Kõik uudised
16.06.2022

KKK! Kuidas koostada Majandusaasta aruannet Merit Aktivas?

14.06 toimus veebiseminar “Kuidas koostada majandusaasta aruannet Merit Aktivas?”. Panime kokku küsimused ja vastused, mis tekkisid veebiseminari käigus.

Kuidas koostada majandusaasta aruannet kui perioodi algus on 01.07.2020 (ettevõte esimene aruanne)?

Sellisel juhul on majandusaasta algus 01.07.2020 ja majandusaasta lõpp 31.12.2021. Majandusaastaid saab Merit Aktivas muuta menüüs: Seadistused-> Finantsi seadistused -> Majandusaastad.

Aktsiad vist on ka laokaubad, kas need peaks ka ümber hindama?

Kui kajastate aktsiaid õiglases väärtuses, siis tuleb aktsiad aasta lõpus hinnata turuväärtusele.

Programm annab veateadet et “perioodi kestus ei tohi olla üle aasta”?

Majandusaasta võib olla ettevõtte alustamisel ja lõpetamisel kuni 18 kuud pikk. Ka Merit Aktivas saab sisestada majandusaastat, mille pikkus on kuni 18 kuud. Kui saate veateate, siis kontrollige kuupäevi. Majandusaastaid saab Merit Aktivas muuta menüüs: Seadistused-> Finantsi seadistused-> Majandusaastad. Probleemi jätkumisel võtke ühendust klienditoega.

Miks seda lao omahinna ümberarvestust tehakse?

Soovitame teha lao omahinna ümberarvestust vähemalt kord kuus. Merit Aktivas on võimalik laokauba soetushinnale jagada täiendavaid kauba soetamisega seotud kulusid ja kaupa müüa miinusesse. Õige müügikasumi leidmiseks tuleb teha kauba omahinna ümberarvestus.

Kus kohast saab laokaupade nimekirja ehk inventuuri nimestiku?

Inventuuri nimekirja Merit Aktivas ei ole, aga Teil on võimalik kasutada inventeerimiseks laoseisu aruannet. Praktikas salvestatakse laoseisu aruanne Excelisse ja kasutatakse seda inventuuris loetud kauba koguste märkimiseks.

Kas e-arve tuleb Meritisse informatiivsena ka siis, kui litsents pole hetkel kehtiv, kuid e-arvete vastuvõtt on aktiivne?

Kui litsents pole hetkel aktiivne, kuid e-arvet vastuvõtmine on aktiivne, siis arved tulevad Merit Aktivasse.

Kui teha aktsiate ümberhindlus, siis vist mikroaruannet esitada ei tohi, tuleb teha väikeettevõtte aruanne. Kas on nii?

Ettevõtted, kes esitavad mikroettevõtte aruande kajastavad aktsiad soetusmaksumuses. Juhul kui on soov aktsiaid kajastada turuväärtuses, siis tuleb esitata väikeettevõtte aastaaruanne.

Kui maj. aasta pikkus 18 kuud siis esimese poole aasta lõpus tehakse aktsiate/valuuta ümberhindamist või mitte?

Kõik oleneb eesmärgist. Võite teha aktsiate ümberhindamiste, aga võite ka mitte teha. Kasumiaruande lõpptulemus sellest ei muutu.

Kuidas periodiseerida arveid, millel on mitu kulurida erinevate perioodidega (näiteks kindlustuse arved). Kas on plaanis arendada rida realt periodiseerimist?

Hetkel ei ole tõepoolest võimalik automaatselt periodiseerida selliseid arved, millel on mitu rida erinevate perioodidega ning kuludega. Selliste arvete puhul tuleks periodiseerimine teha pearaamatu kannetega. Praegustes arendusplaanides seda meil ei ole, kuid ei saa välistada, et kunagi tulevikus teeme selles osas täiendusi.

Nt, kui ettevõte omanik tasub oma isiklikku kulu ettevõtte pangakaardiga. Kas selle võib sisse kanda maksete alt MUU alt nõuded osaniku vastu?

Kõik tehingud mis on seotud aruandvate isikutega tuleb teha maksetes tehinguliigiga “Tehingud tarnijatega”. Antud juhul tuleks kajastada seda ettemaksuna ar.isikule.

Kui on ettevõte esimene aruanne (18 kuud) kuidas olla võrdlusperioodiga?

Äriregistris on vaja sisestada bilanss ettevõtte alustamise kuupäevaga. Selles bilansis kajastub ainult osakapital.

Kas Fintech pankadega (Wise, Revoult, Juni, Stripe jm) ka otseühendusi on?

Hetkel ei ole. Aga üsna pea on tulemas Nordigen Solution liidestus, mille abil saab ühendada Merit Aktiva erinevate finantsasutustega panga tehingute väljavõtte päringuks.

Kas puhkusetasu kohustuse kannet ei saa Merit Palgast API-ga Aktivasse saata?

Ei. Puhkusetasu kohustuste saldot tuleb korrigeerida Merit Aktivas pearaamatu kandega.

Palun näidake seda puhkusereservi kannet pearaamatus.

Puhkusereservi kanne puhkusereservi moodustamisel: K puhkusereserv D puhkusekohustuse kulu D puhkusekohustuse sotsiaalmaksete kulu. Järgnevatel aastatel korrigeerime puhkusereservi, st suurendame või vähendame vastavalt tegelikule olukorrale, st teeme korrigeeriva kande.

Kas puhkusetasu kohustus aruandes on kohustuslik?

Kui ettevõttes on töötajad ja nendel on aasta lõpus saamata puhkuse päevi, siis on vajalik puhkusereservi kajastamine bilansis.

Miks ei või panna juurde ka eelnev aasta maj. aruandesse?

Kui koostan Merit Aktivas faili, koos eelneva aastaga, siis imporditav fail kirjutab üle Äriregistris 2020 aasta bilansi ja kasumiaruande andmed, mis muidu võetakse Äriregistris eelmise aasta aastaaruandest. Imporditavas failis on ümardused teinud programm ja sageli peame Äriregistris ümardusi korrigeerima. Kui impordime faili koos võrdleva perioodiga, siis 2021. a. aastaaruande esitamisel peame võrdlema bilanssi ja kasumiaruannet 2020.a. aastaaruandega, et ümardused oleks samad.

Kas programm teeb ise tulu- ja kulukontode sulgemised?

Jah, Merit Aktiva teeb tulude ja kulude sulgemise kanded automaatselt.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.