Kõik uudised
03.01.2023

Kas tead, milliseid põhitõdesid tuleb silmas pidada sotsiaalmaksu arvestamisel aasta vahetumisel?

  • 2022. aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembri eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2023. aasta määrades (sealhulgas sotsiaalmaksu miinimumkohustus 654 eurolt ehk 215,82 eurot) ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2023).
  • Kui aga detsembri töötasu maksti välja 2022. aasta detsembris, siis tuli maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2022. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2022. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023).
NB! Erandiks on sotsiaalmaksusoodustuse arvesse võtmine vähenenud töövõimega töötaja puhul: kui Töötukassa maksustamisperiood (aruandekuu) on detsember, aga tööandja maksustamisperiood (väljamaksekuu) on jaanuar, siis jaanuaris detsembri palga maksmisel ja deklareerimisel TSD vormil jaanuarikuu kohta on tööandjal õigus vähendada selle töötaja sotsiaalmaksuga maksustatava tasu summa võrra, millelt Töötukassa deklareeris sotsiaalmaksu detsembris (kuni 584 eurot).

Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.