Kõik uudised
13.08.2020

Nutikas neljapäev – Kas teadsite, et Aktivasse saate importida klientide, tarnijate, laoartiklite ja põhivarade nimekirjad ning klientide võlasaldod arvete lõikes?

Andmete importimine aitab teil kokku hoida väga palju aega. Kujutage, ette kui peaksite sisestama 600 artiklit käsitsi? Andmete importimine teeb selle töö ära mõne minutiga.

Lähteandmed peavad olema kindla etteantud struktuuriga Exceli failides (Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import).

Järgnevas eeldame, et soovite andmed üle tuua arvutisse paigaldatud Aktivast. Teiste raamatupidamisprogrammide puhul on vaja andmed salvestada samasuguse struktuuriga Exceli tabelitesse.

Klientide ja tarnijate import

Klientide ja tarnijatega seotud algsaldode mugavamaks sisestamiseks lisage eelnevalt klientide ja tarnijate nimekirjad.

Klientide ja tarnijate lisamiseks soovitame kasutada andmete importimist (Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import -> Klientide import/Tarnijate import).

Klientide ja tarnijate andmete importimiseks Merit Aktiva arvutiversioonist tehke läbi järgmised tegevused:

1) Koostage Aktivas klientide/tarnijate nimekiri Exceli failina. Veergude pealkirjad peavad olema õiged (vt Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import).
2) Imporditav kirjeldusele vastav klientide/tarnijate nimekiri salvestage Exceli formaadis.
3) Enne faili importimist on soovitav korrastada andmed Exceli tabelis. Kustutage nimekirjast kõik mittevajalikud kliendid ja tarnijad. Oluline on kustutada tarnijate nimistust Maksu- ja Tolliamet, sest see on Aktivas eelnevalt olemas.
4) Salvestatud faili importimiseks valige „Andmete impordi“ alt vastavalt „Klientide import“ või „Tarnijate import“.
5) Impordil valige oma arvutisse salvestatud klientide/tarnijate Exceli formaadis fail.

Pärast klientide ja tarnijate andmete importimist on Aktivas olemas klientide ja tarnijate nimekirjad, mida saate edaspidi ostu- ja müügiarvetes kasutada.

Klientide ja tarnijate nimekirju võib mitmeid kordi importida. Importimisel kirjutatakse üle nende klientide/tarnijate andmed, mille nimi Exceli failis langeb kokku eelnevalt olemasoleva nimega.

Artiklite import

Aktivasse saate importida artikleid, mille kohta peetakse laoarvestust (laokaup) (Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import -> Artiklite import). Imporditavate artiklite kontosid kohandage Aktiva kontoplaani järgi ning vajadusel lisage uusi kontosid kontoplaani.

Korrastage impordifail enne importimist ja kustutage artiklid, mida enam ei kasutata.

Artikleid imporditakse Exceli failist, kus veergude pealkirjad peavad olema õiged (vt Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import).

Artiklid imporditakse ilma kogusteta.

Enne importimist kontrolli üle, kas Pilve – Aktivas on olemas kõik imporditavas failis kasutatud mõõtühikud.
Puuduvad mõõtühikud lisa menüüst: Seadistused > Üldised seadistused > Mõõtühikud.
Samuti kontrolli üle, kas imporditavas failis kasutatud kontod on olemas Pilve – Aktivas ja kas kontode sisu on sama, mis failis.
Kui soovid artikleid importida mõnest muust programmist, siis palun võta meiega ühendust ja me aitame Sul andmed importimiseks ette valmistada.

Põhivarade import

Põhivarasid imporditakse Exceli failist, kus veergude pealkirjad peavad olema õiged (vt Seadistused -> Finantsi seadistused -> Andmete import).

Aktiva arvutiversioonist põhivarade importimiseks koostage Exceli tabel põhivarade nimekirja ja põhivarade viimase amortisatsiooni arvestuse aruande põhjal. Põhivara konto number valige Aktiva pilveversiooni kontoplaani järgi. Enne põhivarale konto valimist vaadake üle põhivarade grupid (Seadistused -> Dimensioonid -> Põhivarade grupid) ning liigitage põhivarad vastavalt sellele. Seejuures jälgige, et põhivarade kontod oleksid nii pearaamatus kui ka põhivarade nimekirjas ühesugused. Põhivarade gruppe saate vajadusel muuta ning juurde lisada.


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.