Kõik uudised
10.11.2020

Merit Palga uus versioon, 10.11.2020!

Kõige tähtsamad täiendused:
  • Seoses võimalusega töötajal peatada kogumispensioni maksed perioodil detsember 2020 – august 2021, on töötaja isikuandmete kaardil nähtav täiendav määrang “Maksed peatatud 2020-2021”. Kasutaja ei pea programmis midagi märkima, vaid programm teeb regulaarselt automaatseid päringuid Pensionikeskusesse ning kui töötaja on avalduse maksete peatamiseks esitanud, siis vastav märge ka isikuandmete kaardile tekib. Kui määrang on tehtud, ei arvesta programm perioodis dets. 2020 – aug. 2021 töötajale tehtud väljamaksetelt kogumispensionit.
  • Programmi on lisatud 2021. aasta maksumäärad.
  • Puhkusekompensatsiooni ei saa lisada enam uue töökatkestusena, vaid eraldi nupu “Lisa puhkusekompensatsioon” alt töökatkestuste nimekirja juurest.
  • Puhkusekompensatsiooni kaardil on eraldatud põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse kompenseeritavad päevade arvud, et kasutajatel oleks suurem kontroll ühe ja/või teise osa kompensatsiooni arvestusel. Oluliselt on täiendatud ja parendatud puhkusekompensatsiooni lisamise, arvestuse ja sellest tulenevate tasude koostamise protsesse.

Kui põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse päevade arv on mõlemal positiivne, siis on jätkuvalt näha üks kuue kuu tasude tabel ning sama päevatasu määraga leitakse kompensatsioonitasu summad.

Kui põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse päevade arv on ühel või mõlemal negatiivne, on kaart visuaalselt jaotatud kaheks, et säiliks võimalus mõlema kompensatsiooni tasu puhul vajadusel märkida tagastatava või tasaarveldatava tasu täiendavaid tunnuseid (näiteks esialgse väljamakse kuud ja põhjust).

  • Lepingu kaardile lõpu kuupäeva märkimisel töölepingu puhul, kui töötajale pole puhkusekompensatsiooni lisatud, küsib programm, kas soovitakse puhkusekompensatsiooni arvutada, juhuks, kui kasutaja on seda unustanud teha või polnud teadlik, et puhkusekompensatsiooni lisamine on võimalik Töökatkestuste menüüs.
  • Tasude ja tundide aruandes, kui tasul kehtivad dimensioonide jaotused, jaotatakse ka tasu juures olevad tunnid sama jaotuse järgi. Eelnevalt olid tunnid kõik ühe rea peal koos.
  • Võimalus lisada manuseid nn lohistamise teel (sh oma meilirakendusest näiteks Gmail-ist või Outlookist). Manuseid on võimalik lohistamise teel lisada nii otse kaardi/arvestuslehe peale kui ka senise manuste lisamise akna peale. Jätkuvalt saab lisada ühe lisamise korraga kuni 10 faili. Hetkel saab manuseid lisada tasude arvestuslehel, lepingu kaardil, töökatkestuse kaardil ja kinnipidamiste arvestuslehel.
  • Võimalus importida csv-faili või API teel korraga kõik dimensioonid (PRO paketi funktsionaalsus). Selleks tuleks minna Seadistused – Üldised seadistused – Andmete import ja klikkida nupul “Dimensioonide import”. Juhend: https://www.merit.ee/juhend/muud-palk/Merit_Palga_dimensioonide_import.pdf Dimensioonide import on võimalik ka API teel. Vajalik lisainfo https://api.merit.ee/merit-palk-api/
  • Lisatud Swedbanki ja LHV Panga otselingid teate juurde, kui maksekorralduse automaatne saatmine on olnud edukas.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.