Kõik uudised
17.01.2023

Merit Aktiva versiooniuuendus, 13.01.2023

Olulisemad täiendused:

 • Muutunud on EL ostude ja müükide deklareerimine, kui samal arvel on nii kaup kui ka teenus. Vastavalt KMS § 12 lg 1 järgi – kauba transpordikulu on kauba maksustatava väärtuse hulgas, kui ei esitata transporditeenuse kohta eraldi arvet. Seega deklareeritakse kaubaga samal arvel olev teenus kaubana (KMD deklaratsioonil kauba real). See puudutab ka VD aruannet. VD aruandes on antud juhul teenus kauba veerus. Kui transpordi arve on koostatud eraldi arvena, toimib endine loogika ja seda ei lisata deklaratsioonil kauba reale.
 • Kui kasutaja lisatakse mõnda firmasse või eemaldatakse, siis tuleb kasutajale koheselt ekraanile teade, et teda on lisatud/eemaldatud vastavast firmast. Uude ettevõttesse lisamise korral ei pea enam kasutaja programmist välja logima vaid see ettevõte ilmub automaatselt ettevõtete loetellu. Eemaldamise korral kukub kasutaja koheselt antud firmast välja ja tal ei ole enam ligipääsu selle firma andmetele.
 • Saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmise aknas „minimaalne summa“ jäetakse meelde konkreetse firma + kasutaja põhiselt.
 • Kõikidele firmatüüpidele (v.a. avalik sektor) on lisatud uus bilansi kirje: Laenunõuded.
  Antud kirje on lühiajaliste nõuete ja ettemaksete plokis ning see kirje lisatakse aastaaruande koostamisel kui aruande vormina kasutatakse „Osaühing – Väikeettevõtja“ ja „Aktsiaselts – Väikeettevõtja“. Kui seda bilansi kirjet on vaja kasutada, siis tuleb vastaval raamatupidamise kontol teha bilansikirje muudatus.
 • Kui tehakse EL KM-kohuslase kontroll kliendi kaardil ja KM-kohuslase number on kehtetu, antakse vastav teade. Varasemalt jäi kontrollimine „ketrama“.
 • Parandatud amortisatsiooni arvestuse periood, kui esimese põhivara soetus oli kuu keskel.
 • Müügi pakkumiste nimekirja on lisatud veerg „Maksetähtpäev“.
 • Parandatud osakonnapõhine arvete nummerdamine, kui kasutatakse aastapõhist nummerdamist.
 • API-le lisatud uued endpointid: v2/getfalocations, v2/getfaresppersons, v2/sendfixedassets, v2/getfixassets, v2/sendprices, v2/senddiscounts, v2/getprices, v2/getdiscounts

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Aktiva täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.