Kõik uudised
07.02.2023

Kas tead, milline on Merit Palgas raamatupidamislike kontode loogika?

 1. Põhitasude puhul vaatab programm esimesena konto määrangut Palgakokkuleppe aknast.

  Kui palgakokkuleppe aknas on konto määrang tegemata, vaatab programm konto määrangut selle põhitasu tasuliigikaardilt, mis palgakokkuleppes on põhitasu liigiks määratud. Kui põhitasu tasuliigikaardil on konto määrang tegemata, jääb pearaamatukandes ka konto kuvamata.
  (Lühidalt põhitasu konto määrangu järjekord: 1. Palgakokkulepped -> 2. Põhitasu tasuliigikaart).
  Eelnevast tulenevalt kui põhitasule on määratud palgakokkuleppes konto, mis ei ühti põhitasu tasuliigikaardil määratud kontoga, siis eelistab programm alati palgakokkuleppes määratud kontot.

 2. Lisatasude puhul vaatab programm esimesena konto määrangut lisatasu tasuliigikaardilt.

  Kui lisatasu tasuliigikaardile pole kontot määratud, siis vaatab programm põhitasu kontot ehk esimesena palgakokkuleppest ja kui palgakokkuleppes konto määrang puudub, siis põhitasu tasuliigikaardilt. Kui kõigis kolmes kohas on konto määrang tegemata (lisatasu kaart, palgakokkulepe, põhitasu kaart), siis jääb ka pearaamatukandes konto kuvamata.(Lühidalt lisatasu konto määrangu järjekord: 1. Lisatasu tasuliigikaart -> 2. Põhitasu konto palgakokkuleppest – > 3. Põhitasu konto põhitasu tasuliigikaardilt).
  Lisatasu tasuliigikaardil võib jätta konto määrangu eelnevale tuginedes tegemata, kui soovitakse kasutada lisatasude puhul sama kontot, mida kasutatakse põhitasude puhul. Kui soovitakse kanda lisatasud põhitasu kontost erinevale kontole, tuleb ilmtingimata lisatasu tasuliigikaardile ka vastav konto sisestada.

Ja veel kontodega seoses mainitu:

Töövõimetuse hüvitisele ja puhkusetasule saab määrata põhitasust erinevat kontot.
Selleks tuleb minna Seadistused > Kontoplaan > Avada põhitasule määratud konto kontokaart ning määrata vastavad kulukontod. Eraldi töövõimetuse ja puhkusetasu kulu kontosid kontoplaani lisama ei pea. Piisab, kui põhitasu konto kontokaardile vastavad kontonumbrid sisestada.
Nimetatud kulukontod on näha kontokaardil vaid siis, kui konto tüüp on palga kulu.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.