Kõik uudised
27.10.2023

Merit Palga uus versioon, 27.10.2023!

Olulisemad uuendused ja täiendused:

 • Võimalus lisada kinnipidamise kokkuleppeid – Nüüd on võimalus lisada töötajatele erinevaid kinnipidamise kokkuleppeid, kuhu saab valida ka kinnipidamise saaja. Kas siis eesmärgil jälgida kindlat piirsummat või lõpptähtaega. Hetkel on veel täiendamisel kinnipidamise kokkulepetest tulenevate maksekorralduste koostamine, mis saab kasutajatele kättesaadavaks kindlasti veel käesoleval aastal.
 • Võimalus lisada kommentaare töötaja lepingu ja kinnipidamise kokkuleppe kaartidel. Kommentaaride lisamise aknas on näha kasutaja kes vastava kommentaari on lisanud ja aeg, millal seda tehti. Nii Lepingute kui Kinnipidamise kokkulepete nimekirjas on ka lisaveerg “Kommentaar”, kus ilmub vähemalt ühe kommentaari lisamisel ikoon ja otselink, millele klikkides saab avada kommentaaride akna.
 • Võimalus TÖR importi kasutades (nii failist kui automaatse päringuga) tuua programmi ka peatatud ja lõpetatud staatuses töötamisi, mille läbi luuakse programmi nii töötaja profiil kui leping. Peatatud töötamise korral tuleb töötajale programmis lisada ka töökatkestus, mis töötamise peatamise aluseks on. Automaatse päringu teostamisel tekib kasutajale vaheaken, kus saab kasutaja valida, kas soovitakse pärida hetkel kehtivaid või kindla perioodi töötamisi.
 • Võimalus lepingute nimekirja filtreerida töötajate, alguskuupäeva, lõpukuupäeva ja lepingu tüübi järgi. Selleks lisasime üles paremale lepingute nimekirja kohale nupu “Ava filter”.
 • Palgalehe aruandele on lisatud võimalus valida meelepärane periood, mille kohta aruanne koostatakse.
 • Emapuhkus on toodud töökatkestuse kaardil Liikide valiku alla kui eraldiseisva valikuna. Enam ei tule valida Emapuhkuse leidmiseks Töövõimetuse liiki. Emapuhkuse impordikood ei muutunud.
 • Parendatud kahte olukorda, kus programm ei võimaldanud sotsiaalmaksukohustust õigesti programmis kajastada, kui töötaja on ennetähtaegsel või paindlikul vanaduspensionil. Nende olukordade lahendamiseks oleme lisanud töötaja profiilile Maksuinfo vahekaardile Sotsiaalmaksu plokki “Sotsiaalmaksu miinimumkohustus kuni” kuupäeva välja. Antud väli on muutmiseks lukus kuni kasutaja ei ole teinud määrangut ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni kohta. Pärast määrangu tegemist on kasutajal võimalik muuta kuupäeva, mis kuuni sotsiaalmaksu miinimumkohustust töötaja töötasudelt arvestatakse.
 • Olukord 1: Kui isik on vanaduspensioniealine, kuid lükkab oma pensioni saamist edasi, siis töötuskindlustusmaksed lõppevad, kuid isikul jätkub sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmise nõue kuni pensioni saamiseni.
 • Olukord 2: Kui isik on paindlikul pensionil (ehk veel ei ole vanaduspensioniealine) ja on vähenenud töövõimega, siis töötuskindlustusmaksed lõpetatakse, kuid isikul peab olema võimalus rakendada sotsiaalmaksusoodustust kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni.
 • Töötaja profiilil on nüüd lisaväljad panga nimetuse ja panga SWIFT/BIC koodi jaoks. Eesti pankade puhul täidetakse need automaatselt, välisriigi pankade puhul saab kasutaja need ise täita.
 • Töötaja profiilile on lisatud on töötaja Pensionikonto väli seoses kinnipidamise kokkulepete funktsionaalsuse lisandumisega. Pensionikonto number täidetakse programmi poolt automaatselt.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.