Kõik uudised
21.12.2023

Kas teadsid, et Merit Aktiva kasutaja ei pea seadusemuudatustest tulenevaid seadistusi ise tegema?

Kõik muudatused tehakse automaatselt ja tasuta!

Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.

Merit Aktivasse on lisatud uued käibemaksumäärad ja käibedeklaratsiooni vorm.
Käibemaksumäärasid saab iga kasutaja endale sobival ajahetkel muuta müügi-, ostu-, laoartiklite nimekirjades, perioodilistel arvetel, kontoplaanis ja põhivara gruppidel.

  • Müük / Ost / Ladu -> Artiklid
  • Müük -> Perioodilised arved
  • Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan
  • Seadistused -> Dimensioonid -> Põhivarade grupid

on lisatud funktsioon „Käibemaksu määra muutmine“ kus tuleb valida olemasolev maksumäär ja uus maksumäär, millega eelnev asendatakse. Artiklite juures on lisaks võimalik valida aktiivsus, mille alusel muudetakse käibemaksumäärad vastavalt artikli kaardile määratud aktiivsusele.


Soovitame artikli kaartidel käibemaksumäära muudatused teha vastavalt artiklite kasutusele. Kuna detsember 2023 ostuarved saabuvad üldjuhul tagantjärgi 2024 jaanuari kuu jooksul, siis esmalt muutke käibemaksumäär ära artiklitel, mille aktiivsus on „Müügiarvetes“. Kui enamus 2023 ostuarveid on sisestatud, muutke ostuartiklite maksumäär.Käibemaksumäära muutmisel asendatakse kõikidel artiklikaartidel käibemaksumäär 20% käibemaksumääraga 22%. Käibemaksumäär 20% jääb programmis alles.

Pärast käibemaksumäära muutmist pakutakse automaatselt uue dokumendi sisestamisel käibemaksumäära 22%, kuid vajadusel saate valida 20%.

Perioodilistel arvetel arvutatakse määra muutmisel ringi kõik perioodilise arve summad. Seega perioodilistel arvetel tehke muudatus kui on koostatud 2023 aasta arved. Programm arvutab maksumäära muutmisel ringi ka perioodiliste arvete summad.

Käibemaksumäära muudatusega kontoplaanis kontode nimedes automaatset muutust ei tehta ja soovitame kasutajatel ise konto nimetuse muuta või vajadusel teha juurde täiendavaid kontosid.

Kui kasutatakse maksumäärasid, mille alusprotsent on 22% (nt proportsionaalne käibemaksu arvestus), siis need määrad tuleb kasutajal endal lisada menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Käibemaks.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.