Kõik uudised
02.12.2020

Merit Palk теперь доступна и на русском языке

Программа расчета заработной платы с наибольшим количеством пользователей Merit Palk также доступна на русском языке с 1 декабря.

В Эстонии проживает более 300 000 русских, что составляет почти четверть всего населения Эстонии. Для нас важно, чтобы все эстонские бухгалтеры, бухгалтеры по расчету заработной платы и предприниматели, независимо от их национальности, могли комфортно работать на своем родном языке.

«У нас давно планировалась русскоязычная программа, и теперь идея реализована. Поскольку с помощью Merit Palk выплачивается заработная плата более 119 000 сотрудникам, а количество клиентов сильно выросло, в том числе среди лиц русской национальности, мы сочли важным сделать использование программы более удобным для них. Помимо русскоязычной программы, мы также начали проводить обучения на русском языке для начинающих ». объяснила Маарья-Лийза Маасик, менеджер по развитию Merit Palk.

Merit Tarkvara AS – это компания-разработчик программного обеспечения для бизнеса, которая создала бухгалтерскую программу Merit Aktiva и программу заработной платы Merit Palk. Программа подходит как для бухгалтеров, так и для предпринимателей. Более 80 000 компаний активно используют программы Merit. Программы простые, доступные и основаны на облачных технологиях. У компании также есть дочерние предприятия в Финляндии и Польше.

 

Merit Palk на русском языке доступна здесь.

***

Merit Palk on nüüdsest saadaval ka vene keeles

Kõige suurema kasutajate arvuga palgaarvestuse tarkvara – Merit Palk on alates 1. detsembrist saadaval ka vene keeles.

Eestis elab üle 300 000 vene rahvusest elanikku, mis moodustab peaaegu veerandi kogu eesti elanikkonnast. Meie jaoks on oluline, et kõik Eesti raamatupidajad, palgaarvestajad ja ettevõtjad olenemata oma rahvusest saaksid teha mugavalt tööd oma emakeeles.

“Venekeelne programm oli meil ammu plaanis ning nüüd sai idee ka teostatud. Kuna Merit Palgaga makstakse palka välja rohkem kui 119 000 töötajale ning klientide hulk on jõudsalt kasvanud, sh vene rahvusest inimeste seas, pidasime oluliseks teha programmi kasutamine neile mugavamaks. Lisaks venekeelsele programmile oleme alustanud ka venekeelsete koolituste läbiviimist programmiga alustajatele.” selgitas Merit Palga arendusjuht Maarja-Liisa Maasik.

Merit Tarkvara AS on majandustarkvara ettevõtte, mis arendab raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja palgaprogrammi Merit Palk. Tarkvarad sobivad nii raamatupidajale kui ettevõtjale. Aktiivselt kasutab Meriti programme rohkem kui 80 000 ettevõtet. Programmid on lihtsad, soodsad ja põhinevad pilvetehnoloogial. Ettevõttel asuvad tütarfirmad ka Soomes ja Poolas.

Venekeelne Merit Palk on kättesaadav siit.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.