Kõik uudised
02.11.2017

Merit Palga uus versioon 3. novembril 2017

Alates 3. novembrist 2017 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Tähtsamad uuendused

  1. Töökatkestuse lisamisel saab nüüd sisestada katkestuse lõpu kuupäeva, mille järgi programm arvutab päevade arvu. Seni oli vaja töökatkestuse lisamisel sisestada katkestuse alguse kuupäev ja päevade arv ning programm arvutas lõpu kuupäeva. Nüüd saab kasutada mõlemat võimalust: (1) kui sisestada päevade arv ja alguse kuupäev, siis programm arvutab ise lõpu kuupäeva; (2) kui sisestada alguse ja lõpu kuupäev, siis programm arvutab päevade arvu.
  2. Nüüd saab ettevõttele teha mitu pangakontot, mida kasutatakse pankadesse maksekorralduste tegemisel. Seni sai kasutada ainult ühte kontot. Pangakontosid saab lisada menüüst Seadistused > Üldised seadistused > Pangakontod. Nupul „Lisa“ klikkides avaneb uus pangakonto kaart, kuhu saab sisestada ettevõtte pangakonto numbri (IBAN). Kontode nimekirjas on veerus „Nimetus“ näha Eestis tegutseva panga nimi. Pangakontode nimekiri avaneb ka maksekorralduste tegemise aknas Väljamaksed > Maksekorraldused, kui avada valik „Makstakse pangakontolt“. Samas valikus saab vajadusel jooksvalt kontosid juurde lisada.
  3. Tasude ja tundide aruandes saab nüüd kasutada osakonna filtrit. Osakondi saab lisada, muuta ja kustutada menüüst Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad.
  4. Isikuandmete ja lepingute nimekirju saab nüüd salvestada Exceli (XLS) failina. Exceli failid sisaldavad rohkem infot, kui on näha nimekirjades. Näiteks saab isikuandmete failis hea ülevaate isikutest, kellele rakendatakse maksuvaba tulu ja kes on töövõimetus- või vanaduspensioni saavad isikud. Faili saab salvestada nimekirja aknas olevale nupule “XLS” vajutades.
  5. Maksudeklaratsiooni TSD saab nüüd salvestada XLS failina, kui avada programmis maksudeklaratsiooni ekraanivorm ja klikkida akna ülaosas asuval nupul „XLS“.
  6. Põhitasude tundide arvu saab nüüd muuta peale seda, kui tehtud on osalisi väljamakseid. Lisatasusid jätkuvalt muuta ei saa, kui tehtud on osalisi väljamakseid.
  7. Kasutaja menüüsse (asub programmi ülemises parempoolses nurgas teadete postkasti ikooni kõrval) on lisatud otselink kaugtoe tarkvara käivitamise lehele.
  8. Maksudeklaratsioonil TSD on muudetud täpsemaks tagastamisele kuuluvate summade käsitlust. Üldjuhul tasaarveldatakse tagastamisele kuuluvad summad TSD Lisa 1 osas 1A, kuid järgmise nelja tingimuse korral näidatakse tagastamisele kuuluvaid summasid osas 1B: (1) Maksustamisperioodil tasaarvestatakse väljamakse saajale tehtud eriliigilisi väljamakseid; (2) Samaliigiliste väljamaksete korral, kui tasaarvestuse kuul on väljamakse saajale väljamakstud tasu väiksem kui tagastamisele kuuluv tasu; (3) Tasaarvestatakse erinevate maksu- või maksumääradega maksustatud samaliigilisi väljamakseid; (4) Tasaarvestatakse erinevatel kalendriaastatel tehtud samaliigilisi väljamakseid.

Lisaks nimetatud kõige olulisematele täiendustele on programmis tehtud suur hulk väiksemaid täiendusi ja parandusi.

 

Eelinfo uue maksuvaba tulu arvestuse kohta alates 1. jaanuarist 2018

Merit Palgas on tulemas muudatused, mis on seotud tulumaksuseaduse muutustega, sealhulgas uue maksuvaba tulu arvestuse rakendumisega 2018. aasta algusest. Täiendused teeme nii Merit Palga pilveversioonis kui arvutiversioonis. Programmis võtame arvesse kõiki seadusest tulenevaid võimalusi, mis tööandjal ja töötajal on ja hakkavad olema. Sealhulgas on jätkuvalt võimalus määrata, kas isikul rakendatakse maksuvaba tulu või mitte ning kui rakendatakse, siis kas maksimaalses lubatud määras või piiratud summa ulatuses. Samuti lisame programmi täiendavad kontrollid, mis ei lase arvestada maksuvaba tulu suuremas summas kui seaduse järgi on isikule lubatud.

Kui uus maksuvaba tulu arvestus on valmis, siis anname Teile sellest teada koos täpsemate juhiste ja kirjeldustega.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.