Kõik uudised
23.03.2021

Merit Palga uus versioon, 23.03.2021

Täiendused:

 • Lisatud PRO paketti võimalus importida failist ja saata API teel töötajate kontaktandmeid: aadressi, telefoni, e-posti aadressi, pangakonto numbrit, pangakonto omanikku. Vaata juhendit siit.
 • Haiguspäevade hüvitamine alates teisest haiguse päevast pikenes kuni 31.12.2021. Programmis on vastavad muudatused tehtud.
 • Lisatud on multi-select valikud tasuliigi, konto, katkestuse liigi ja kinnipidamise liigi filtritele vastavalt Tasude ja tundide aruandes, Töökatkestuste aruandes, Lisapuhkuste aruandes, Kinnipidamiste aruannetes.
 • Mobiil-IDga audentimisel ei ole enam kohustus sisestada mobiilinumbri ette +372 tähist. Nüüd on näha see tähis numbri lahtri ees. Kui see on lisamata, paneme selle ise, mis seni tekitas veateateid kui oli unustatud lisada.

Parandused:

 • Parandatud olukorda, kus programm ei osanud jagada vähenenud töövõimega isiku puhkusetasu kompensatsiooni käsitsi sisestatud summat põhipuhkuse ja pikendatud põhipuhkuse osa vahel. Sellest tulenevalt on täiendatud ka puhkusekompensatsiooni PDF aruandes puhkus jaotuse tabelit.
 • Parandatud olukord, kus palgalehel ei kuvatud miinustasu puhul tööandja töötuskindlustusmakset
 • Parandatud olukord, kus puhkusereservi protsendimäära töötaja lepingus ei võetud arvesse, kui see oli 0
 • Parandatud olukord, kus töökatkestuse salvestamisel ei salvestunud käsitsi sisestatud keskmise päevatasu andmed 6 kuu tabelis ja vajas topelt salvestamist.
 • Parandatud olukord, kus programm võimaldas lisada uusi töökatkestusi pärast lepingu lõppemist samas kuus, kus leping lõppes.
 • Parandatud olukord, kus peale tasude importimist ei värskenenud kinnipidamiste arvestusreal brutopalga summa, kui kinnipidamise read olid eelnevalt olemas.
 • PRO pakett/andmete import failist: Parandatud põhitasu kokkulepete importi, kus ei tekkinud uusi kokkuleppe ridu kuigi programm ütles, et kokkulepped on imporditud. Vaata juhendit siit.
 • PRO pakett/API: Töökatkestuste saatmisel kui saatmisel ei antud ette, millise arvestusmeetodiga soovitakse katkestuse tasu salvestada, siis võeti vaikimisi alati keskmise alusel. Nüüd valime töötajale soodsaima nagu käsitsi lisamiselgi. Jätkuvalt saab API teel anda kaasa arvestusmeetodi tüübi koodi, kui soovitakse ise kontrollida, millise arvestusmeetodiga soovitakse katkestuse tasu lisada, sh summa.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.