Kõik uudised
23.04.2020

Küsimused ja vastused e-arvete uue süsteemi kohta

Siit leiate vastused mõnedele küsimustele, mis võivad tekkida seoses muutustega e-arvete saatmises ja vastuvõtmises alates 19. maist 2020.

Lisame siia lehele infot vastavalt vajadusele.

Küsimus: Kui ma tahan hakata kasutama uue operaatorina Telemat ja teen raamatupidamist mitmele firmale, siis kas uus teenus on vaja aktiveerida igas firmas eraldi.

Vastus: Jah, teenuse aktiveerimine on firmapõhine. Eraldi saate aktiveerida müügiarvete saatmise ja ostuarvete vastuvõtmise.

Küsimus: Kui ma soovin e-arveid ainult saata, aga vastu neid ei võta, kas ka siis on vaja äriregistris operaator kinnitada?

Vastus: Ei, kui Te e-arveid vastu ei võta, siis pole äriregistris vaja operaatorit kinnitada. Kui aktiveerisite Merit Aktivas Telema kaudu ainult müügiarvete saatmise, siis Telema ei saadagi Äriregistrisse andmeid operaatori kinnitamiseks.

Küsimus: Kui ma hakkan operaatorina kasutama Telemat, siis kas tasu maksan Meritile või Telemale?

Vastus: Kui kasutate operaatorina Telemat, siis alates 1. juulist 2020 on teenuse kasutamise tasu vaja maksta Meritile. Iga saadetud ja vastu võetud e-arve eest on vaja tasuda 8 senti pluss käibemaks. Tasu arvestusest jäävad välja teistele Aktiva kasutajatele saadetud ja teistelt Aktiva kasutajatelt vastu võetud e-arved, mis on endiselt tasuta (tingimusel et vastuvõtja on teenuse aktiveerinud).

Kui teete raamatupidamist mitmele firmale, siis saadame Teile ühe arve, mis sisaldab kõikide Teie ettevõtete poolt saadetud ja vastu võetud e-arvete tasu, iga ettevõte eraldi arve real.

Küsimus: Kuidas esitab Merit teenuse eest arveid?

Vastus: Kui tasute Merit Aktiva eest kuumaksetega, siis esitame iga kuu arve eelmise kuu e-arvete eest. Kui tasute Merit Aktiva eest aastamaksetega, siis esitame arve siis, kui saab saadetud ja vastu võetud vähemalt 50 e-arvet, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus.

Küsimus: Kui ma soovin jätkata Omniva Arvekeskuse kasutamist operaatorina, siis kuidas saan sõlmida Eesti Postiga lepingu?

Vastus: Eesti Postiga lepingu sõlmimiseks võite saata lepingu taotluse otse Merit Aktivast menüüst: „Seadistused > E-arvete jm integratsioonide seadistused > E-arvete operaator Omniva“ või saadate soovi meiliga aadressile sales@arvekeskus.ee. Kogu edasine suhtlus ja arveldamine toimub sel juhul eesti Eesti Postiga. Samuti saate e-arvete teemal kliendituge Eesti Postilt.

Küsimus: Kui ma olen Merit Aktiva piiratud dokumentide arvuga tasuta paketi kasutaja, kas ma e-arvete eest pean ikkagi maksma?

Vastus: Ei pea. Aktiva tasuta 100 dokumendi paketi kasutajate eest tasub operaatorile Merit Tarkvara.

Küsimus: Kui ma kasutan lisaks e-arvetele veel muid Omniva Arvekeskuse teenuseid, näiteks arvete digiteerimist, siis kas saan sama teenuse tellida nüüd Telemast?

Vastus: Telema digiteerimist saab kasutada ainult koos kinnitusringi lahendusega Telema eFlow. Saate jätkata ka olemasoleva teenusepakkuja digiteerimise kasutamist. Aktivaga liidestatud digiteerimise partnerid on Omniva Arvekeskus, CostPocket, Envoice ja Fitek.

Küsimus: Kui ma aktiveerin liidese Telemaga, siis kas ma saan kohe kasutada kogu Telema elektroonset dokumendivahetust (EDI) Selveri ja teiste jaekaupmeestega?

Vastus: Ei saa, esialgu alustame ainult tavapärase e-arvete saatmise ja vastuvõtmisega. Küll on meil plaanis tulevikus tuge kaubaarvete ja -tellimuste liikumisele täiendada.

Küsimus: Kui ma tahan e-arveid ainult saata, aga vastu võtta ei taha, siis mida pean tegema?

Vastus: Kui Te e-arveid vastu võtta ei taha, siis aktiveerige Merit Aktivas Telema kaudu müügiarvete saatmine (seda saab teha peakasutaja). Midagi muud teha ei ole vaja. Kui soovite Omniva kaudu e-arveid saata, siis sõlmige Omnivaga vastav leping ja Äriregistris ärge kinnitage operaatorit.

 

Kõik täiendavad küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliga merit@merit.ee või telefonidel 617 7111 ja 776 9333.

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.