Kõik uudised
13.04.2022

Merit Palga uus versioon, 04.04.2022

Olulisemad täiendused:

Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muutusest 01.04.2022 tingitud muudatused:

 • Programmi on lisatud kaks uut töökatkestuse tüüpi: (1) Liik: Lapsepuhkus > Tüüp: Lapsepuhkus ja (2) Liik: Lapsepuhkus > Tüüp: Puudega lapse lapsepuhkus. Varasema süsteemi järgi kehtinud Lapsepuhkuse ja Puudega lapse lapsepuhkuse tüübid on sarnaste nimetustega, kuid neil on täiendus “tööandja hüvitab”.
 • Kahe töökatkestuse nimetus on varasemaga võrreldes muutunud: Endine “Lapsehoolduspuhkus” on nüüd nimetusega “Vanemapuhkus” ja endine “Sünnitusleht” on nüüd nimetusega “Emapuhkus.

Teised muudatused:

 • Uus töötajate nimekiri – Varasema menüüvaliku “Isikuandmed” asemel on nüüd menüüs Tasude arvestus valik “Töötajate nimekiri”. Uuel töötajate nimekirjal on lisaveerud töötajate infoga (näiteks sünnipäev, e-posti aadress, telefon) ja laiendatud rea vaade, kus on näha aktiivses arvestuskuus kehtiv töötaja maksuinfo. See täiendus on kättesaadav nii Standard kui Pro paketi kasutajatele.
 • Uus töötaja profiil – Oleme loonud rohkemate võimalustega töötaja profiili kui seni. Töötajale on võimalus lisada fotot, näha selle töötaja kõiki lepinguid ühes kohas ning lisada täiendavat infot töötaja kohta (vt järgmine täienduse punkt). Uus töötaja profiil on kättesaadav nii Standard kui Pro paketi kasutajatele.
 • Võimalus lisada töötaja profiilile uut infot – Uuel töötaja profiilil on võimalus lisada infot töötaja eelneva töökogemuse, hariduskäigu, ülalpeetavate, täiendkoolituste, kasutusse antud varade, tervisekontrollide ja tõendite kohta. Igast nimekirjast on võimalus võtta XLS aruannet, igale kirjele on võimalus lisada juurde manuseid ja kommentaare. See on kättesaadav vaid Pro paketi kasutajatele.
 • Personali aruanded – Menüüs Tasude arvestus on uus menüüvalik Personali aruanded, kus on võimalus uue lisandunud info kohta võtta kõikide töötajate üleselt ka erinevat liigi aruandeid ja salvestada neid nii PDF kui XLS failidena.
 • Keskmiste tasude aruanne kõikide töötajate üleselt – Juba programmis olnud keskmiste tasude aruannet on nüüd võimalus koostada rohkem kui ühele töötajale. Vastavalt valitud isikute arvule aruande koostamisel, koostab programm kas senise ühe töötaja aruande või uut moodi mitme töötaja aruande.

Muud täiendused ja parandused:

 • Dimensiooni ei saa enam kustutada Seadistuste menüüs olevast nimekirjast, kui vastav dimensioon on kasutusel.
 • API seadistuste vaates on uus nupp “API tehnilised juhendid”, mis viib Merit Palk API kodulehele.
 • Andmete importimise lehel on uus nupp “Juhendid”, mis viib Meriti kodulehele Palga juhendite rubriiki, kus on leitavad kõik detailsed juhendid andmete importimise jm vajaliku kohta.
 • TSD andmefaili ei lisata maksuvabatulu kasutuse elementi kui maksuvabatulu ei rakendata.
 • Dimensioonide (osakonna, kulukoha, projektide) ja Vara kaartidel Kood välja ning töötaja profiilil Kommentaari välja juures on maksimaalse tähemärkide arvu number, et kasutaja teaks, kui pikka koodi või kommentaari on võimalik sisestada.
 • Parandatud Kasutajate haldamise töölaual kasutajate lohistamise funktsionaalsust, et selliselt kasutajat firmasse lisada.
 • Parandatud peamenüü kõrgust ja muudetud peamenüü fikseerituks, kui keritakse vaade allapoole pikemate aruannete vmt puhul.
 • Parandatud Ettevõtete koondvaates viimase koostatud TSD kuupäeva kuvamist selliselt, et see võtaks arvesse ka kuupäeva, millal TSD saadeti automaatselt.
 • Parandatud Palgakande pärimist API teel, kus tekkis viga osakonna seadistustes oleva määrangu “Sidekriips kui eraldaja” tõttu.
 • Parandatud olukord, kus resident toodi TSD-le tema esimesel töötamise kuul, kuid ilma A1 tõendi väljastanud riigita, mis põhjustas vea TSD xml faili allalaadimisel.
 • Parandatud aruandes Palgaleht tööandja töötuskindlustusmaksete ümardamise loogikat, et ei tekiks 1 sendilisi erinevusi TSD-l kuvatud kokku summaga.
 • Parandatud lepingute nimekirja XLS aruandes kuvatavat puhkusereservi protsenti, kui see on töötajal erinev ettevõtte üldisest reservi protsendist.
 • Parandatud keskmiste tasude aruandes tööpäevade arvu kuvamist töötaja lepingu lõpetamise kuul.
 • Parandatud TSD andmefaili, kui juriidiline isik on FIE.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.