Kõik uudised
05.01.2022

Nutikas Neljapäev! Kas teadsid, et Merit Aktivast saab saata saldoteatisi nii klientidele kui ka tarnijatele?

Saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine

  • Aktivas on olemas saldoteatise ja meeldetuletuse tekstid, mille leiate: Seadistused -> Üldised seadistused -> Saldoteatiste ja meeldetuletuste tekstid. Tehes topeltkliki saldoteatise või meeldetuletuse real, avaneb kogu tekst, mis kirjutatakse saldoteatisele või meeldetuletusele ning sõnum, mis lisatakse vaikimisi kirjale e-postiga saatmisel. Tekstid on kolmes keeles. Seega saate saldoteatisi ja meeldetuletusi saata lisaks eesti keelsetele veel inglise ja soome keeles. Keele valikul lähtuge kliendi/tarnija kaardil märgitud keele valikust.
  • Olemasolevaid tekste saate muuta ning kohandada endale sobivaks. Samuti saate lisada uusi võlateatisi vajutades “Lisa uus võlateatis” nupule
  • Saldoteatiste ja meeldetuletuste koostamiseks Klientidele valige Müük -> Saldoteatiste ja meeldetuletuste saatmine; Tarnijatele valige Ost -> Saldoteatiste saatmine

Teatiste saatmisel on kolm valikut:

  1. Printer (kõik võlateatised) – kõik teatised trükitakse välja. Printimiseks vajutage “Koosta koondfail” ning Teile kuvatakse kõik teatised PDF-formaadis.
  2. E-post – klientidele/tarnijatele, kellel on kliendi/tarnija kaardil märgitud e-posti aadress, saadetakse võlateatis e-postiga. Saatmiseks klikkige “Saada e-postiga”.
  3. Printer (ilma e-postita võlateatised) – võlateatised prinditakse ainult neile klientidele/tarnijatele, kellel ei ole kliendi/tarnija kaardil e-posti aadressi märgitud. Teatiste PDF-formaadis koostamiseks vajutage “Koosta koondfail”.

E-postiga saadetud saldoteatised / meeldetuletused

  • Võlateatiste saatmisel salvestab programm saatmise kohta informatsiooni programmi menüüs Müük -> E-postiga saadetud saldoteatised / meeldetuletused; Ost -> E-postiga saadetud saldoteatised.
  • Aruandes näidatakse kliendi/tarnija nimi, võlateatise saatmise kuupäev ning kommentaarina täpsemalt aruande liik, teatise saaja e-posti aadress ja arve numbrid, mille kohta teatis koostati.
  • Märkides e-posti seadistustes (menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> E-posti seadistused) koopia või pimekoopia e-posti reale enda meiliaadressi, saadetakse ka sellele aadressile koopia kliendile/tarnijale saadetud võlateatisest.

Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.