Kõik uudised
12.06.2020

Merit Palga uus versioon, 12.06.2020! Uus isapuhkuse kord!

Puhkuste ja töökatkestustega seonduv

 1. Muudatused seoses isa täiendava vanemahüvitise ja 30 päevase isapuhkuse korra muutusega alates 01.07.2020.  – Uue korra järgi on õigus 30-päevast isapuhuhkust saada oma tööandja juurest kõigil isadel, kelle laps sünnib 1. juulil 2020 või pärast seda. Sellisel juhul maksab riik uut liiki vanemahüvitise otse isale. Kui laps sünnib enne 1.juulit või soovib isa oma isapuhkust kasutada varem, kehtib talle vana süsteemi 10-päevane isapuhkus, mille hüvitab isale tööandja.
  Sellest muudatuses tulenevalt on programmis võimalus lisada kaht erinevat tüüpi isapuhkust:
  (a) Isapuhkus (tööandja hüvitab) ehk vana korra järgi ning (b) Isapuhkus (tööandja ei hüvita) ehk alates 01.07.2020 kehtiva korra järgi.
  Isa täiendavast vanemahüvitisest ja 30 päevasest isapuhkusest saab lugeda lisa Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 2. Puhkusekohustuse (sh pikendatud põhipuhkuse) algsaldo aegumine. – Võimalus sisestada nüüd ka vähenenud töövõimega isiku määrangute aknas pikendatud põhipuhkuse algsaldot. Puhkusekohustuste algsaldod aeguvad koos esimese puhkusekohustusega. Jätkuvalt saab puhkusekohustuste aegumisi seadistada Seadistused > Üldised seadistused > Muud seadistused.
 3. Parandatud pikendatud põhipuhkuse kohustuse aluseks olevate arvestuspäevade leidmist, kui ühte kohustuse perioodi jääb mitu vähenenud töövõime määrangut.
 4. Parandatud olukord, kus töötajale tekkis puhkusekompensatsiooni lisamisel üleliigne pikendatud põhipuhkuse kompensatsiooni tasurida.
 5. Parandatud Lisapuhkuste aruande PDF faili koostamist.

Tasude ja maksude arvestamise ning aruandlusega seonduv

 1. Lisatud uus Keskmiste tasude aruanne. – Kiirvalikutega saab koostada aruannet jooksva kuu, eelneva 6, 9 ja 12 kuu kohta või valida omale sobiv kuude vahemik. Aruanne näitab vastava ajavahemiku brutosummasid ning töö- ja kalendripäevasid ning nende alusel leitud keskmist tööpäevatasu, tunnitasu, kuutasu ja kalendripäevatasu. Aruanne on ühe isiku põhine. Asub programmis Tasude arvestus > Keskmiste tasude aruanne. Aruannet saab salvestada PDF ja XLS failina.
 2. Võimalus välja lülitada sidekriips kui kulukoha ja projektide eraldaja osakonna koodis. Lüliti selleks asub Osakondade nimekirja juures Seadistused > Dimensioonid > Osakonnad.
 3. Uutel firmadel on tasuliikide nimekirjas uus vaikimisi tasuliik “Koondamistasu etteteatamata aja eest” (arv.meetod Keskmine tööpäevatasu). Muudetud on ka vaikimisi tasuliigi “Koondamistasu” arvestusmeetodit (senise Summa asemel Keskmine kuutasu).
 4. Muudatus sotsiaalmaksu miinimumkohustuse leidmise loogikas, kui töötaja ühe kuu eest saadud töötasu ja puhkusetasu kogusumma ületab sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olevat kuumäära. Kui töötasu ja puhkusetasu kogusumma on suurem kui kuumäär, leiab programm sotsiaalmaksukohustuse kogusummalt. Kui väiksem, leiab programm sotsiaalmaksukohustuse proportsioonis töötatud ajaga, kus puhkusetasu jäetakse arvestusest välja nagu senigi. Muudatus kehtib alates juunist arvestatud tasudele.
 5. Parandatud statistika aruandes osalise tööajaga töötajate kajastamist.
 6. Parandatud Tasude ja tundide aruandes puhkusereservi summade kuvamist, kui valitud oli üks summaarsetest aruannetest.
 7. Parandatud Tasude ja tundide aruandes kuvatud pikendatud põhipuhkuse kompensatsiooni tasu kontot.

Veel:

 1. Võimalus otse programmis suhelda meie klienditoega, kasutades selleks klienditoe vestlusakent. Vestlusakna saab avada, kui klikkida programmi all paremas nurgas asuval vestlusakna ikoonil.
 2. Uus API päring isikuandmete ja lepingute info saamiseks. API juhendi leiab meie kodulehelt.
 3. Kuni 2 töötajaga tasuta litsentsidega kasutajatele kuvame peamenüül nuppu “Telli litsents“, mis suunab kasutaja meie kodulehele.
 4. Lisatud kontroll, kas täisõigustega lisakasutajate arv vastab ostetud lisakasutajate litsentside arvule. Kui lisakasutajate arv ületab litsentside arvu, on programmi kasutamine kõikidele kasutajatele piiratud.
 5. Parandatud maksekorralduste nummerdamist maksekorraldusfailis, kui tegemist on SEPA koondamaksega.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.