Kõik uudised
05.12.2022

Merit Palga uus versioon, 02.12.2022

Olulisemad uuendused ja täiendused:

 • Programmi on lisatud nüüd 2023. aasta maksumäärad ja muud olulised seadusest tulenevad piirmäärad.
 • Töötasu päevamäär on 34,25 eurot.
 • Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 654 eurot. Sellest tulenevalt minimaalne sotsiaalmaksukohustus 215,82 eurot.
 • Maksuvaba tulu maksimaalselt rakendatav summa senise 500 asemel on 654 eurot. Lõplik rakendatav summa oleneb endiselt töötaja töötasu suurusest.
 • Pensioniealiste maksuvaba tulu summa on 704 eurot.
 • Täiendus seoses pensioniealiste maksuvaba tulu rakendamise muutusega.
  Programm tunneb töötaja isikukoodi järgi ära, kas töötaja on juba või jõuab kalendriaasta jooksul pensioniikka. Kui töötaja on või jõuab kalendriaasta jooksul pensioniikka, arvestab programm automaatselt talle maksuvaba tulu summaks 704 eurot ning see ei sõltu töötajale makstavast töötasu suurusest. Kui pensioniealisel töötajal enam ei soovita maksuvaba tulu rakendada või soovitakse rakendada maksimaalselt vähem, tuleb teha töötaja profiilil Maksuinfo plokis vastav määrangu muudatus.
 • Lisatud on uus põhitasu arvestusmeetod “Lepingu summa x Kogus”. Uut põhitasu arvestusmeetodit “Lepingu summa x Kogus” võiks kasutada näiteks situatsioonis, kus töötajaga on kokku lepitud kindel lepingu summa, kuid seda ei arvestata/maksta igal kuul välja. Uus arvestusmeetod võimaldab muuta vastavalt vajadusele tasude arvestuse lehel kogust. Nendel kasutajatel, kes seni kasutasid samal põhimõttel põhitasu arvestusmeetodit “Lepingu summa”, andmed tõstetakse Merit Palk tiimi poolt uuele põhitasu arvestusmeetodile automaatselt ümber lähiajal (teavitame sellest eraldi). Senine arvestusmeetod “Lepingu summa” jääb kasutusele vaid siis, kui igakuiselt on töötajale määratud kindel lepingu summa ja selle kogus on alati 1. Kui summa muutub, tuleb palgakokkuleppesse lisada uue alguskuupäevaga uus rida.

Muud täiendused ja parandused:

 • E-posti seadistustes on uus valik “Exchange Modern Auth”.
 • Programm kohandub nüüd täielikult väiksematele monitoridele, süle- ja tahvelarvutite ja mobiiliekraanidele.
 • Väljamaksete XLS aruandesse on lisatud töötaja pangakontonumbri veerg.
 • Nüüd koostatakse sellised Palgateatiste aruanded, millel on arvestatud tasude ja/või kinnipidamiste plokkide summad kokku küll 0,00 aga nendes on ridu, mille enda summa on nullist erinev.
 • Parandatud olukord, kui ei tulnud punast märget kui postkastis oli lugemata teateid.
 • Parandatud olukord, kus põhitasu arvestusmeetodi Lepingu summa (ja nüüdsest ka Lepingu summa x Kogus) puhul leiti katkestuse lisamisel “Säilitada muutumatu tasu” reale summa. Nüüdsest on seal 0,00.
 • Parandatud olukord, kui tasuliigi kaardil ei olnud enam näha protsendimäära või summa välja kui see tasu oli arvestuslehel kasutusel.
 • Parandatud piiratud õigustega kasutajatele kuvatavat Seadistuste paneeli vaadet ja Aktiivse ettevõtte töölauale kuvatud teade “Selle vaate kuvamine on kasutajaõigustega teile piiratud”.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.