Kõik uudised
14.10.2021

Merit Palga uus versioon, 14.10.2021

OLULISEMAD TÄIENDUSED:

 • Uue väljamaksu lisamisel saab teha mitme erineva lisatasu või töökatkestuse liigiga väljamakseid. – Lisatasu liikide ja Töökatkestuse liikide nimekirjad on uue väljamakse lisamise juures nö multiselect valikuga. Kui seni sai teha väljamakset vaid ühele liigile korraga, siis nüüd saab ka mitmele samaaegselt. Väljamaksed > Väljamaksed > Uus väljamakse > tüübiks Lisatasu väljamaksed või Töökatkestuste väljamaksed
 • Tasude ja tundide aruandes saab nüüd järjestada tasuridasid olenevalt aruande liigist kuni kolmel erineval viisil: Kas tasu gruppide järgi (põhitasud – töökatkestuste tasud – lisatasud), tähestikuliselt (A – B – C – …) või arvestuskuu järgi kronoloogiliselt (jaanuar – veebruar – märts – …). Seni on aruandes tasuread olnud tasu gruppide järgi. Eelkõige annab see andmete sorteerimiseks head võimalused kui aruande liigiks on Detailne. Uue järjestamise võimaluse leiab aruande filtrite ja valikute plokis all vasakust nurgast “Tasuridade järjestus”.
 • Isikuandmete XLS failis on nüüd eraldi Kogumispensioni lõpukuupäeva veerg.

MUUD TÄIENDUSED JA PARANDUSED:

 • Swedbanki pangakonto kaardil on nüüd lisatud otselink, mis viib kasutaja internetipanka (vajab internetipanka sisselogimist) otse Gateway lepingu sõlmimise vaatesse. Vaikimisi on valitud internetipangas firma, mis on kasutajal endal internetipangas määratud menüüs Üldised määarngud.
 • Sama alguskuupäevaga palgakokkuleppe ridade lisamine on nüüd keelatud.
 • Kontrollaruanne ei mahtunud PDF’i ära, kui väljamaksulehe nimi oli tavapärasest pikem.
 • Puhkusekompensatsiooni ei saanud lisada perioodi, kus oli põhipuhkus katkestatud.
 • Programm ei tundnud ära TBB panga IBANit ja märkis selle ekslikult välisriigi pangaks.
 • Puhkusekompensatsiooni kaardilt avatud detailse puhkusekohustuse PDF fail ei avanenud.
 • API teel saadetud palgakokkulepe ei olnud programmis nähtav, kui selle alguskuupäev jäi perioodi, mille maksumäärad programmis puudusid.
 • Palgateatisel oli vale tööpäevade arv, kui töötaja põhipuhkus oli katkestatud.
 • Firmade nimekirjas firma kustutamise ikoonil klikkimine ei vaja enam topeltklikki.
 • Parandatud olukorda, kus kasutajale võis tunduda, et tema viimane firma, mis äsja kustutatud sai, on endiselt alles. Nüüd logitakse kasutaja programmist välja, kui ta kustutab viimase firma nimekirjas.
 • Parandatud olukorda, kus ajutine High tüüpi teade avanes ekraanile kaks korda ning vajas kasutajalt kahe teateakna sulgemist.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.