe, siis avanevad kohe ka uued kasutajaõigused (vaja on korraks välja ja uuesti sisse logida).
 6. Programmi töökiirus menüüde vahel liikumisel on nüüd oluliselt suurem.
 7. Korteriühistute lahenduses oleme lisanud perioodiliste arvete nimekirja summaarse koondvaate, milles on kokku liidetud arvetel olevate artiklite (nt vesi, elekter jm) kogused ja summad. Selle järgi saate lihtsasti kontrollida, kas kõik edasimüüdavad teenused on arvetele jaotatud.
 8. Korteriühistute lahenduses on lisatud kliendivõlgnevuste aruandesse kliendi aadress.
 9. Lisatud on kontrollid, et kasutaja ei saaks kustutada dokumente suletud perioodist.
 10. Lisatud on kontroll: kui soovite lisada dokumente perioodi, mille kohta on juba käibedeklaratsioon esitatud, siis sellise dokumendi salvestamisel antakse vastav hoiatus.
 11. Käsitsi lisatavale kinnitamata ostuarvele pakutakse nüüd vaikimisi kinnitamata ostuarvel viimati kasutatud kuupäeva.
 12. Kinnitamata ostuarvetel saab teha laokaupade soetushinnale kulude jagamist (nt transpordikulude jagamist). Varem sai seda teha ainult ostuarvetel. Funktsionaalsus on kasutatav Premium paketis.
 13. Täiendatud on API liidestust: lisatud on võimalus kirjutada programmi lao liikumisi.
 14. Lisatud on täiendus Eestist e-arvete saatmisel Soome operaatori Apix kaudu: kui Soome kliendil on y-tunnusest erinev e-arve tunnus, siis peab kliendi kaardile sisestama kliendi OVT tunnuse (e-aadressi) ja vajadusel ka E-arve aadressi (nt, kui eraisiku e-arve on vaja panka saata).
 15. Kui Eesti ettevõttel on pangakonto Soomes, siis nüüd saab koostada maksekorraldusi Soome pankade poolt nõutud formaadis. Selleks on vajalik lisada panga kaardile (Maksed > Pangad) Soome panga poolt nõutud maksetunnus.

Kuidas arvepõhine finantseerimine ehk faktooring töötab

Müügiarvete faktoorimise automaatika saate sisse lülitada menüüst Seadistused > Ettevõtte andmed > E-arvete jm integratsioonide seadistus > Müügiarvete faktooring.

1. Kui olete Swedbanki klient, siis müügiarve salvestamisel kontrollime, kas arve rahuldab Swedbanki arve faktoorimise tingimusi:

 • arve summa on 1000 – 100 000 €
 • maksetähtpäev on 30 – 90 päeva
 • ostja on Eesti ettevõte.

Kui tingimused on täidetud, siis näitame ekraanil vastavat teadet ja sealt edasi saate klikkida Swedbanki kodulehele ja täita taotluse. Swedbank vastab taotlusele paari pangapäeva jooksul ja positiivse vastuse korral sõlmib teiega lepingu arve faktoorimiseks. Merit Aktivas on vajalik faktooritava müügiarve „Lisainfo“ aknas valida “Arve kuulub Swedbank AS poolt faktoorimisele“. Selle tulemusena lisatakse automaatselt arvele kommentaar nõude loovutamise kohta. Saatke arve meiliga kliendile ja kui klient võtab vastu e-arveid, siis saatke ka e-arve. Nii PDF-arves kui ka e-arves on teie ettevõtte pangakonto asendatud Swedbanki pangakontoga ja e-arves määratakse arve saajaks Swedbank Liising AS. See on vajalik selleks, et arve saaja ettevõte saaks koostada korrektse maksekorralduse, milles makse saaja nimi ja pangakonto on vastavuses. Arve saaja ettevõttes peab tarnija kaardile panema arve väljastaja ettevõtte rg-koodi, et KMD INF aruandes oleks õige teenuse osutaja.

Swedbank tasub arve summast 90% kohe teie ettevõtte pangakontole ja ülejäänud summa (millest on maha arvestatud finantseerimise kulu 1% kuus finantseeritud summalt) siis, kui ostja on arve pangale tasunud.

2. Kui arve ei rahulda Swedbanki faktoorimise tingimusi, siis müügiarve salvestamisel kontrollime, kas arve vastab Factor Finance OÜ faktoorimise tingimustele.

 • faktoorida saab müügiarveid alates 50 €
 • maksetähtaeg alates 7 päevast
 • ostjal ei tohi olla üle tähtaja tasumata arveid rohkem kui 100€
 • ettevõtte viimase 6 kuu keskmine kuukäive on suurem kui 3000 €
 • antud arve summa ei ületa 50% ettevõtte 6 kuu keskmist kuukäivet.

Kui tingimused on täidetud, siis näitame ekraanil vastavat teadet ja kui soovite saata arvet faktoorimisse, siis saadame teie nõusolekul arve info Factor Finance OÜ-le. Factor Finance vastab taotlusele 1-2 pangapäeva jooksul ja positiivse vastuse korral sõlmib teiega tähtajatu lepingu arvete faktoorimiseks. Merit Aktivas on vajalik faktooritava müügiarve „Lisainfo“ aknas valida “Arve kuulub Factor Finance poolt faktoorimisele“. Selle tulemusena lisatakse automaatselt arvele kommentaar nõude loovutamise kohta; saatke arve e-mailiga ostjale ja kui ostja võtab vastu ka e-arveid, siis väljastage ka e-arve. E-arves määratakse makse saajaks Factor Finance OÜ ja makse saaja pangakontoks pannakse faktoorija pangakonto.  Factor Finance OÜ tasub kohe kogu arve summa (miinus teenustasu) teie ettevõtte pangakontole.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Aktiva täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.