Kõik uudised
27.07.2017

Merit Palga uus versioon 28. juulil 2017

Alates 28. juulist 2017 on kasutusel Merit Palga uus versioon allajärgnevate täiendustega.

Kõige tähtsamad täiendused uues versioonis

 1. Programmi kasutamise loogikat on muudetud selliselt, et enam ei kandu kasutamata maksuvaba tulu summa automaatselt järgmisesse kuusse. See väldib probleeme, mis tekkisid, kui eelmistes kuudes olid automaatsed väljamaksulehed jäänud kinnitamata. Maksuvaba tulu kasutamist saate kontrollida, kui avate aruande menüüst Väljamaksed > Soovitud isikuga väljamaksulehe > Soovitud isiku väljamakse detailid > Kontrollaruanne. Kui soovite kasutamata maksuvaba tulu kasutada, saab summa sisestada soovitud isiku väljamakse detailidesse, lahtrisse „Täiendav maksuvaba summa“.
 2. Töötamise registri (TÖR) andmete importimine toimub nüüdsest isikuandmete nimekirja vaatest (Tasude arvestus > Isikuandmed > nupp TÖR import), mitte enam tasude arvestuslehelt. Tasude arvestuslehelt saab endiselt failist importida tasusid ja kinnipidamisi. Programmi on lisatud väli „Kood impordil“ tasuliikide ja kinnipidamise liikide kaartidele tasude ning kinnipidamiste importimiseks ning lepingu aknasse TÖR andmete importimiseks.

 

Muud täiendused

 1. Saadetavate meilide kindlamaks kohale jõudmiseks saab nüüd seadistada endale sobiva saatmise viisi. Kirju saab saata kolmel erineval viisil: (1) Kasutada saatja aadressina palk@merit.ee; (2) Kasutada saatja aadressina ettevõtte enda aadressi; (3) Kasutada privaatset SMTP serverit. Seadistust saab muuta menüüst Seadistused > Üldised seadistused > E-posti seadistus. Vaikimisi kasutatakse saatja aadressi palk@merit.ee.
 2. Lisatud võimalus maksta alates teisest või kolmandast haiguspäevast haigushüvitist sotsiaalmaksuvabalt 70 või 100 protsendi ulatuses. Selleks tuleb töövõimetust lisades teha vastavad määrangud. Vaikimisi on programmi poolt määratud hüvitamise alguseks neljas päev ja hüvitamise protsendiks 70. Kui soovite hüvitada ka esimese haiguspäeva, siis saate seda maksta lisatasuna, tehes selleks uue lisatasu liigi.
 3. Lisatud hüvitamisele kuuluvate töökatkestuste arvestuslehe PDF printimise võimalus. PDF nupp on nähtav peale katkestuse salvestamist akna ülemises paremas nurgas. Kui juba eelnevalt salvestatud katkestust muudetakse, siis PDF nupule klikkides salvestatakse andmed üle muudetud andmetega.
 4. Lisatud keskmise tasu arvestuse kaardi PDF printimise võimalus. Keskmise tasu arvestuse kaardi leiate tasude arvestuslehelt tasu detailide aknast, kui tasu arvestusmeetodiks on keskmine kuutasu, keskmine tunnitasu või keskmine tööpäevatasu.
 5. Lisatud informeerivaid teateid, kui automaatne palgapäevaleht on kinnitamata. Teateid näidatakse TSD ja tasude arvestuse aruannete ees.
 6. Lisatud uued aruanded: Koondpalgateatis, Töökatkestuste aruanne, Deklareerimata maksuvõlad.
 7. Lisatud võimalus salvestada palgalehe aruannet Exceli failina.
 8. Töökatkestuse kaardile lisatud uus väli „Dokumendi number“, mida kuvatakse ka töökatkestuste nimekirjas vastavas veerus.
 9. Lisatud teadete postkast, kuhu saadetakse Merit Tarkvara poolt kasutajatele olulist teavet (olulised versiooniuuendused, koolituste info jmt). Postkasti ikooni leiate programmist ülevalt paremast nurgast oma meiliaadressi järel ja Abi nupu eest. Postkasti ikooni järel näidatakse lugemata teadete arvu.
 10. Lisatud lepingute nimekirja vaatesse uus veerg „Lepingu tüüp“.
 11. Lepingute nimekirja lisatud töötaja ametinimetus, kui isikul on mitu lepingut. Ametinimetust näidatakse ka samas olukorras üle programmi töötaja valiku menüüdes. Vajalik on eelnev ametite sisestamine seadistuste menüüs ning nende määramine töötajate lepingutes.

Lisaks ülaltoodud täiendustel on programmis tehtud palju väiksemaid täiendusi ja parandusi.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.