Kõik uudised
19.04.2022

Kas tead, kuidas lisada Merit Palgas mitteresidendist töötaja?

Mitteresidendist töötajate palgamaksed võivad esmapilgul tunduda tihti keerulised.

Mida peab silmas pidama, kui lisada Merit Palka mitteresidendist töötaja?

Kui töötajal puudub Eesti isikukood, siis sellest ei ole midagi, võite isikukoodiks märkida näiteks töötaja sünniaja või mõne muu numbri. Peamised seadistused saavad tehtud isiku ja tema lepingu lisamisega töötajate nimekirja menüüs:

Tasude arvestus > Töötajate nimekiri > Töötaja profiil > Üldinfo > Maksuinfo:

Välisriigi maksuresidentsus:

  • Märkige real välisriigi maksuresidentsuse alguse kuupäev (kui töötaja saab Eesti residendiks, siis märkige samale reale lõpu kuupäev).
  • Valige riik, mille resident töötaja on.
  • Märkige, kas töötajal on olemas residentsustõend.

A1/E101 tõendi väljastanud riik:

  • Märkige tõendi periood ja tõendi väljastaja riik, kui töötajal on vastav tõend olemas.

Tasude arvestus > Töötajate nimekiri > Töötaja profiil > Lepingud > Palgakokkulepped:

  • Kui olete eelnevalt märkinud vähemalt ühele töötajale mitteresidentsuse määrangud, tekivad palgakokkuleppe aknas Põhitasu liigi rippmenüüsse automaatselt mitteresidentide jaoks põhitasude valikud, mida programm ka vaikimisi vastavalt valitud lepingu tüübile pakub (näiteks MR Kuupalk). 

Teil on võimalus mitteresidentide tasuliike kontrollida ning juurde lisada menüüs Tasude arvestus -> Tasude liigid.

Mida siinkohal silmas pidada?

Kõige olulisem aspekt on väljamakse liik. Mitteresidentide väljamakse liigid algavad numbrist 120. Kontrollige, et valitud väljamakse liik vastab teie poolt seadistatule. Näiteks, kui olete valinud väljamakse liigi 121, siis kontrollige, et olete töötaja üldinfo all lisanud talle välisriigi A1/E101 tõendi info.

Kui kõik seadistused on korrektselt tehtud, arvestab Merit Palk õigesti nii maksud kui lisab töötaja automaatselt TSD lisale 2. Maksude osas pange tähele, et kuniks töötaja on mitteresident, siis kogumispensioni makseid tema tasult kinni ei peeta, seda isegi juhul, kui isik on kogumispensioni süsteemiga liitunud ning näete seda programmis maksuinfo osas.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.