Kõik uudised
05.12.2019

Tee oma klientide elu mugavaks! Saada koondarveid!

Sisukord

Merit Aktiva uus versioon 5. detsembril 2019 on toonud endaga kaasa palju häid muudatusi. Alates tänasest on Merit Aktiva programmis võimalik koostada koondarveid. Rõõmustada tasub ka meie klientidel, kes kasutavad programmi vene keeles. Viimast on uues versioonis oluliselt täiendatud.

API liidese kasutajatele tuletame meelde, et alates 1.detsembrist 2019 on API kasutamiseks vajalik Aktiva Pro või Premium pakett (välja arvatud dokumentide digiteerimisega seotud API liidesed (CostPocket, Envoice, Fitek) ja Merit Palgast pearaamatu kande API-liides.)

Programmis on tehtud järgmised täiendused:

 1. Programmis saab koostada koondarveid (alates Premium paketist), st klientidele saab kuu jooksul müüa kaupu ja teenuseid saatelehe alusel ja kuu lõpus saab koostada saatelehtede kohta koondarved. Koondarvel on näha kõik müüdud kaubad ja teenused; koondarvet saab saata e-arvena. 
 2. Oluliselt on täiendatud vene keele tuge: programmi on lisatud venekeelsed algseaded. Kui lisada uus ettevõte, siis on kogu programm venekeelsena sh kontoplaan, artiklid, finantsaruanded jms. Varem koostatud ettevõtetes on finantsaruanded vene keeles, kuid kontoplaani ja artikleid saab kasutaja ise täiendada venekeelsete nimetustega.
 3. Lisatud on mõõtühikute tabel erinevate keelte jaoks: soome, vene, inglise. Müügiarvele võetakse mõõtühikud arve keeles.
 4. Täiendatud on müügiaruannet:
  – Lisatud on riikide lõikes summaarne aruanne, mida on hea kasutada aastaaruande koostamisel
  – Aruandele klientide lõikes on lisatud allahindluste näitamine
 5.  Täiendatud on kliendilaekumiste ja ostuvõlgnevuste tasumise aruannet valuuta kokkuvõtetega
 6. Täiendatud on API liidestust:
  – lisatud on pearaamatu kannete päring koos arve ridade ja kulujaotustega (projekti ja kulukoha jaotused) – Getglbatchesfull
  – müügiarvete impordil lisatakse uutele müügiartiklitele müügikontod, kui need on API-s olemas

Koondarvete koostamine

1.Seadistamine
 • Koondarvete tegemine lülita sisse menüüst: Seadistused > Üldised seadistused > Müügiarvete seadistus – „Lubatud on saatelehega müük koondarvele“. 
 • Seejärel küsib programm kontot, mida kasutatakse saatelehega müügi korral nõuete kontona. See ei tohi olla „Ostjatelt laekumata arved“, kuna saatelehe alusel ei teki veel kliendile võlgnevust. Lisa nt kontoplaani konto „1222 – Saatelehega müük koondarvele“.
  Vajadusel saad kontot muuta “Vaikimisi kontode seadistuses'”.
 • Saatelehtede nummerdamiseks soovitame lisada prefiksi nt STL-. Kui soovid koondarveid nummerdada müügiarvete üldise numeratsiooniga, siis sisesta järgmiseks koondarve numbriks 0.
 • Müük > Kliendid: kliki linnuke „Lubatud on saatelehega müük koondarvele“ nendele klientidele, kellega on kokku lepitud krediiti müük. Ainult nendele klientidele saad koostada saatelehti ja koondarveid.
2. Saatelehtede ja koondarvete koostamine
 • Saatelehega müük sisesta müügiarvetega samast menüüst (Müük > Müügiarved).
 • Kui oled müügiarvele valinud kliendi, kellele on saatelehega müük lubatud, siis pakutakse vaikimisi dokumendi liigiks „Saatelehega müük“. 
 • Kontaktisiku väljale võid sisestada isiku, kellele kaup/teenus väljastati. Kontaktisiku nimi edastatakse ka koondarvele.
 • Müügitulu ja käibemaksu arvestus tekib kohe saatelehe koostamisel. Saatelehe koostamisel ei teki kliendile võlgnevust. Saatelehte ei saa kliendile saata e-arvena. 
 • Iga kuu lõpus koosta kõikide saatelehtede kohta koondarved. Koondarved koosta menüüst: Müük > Koondarvete koostamine. 
 • Koondarved lisatakse müügiarvetega samasse menüüsse.
 • Koondarveid saad klientidele saata nii PDF-na kui ka e-arvena. Müügiarvete mass-saatmisel saadetakse ainult koondarveid; saatelehti ei saa massiga saata.
 • Koondarvel näidatakse kliendile müüdud toodete/teenuste summasid ja käibemaksuarvestust. Arve väljastajal ettevõttel koondarve alusel enam käibemaksuarvestust ei teki. 
 • KMD INF aruandes näidatakse koondarveid. Seetõttu on väga oluline koostada alati kõikide kuu jooksul koostatud saatelehtede kohta koondarved.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Aktiva täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.