Kõik uudised
22.12.2020

Merit Palga uus versioon, 22.12.2020!

Täiendused:

  1. Haiguspäevade hüvitamise ajutine muutus perioodiks jaanuar 2021 – aprill 2021. Programmi on muudetud nii palju, et kui lisada selles perioodis töövõimetust, siis vaikimisi on valitud hüvitamise alguseks Teisest päevast ja programm arvestabki juba nii nagu peab. Kui see ära muuta Kolmandast või Neljandast päevast valikute vastu või lisada töövõimetus detsembris juba jaanuarisse, siis programm arvutab tehtud valikute järgi aga samas programm ei lase sellise hüvitamise algusega katkestust lisada ja annab vastava muudatuse infoga teate. Enne kui kasutaja hüvitamise algust ära ei muuda Teisest päevast valiku vastu, siis töövõimetust ta salvestada ei saa, kui töövõimetuse algus jääb jaanuar 2021-aprill 2021 vahemikku. Arvestades, et muudatus on ajutine, siis oli selline lahendus programmiliselt meile kõige lihtsam.
  2. Võimalus importida põhitasu palgakokkuleppeid csv-failist ja API teel (PRO paketi võimalus). Importimise nupp asub Seadistused > Andmete import > Palgakokkulepete import. Ühe failiga võib importida ühe või mitme töötaja palgakokkuleppeid. Oluline on, et iga rea ees oleks töötaja isikukood või mitme lepingu kokrral kindlasti vastava lepingu ID kood, mille palgakokkulepet imporditakse. Samuti saab importida failist palgakokkuleppeid, mille algus jääb aktiivsesse arvestuskuusse või hilisemasse. Failis sisalduvate veergude järjekord on sama, mis ekraanil palgakokkuleppe aknaski ( tärniga kohustuslikud): Lepingu impordi ID või isikukood*, Uue palgakokkuleppe alguskuupäev*, Uue palgakokkuleppe põhitasu liigi impordi ID kood*, Tundide arv*, Summa/Põhitasu määr*, Automaatne tööajaarvestus (jah/ei)* , Täistööaeg (jah/ei)*, Konto number, Osakonna kood, Kulukoha kood, Projekti kood.
  3. Tasude ja tundide aruandel ja Kinnipidamiste aruande koostamisel on Isikute valimisel võimalus nüüd valida ühte või mitut töötajat. Tasapisi lisame selliseid mitme valiku tegemise võimalusi aruannetele järjest juurde, mis seni oli vaid palgateatiste koostamisel võimalik.

Parandatud järgmised vead:

  • Vähenenud töövõimega isikule saab nüüd pikendatud põhipuhkuse algsaldoks märkida ka nulli ja negatiivset päevade arvu.
  • Puhkusekompensatsiooni lisamisel, kui taheti mingil põhjusel nullida ära nii põhipuhkuse kui ka pikendatud põhipuhkuse hüvitatavad päevade arvud, siis jäi üles pikendatud põhipuhkuse summa lisapuhkuste aruandesse.
  • Tasude impordil tulevad nüüd imporditud lisatasudele külge põhitasu küljes olev dimensioonide jaotus, kui failis ei ole lisatasudele eraldi dimensioone märgitud.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.