Kõik uudised
29.05.2024

Merit Palga versiooniuuendus, 28.05.2024

Olulisemad uuendused ja täiendused:

 • Tasude arvestuslehel saab lisada korraga kõigile arvestusridadele samasuguseid dimensioone ja dimensioonide jaotusi. (Pro paketi funktsionaalsus). Lisandunud funktsionaalsus on nagu kiirkäsklus, kus lehe ülaosas valitud dimensioonid ja nende jaotused hakkavad kehtima korraga kõigile sellel lehel olevatele tasuridadele. Uuenenud loogika dimensioonide edasikandumisel:

Põhitasude puhul on alati palgakokkuleppesse lisatud dimensioonid ülemuslikumad. See tähendab seda, et kui palgakokkuleppesse on dimensioonid ja nende jaotused lisatud, siis kokkuleppe üle salvestamisel, uue lepingu lisamisel või uue arvestuskuu avamisel võetakse alati palgakokkuleppesse märgitud dimensioonid. Isegi siis, kui enne oli arvestuslehele leheülesed dimensioonid määratud. Välja arvatud sellisel juhul, kui palgakokkuleppes pole dimensioone määratud. Siis me ei kirjuta tühjade väärtustega eelnevalt arvestuslehel määratud dimensioone üle.

Kui arvestuslehele on leheülesed dimensioonid või nende jaotused lisatud, siis saab ükshaaval tasuridadel siiski dimensioone/nende jaotusi muuta.

Kui tasureale on eelnevalt üksikult dimensioone/jaotusi lisatud, siis leheüleste dimensioonide või nende jaotuste lisamisega kirjutatakse need üle.

 • Muudetud on puhkusetasude arvutamise aluseks oleva keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kuu leidmist täpsemaks ja Tööinspektsiooni seisukohtadest lähtuvaks alates juuli 2024 arvestuskuusse lisatud puhkustest. Vastavalt Töölepinguseadusele ja Vabariigi Valitsuse määrusele tuleb puhkusetasu maksta töötajale välja hiljemalt eelviimasel kalendaarsel tööpäeval enne puhkuse algust. Puhkusetasu arvutamisel tuleb lähtuda keskmise töötasu maksmise tingimustest, mis ütlevad, et keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja poolt välja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutnud (palk on välja makstud). Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust. Varasemalt aga, olenevalt ettevõtete palgapäeva seadistustest ja töötajate puhkuse algustest, võis juhtuda, et Merit Palk ei arvutanud vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu järgi puhkusetasu, vaid oli nihkes ühe kuu võrra.

Ilmestamaks konkreetset olukorda, kus tekkis Merit Palgas erinevus toome siinkohal ühe näiteolukorra: Ettevõttes on palgapäev jooksva kuu viimane tööpäev. Juunis 2024 on selleks päevaks 28.06.2024. Töötaja läheb puhkama 02.07.2024 ja puhkusetasu on vaja arvestada ning välja maksta 28.06.2024 (eelviimasel tööpäeval). Kuigi juunikuu töötasu on selleks päevaks sissenõutavaks muutunud, ei peaks juuni kuue kuu arvestusse minema (varasemalt läks), sest keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul.

 • Muudetud on osaliselt pankade maksefaili formaati (pain.001.001.09). Muudetud on nende pankade maksefaili, kes meile teadaolevalt toetavad uue formaadiga maksekorralduste vastuvõtmist. Nendeks neljaks pangaks on: Coop Pank, LHV Pank, SEB pank ja Swedbank. Kõigi teiste pankade puhul koostatakse maksefail endises formaadis (pain.001.001.03) ja vajadusel tehakse jooksvalt muudatusi formaadi osas, kui pangad on uue formaadiga maksefailide vastuvõtmise valmiduse omale loonud.
 • Parandatud olukord, kus maksekorraldusse tuli töötasudele vale selgitus, kui maksekorraldusse olid lisatud korraga nii palga- kui ka läbi kokkulepete tehtud kinnipidamise väljamaksed.
 • Täiendasime palgateatisel tasuliikide grupeerimist ja tasude arvutuslike detailide kuvamist. Edaspidi grupeeritakse vaid lisatasude tasuliike. Arvutusliku detailsust näidatakse lisatasude tasuliikidel, mille arvestusmeetodiks on, kas Summa, Tunnitasu, Tükitasu või Netost arvutatud summa.

 

Veel täiendusi ja parendusi:

 • Piiratud õigustega kasutaja näeb Kasutajate nimekirjas vaid ise-ennast ja peakasutajat, kuigi kasutajatena võib olla ka tasulisi lisakasutajaid lisatud või teisi piiratud õigustega kasutajaid.
 • Võimalus lisada palgakokkuleppes ja tasuliigi kaardil uut palgakulu kontot ja kinnipidamise liigi kaardil uut kinnipidamise kontot.
 • Võimalus lisada palgakokkuleppes dimensioonide aknas uut kulukohta ja uut projekti.
 • Võimalus lisada uut vara gruppi töötaja profiilil Varade vahelehel uue vara kasutusse lisamisel.
 • Värskendatud uue ettevõtte loomise vaadet ja eemaldatud väljad Maksumaksja/juht ja Aruannete koostaja, mida programmis ei kasutatud ning nupp “ettevõtte import”, mille kaudu sai vanast desktop’i põhisest Merit Palgast oma ettevõtte andmed pilveversioonile kasutaja ise üle tuua. Kuivõrd Merit Palga desktop versiooni enam ei arendata, loeme ka massilise ületuleku pilveversioonile lõppenuks. Edaspidi, kes soovib ettevõtte andmeid pilveversioonile üle tuua, palun võtta ühendust Meriti Klienditoega, kes abistab teid vastavas toimingus.
 • Värskendatud aktiivse ettevõtte töölaual olevat Merit Palgaga alustamise juhendit.
 • Lisatud õpetlikud tekstid nii palgapäeva määramise vaatesse, kui ka väljamaksete nimekirja juurde (nupp “Juhend).
 • Parandatud olukord, kus kinnipidamiste kokkulepetest tuleneb kinnipidamise arvestusrida ei jäänud uue arvestuskuu avamisel soovitud arvestuslehele.
 • Parandatud mitmeid olukordi palgakokkulepete importimisega seoses.
 • Parandatud olukord, kus personali aruannetel ei toiminud isikute multivaliku filter.
 • Parandatud olukord, kus ettevõtte pangakontot käsitsi sisestades, ei märgitud automaatselt panga nimetust ja swift koodi pandakonto kaardile.
 • Parandatud olukord, kus manuse olemasolule viitavat ikooni ei tekkinud/ei kadunud ära, kui manuseid lisati/eemaldati.
 • Parandatud olukord, kus Minu kasutajakonto alt ei õnnestunud kasutajal oma konto parooli muuta.
 • Muudetud palgakokkulepete API endpointis /sendpayterms tingimusi, mille mitte arvestamisel ebaõnnestub andmete saatmine. Täpsem tingimuste muudatus Merit Palk API lehel.

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.