Kõik uudised
03.02.2019

Merit Palga uus versioon 2. veebruaril 2019

Alates 2. veebruarist 2019 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Kõige tähtsam uuendus on see, et nüüd saab Merit Palka kasutada kahe erineva taseme paketina. Merit Palk Standard on lihtsama funktsionaalsusega ja Merit Palk Pro mitmete uute täiendavate võimalustega.

Kõige tähtsamad Pro-taseme lisavõimalused on alljärgnevad:

 • Lisatud täiendavad dimensioonid kulukoht ja projekt (lisaks osakonnale). Tasusid, sealhulgas põhipalka saab jaotada mitme dimensiooni vahel.
 • Uue firma loomisel saab kopeerida algseadistust.
 • Ettevõtete koondvaate ja kasutajate haldamise töölaud.

Täiendavad dimensioonid on eelkõige kasulikud firmades, kus töötaja palka on vaja jagada osakondade, kulukohtade ja projektide vahel. Varem oli see küll võimalik, aga mitte nii mugav kui uue süsteemiga.

Algseadistuste kopeerimine, ettevõtete koondvaade ja kasutajate haldamine on eriti kasulikud raamatupidamisbüroodes, kasutate haldamine ka suuremates firmades, kus aegajalt on vaja programmile juurdepääsu kasutajate vahel ümber jagada.

Palk Pro tellimise võimalus avaneb mõne päeva pärast. Anname sellest eraldi teada.

Teised suuremad täiendused

 • Programmile on lisatud Abikeskus, mis annab võimaluse lugeda juhendmaterjale programmist väljumata. Abikeskuse paneel avaneb, kui klikkida peamenüü paremas ülemises nurgas asuval küsimärgil. Abikeskuse paneel ilmub ekraani paremasse äärde ning seda saab peita ja taasavada. Juhendmaterjalid on jaotatud suurematesse teemavaldkondadesse ja neis omakorda eraldi teemapeatükkidesse. Abikeskuse sisutekstid täienevad ja uuenevad jooksvalt.
 • Tasuarvestuslehtedele ja kinnipidamise lehtedele saab nüüd lisada manuseid.
 • Kasutamata puhkusepäevade arv leitakse nüüd kaks kohta peale koma, senise täisarvude asemel. Kuna puhkusehüvitis on rahaline hüvitis, siis tuleb aluseks võtta päevade arvestus vähemalt kahe komakohaga.
 • Nüüd saab saata töötajale meiliga “Koondpalgateatise aruande” koos “Maksuvaba tulu kasutamise aruandega”.
 • Pearaamatu kandes ning “Tasude ja tundide aruandes” kuvame osakondi, kulukohti ja projekte eraldi veergudes, senise ühe osakonna koodi kombinatsiooni asemel. Osakonna koodis kombinatsioonide kasutamine toimub jätkuvalt samadel põhimõtetel nagu seni, eraldades dimensioonid üksteisest sidekriipsuga.
 • Kui palgakokkuleppesse lisatakse töötundideks väiksem arv kui 8, siis lülitub täistööaja määrang automaatselt välja. Erandolukordades, kus töötajal kehtibki väiksemate töötundidega täistööaeg (näiteks alaealiste töötajate puhul), saab kasutaja täistööaja määrangu sisse tagasi lülitada.
 • Lisatud uus lepingu tüüp “Juhatuse liikme leping”.
 • Lihtsustatud mitteresidentide käsitlemist. Uue lepingu lisamisel pakub programm vastavalt valitud isiku residentsusele ja lepingu tüübile palgakokkuleppes vaikimisi põhitasu liiki. Juhul, kui uus leping lisatakse esmakordselt mitteresidendile ja varasemast pole ühtegi mitteresidendi tasu lisatud, siis lisab programm ka kaheksa uut aktiivset tasuliiki mitteresidentide tarbeks – 3 põhitasu tasuliiki ja 5 töökatkestuse tasuliiki.
 • Tasuliigi kaardile, mille arvestusmeetod on “Protsenditasu”, saab sisestada protsendi määra, mis kandub tasuarvestuslehtedele. Igakuise tasu puhul kandub protsendimäär edasi ka järgmisesse kuusse.

Veel täiendusi

 • TÖR impordi käigus teisendatakse märgitud tööajamäär ümber töötaja töötundideks ja see märgitakse töötaja lepingu palgakokkuleppesse. Kui TÖRis pole tööajamäära märgitud, loetakse see täistööajaks.
 • Tasude ja tundide aruandele on lisatud ametigrupi filter.
 • Directo pearaamatukannet on muudetud selliselt, et sealses programmis kanduksid projektid selleks ettenähtud väljale, mitte ei oleks objektide väljal koos osakondade ja kulukohtadega (nende olemasolul).
 • Nordea ja DNB pankade nimetused on nüüd Luminor Bank AS.
 • Töölaual kuvame kalendris nüüd ka infot riigipühade kohta, oluliste kuupäevade plokis.

 

Lisaks neile kõige olulisematele täiendustele on programmis tehtud suur hulk väiksemaid täiendusi ja parandusi.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.