Kõik uudised
27.10.2022

Merit Palga uus versioon, 27.10.2022

Olulisemad täiendused:

 • Kinnipidamise saajad asuvad nüüd menüüs Kinnipidamised > Kinnipidamise saajad. Uusi kinnipidamiste saajaid saab lisada nüüd otse Kinnipidamiste menüüs. Oleme meie tänastel kasutajatel, kellel leidsime töötajate nimekirjast isikuid, keda on lisatud kinnipidamise saajateks, tõstnud need isikud üle Kinnipidamise saajate nimekirja. Kui mõni isik oli nii töötaja, kellele oli lisatud leping, kui ka kinnipidamise saaja, siis on see isik edaspidi näha mõlemas nimekirjas. Need isikud, kellele lepinguid ei olnud lisatud ja oli vaid kinnipidamise saajana kasutatud, on nüüd vaid kinnipidamise saajate nimekirjas näha.
 • Võimalus importida maksuvaba tulu määranguid failist ja API teel. (Pro paketi funktsionaalsus)
 • Võimalus pärida API teel Tasude ja Tundide detailse aruande andmeid. (Pro paketi funktsionaalsus)
 • Palgakokkulepete XLS aruandes on nüüd lisaks töötaja nime veerule lisatud ka töötaja isikukoodi ja lepingu impordi koodi veerud

Muud täiendused ja parandused:

 • Parandatud olukorda, kus TÖR impordi käigus ei toimunud päringut kogumispensioni maksete lõpu kuupäeva osas.
 • Täiendatud lepingu lõpetamise kontrolle, kui isikule lisatakse puhkusekompensatsioon ning isikul on lepingu lõpukuupäevast hilisemaid tasustatud töökatkestusi.
 • Parandatud olukord, kus uue töötaja lisamisel ei õnnestunud lepingu lisamine, kui ei oldud salvestatud isiku kontaktandmeid või käidi teistel profiili vahekaartidel.
 • Parandatud Keskmiste tasude aruande kuvamist, kui rakendatud oli samaaegselt nii Isikute kui ka Ametigrupi filtrit.
 • Parandatud väljamakstud tasude PDF aruandel tõlkeid, kus ei tõlkinud korrektselt pankade lõikes kokku read.
 • Parendatud olukorda, kui palgapäev on jooksva kuu viimane kuupäev ja eelviimane tööpäev langeb palgapäevale puhkuse lisamisel, mis omakorda langeb eelmisesse arvestuskuusse.
 • Parandatud aktiivse ettevõtte töölaual olukord, kui töölaual sulgetakse kõik paneelid, siis jätab programm selle meelde ning ei ava neid uuesti kui töölauale järgmine kord tagasi tullakse või uuesti sisse logitakse.
 • Täiendatud kasutuses oleva tasuliigi arvestusmeetodi muutmise keelamise kontrolli. Seni ei saanud muuta vaid põhitasu liigi arvestusmeetodit, kui see tasu oli arvestusse lisatud. Nüüd kehtib sama kontroll samadel alustel ka lisatasude puhul.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.