Kõik uudised
24.05.2019

Ühendus SEB Pangaga ja muud uuendused Aktiva 24. mai versioonis

Kõige olulisem täiendus selles versioonis on võimalus luua otseühendus SEB Pangaga.

Juba varem saite kasutada otseühendusi LHV Pangaga ja Swedbankiga. Nüüd lisandus otseühenduse võimalus SEB Pangaga.

Teenuse kasutamiseks on vaja sõlmida pangaga Baltic Gateway kanali leping. Seejärel ei ole enam vaja pangaväljavõtteid failist käsitsi importida. Teenus on tasuta, kui teil on SEB Pangaga sõlmitud ükskõik milline ärikliendi paketi leping (loodetavasti on see enamikel firmadel olemas, ja kui ei ole, siis soovitame sõlmida). Kui teil SEB-i ärikliendi paketti ei ole, siis maksab otseühendus 5 eurot kuus. Tasu on vaja maksta pangale, mitte Meritile. Varsti lisandub võimalus saata otseühendusega panka maksekorraldusi.

Teenuse aktiveerimiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Merit Aktivas menüüst Maksed > Pangad topeltklikiga SEB Panga kaart.
 2. Pange sisse linnuke väljale Loo otseühendus pangaga.
 3. Seejärel avaneb aken, kus märkige linnukesega SEB Panga pangakontod, mille kohta soovite automaatset väljavõtet saada ja täitke ära allkirjaõigusliku isiku kontaktandmed. Kui andmed on täidetud, siis klikkige nupule Saada. Programm saadab pangale automaatselt teie poolt sisestatud andmed lepingu sõlmimiseks.
 4. Kui Merit Aktivas on mõne muu automaatika sisse lülitamise ajal ettevõtte allkirjaõiguslik isik juba tuvastatud, siis siin seda täiendavalt tegema ei pea. Kui aga isikutuvastust ei ole varem tehtud, siis avaneb automaatselt aken, kus juhatuse liige peab ennast ID-kaardi või mobiil-ID-ga autentima.
 5. Mõne päeva jooksul saadab SEB Pank juhatuse liikmele e-mailiga lepingu, mis tuleb digiallkirjastada ja pangale tagasi saata.
 6. Konto väljavõte laekub Aktivasse üks kord päevas, öisel ajal eelmise päeva kohta.

Muud täiendused uues versioonis

 • Täiendus pakkumiste käsitlemisel: kui klient vastab Aktivast saadetud müügipakkumisele (kinnitab või kommenteerib), siis saadetakse pakkumise saatjale selle kohta automaatselt e-mail.
 • Viivisarvete koostamisel saab valida, kas arvestada viivist kõikidele viivitusega makstud ja maksmata arvete kohta või arvutada viivist ainult maksmata arvete kohta.
 • Viivisarvet saab ühele kliendile koostada nüüd ka konkreetse(te) valitud arve(te) kohta.
 • Aruannete Pearaamat ja Päevaraamat koostamist on muudetud oluliselt kiiremaks. Suurte mahtude korral saab neid aruandeid salvestada Excelisse.
 • E-arve nupu käsitlus müügiarvel on muudetud mugavamaks. Kui müügiarve on imporditud failist või kirjutatud Aktivasse API vahendusel, siis näidatakse kohe e-arve saatmise nuppu (kui klient saab e-arveid vastu võtta). Varem pidi arve üle salvestama, et e-arve nupp nähtavale ilmuks.
 • Projektide üldisele aruandele on lisatud võimalus jätta välja nullsummaga read.
 • Ingliskeelsetel müügiarvetel on nüüd sõnalised käibemaksumäärad inglise keeles.
 • Lisatud on võimalus saata ja vastu võtta e-arveid Merit Aktiva Soome ja Merit Aktiva Eesti kasutajate vahel.
  Selleks, et saata oma Soome Merit Aktivat kasutavale partnerile e-arveid, peab partner saatma meile vastava avalduse, st allkirjaõiguslik isik peab saatma e-mailile info@meritaktiva.fi vabas vormis avalduse. Meie kontrollime, kas isik on allkirjaõiguslik ja lülitame ise Soome Aktivas sellel firmal e-arvete vastuvõtmise sisse. Kui nüüd koostada Soome kliendile müügiarve, siis arve salvestamisel tekib müügiarve päisesse e-arve nupp ja sellele klikkides saadetakse arve automaatselt Soome kliendi Aktivasse kinnitamata ostuarvete menüüsse.
  Soome tarnijatelt e-arvete vastuvõtmiseks on vaja Merit Aktivas aktiveerida e-arvete vastuvõtmise menüüst Seadistused > Ettevõtte andmed > E-arvete jm integratsioonide seadistused. Soome tarnija poolt saadetud e-arved leiate Aktivas menüüst Ost > Kinnitamata ostuarved.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.