Kõik uudised
14.06.2019

Merit Palga uus versioon 14. juunil 2019

Alates 14. juunist 2019 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Kõige tähtsamad täiendused

 • Merit Palgas saab nüüd luua otseühenduse Swedbanki ja LHV Pangaga maksekorralduste saatmiseks.
  Kui olete ka raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva kasutaja ning Swedbank Gateway või LHV Connect leping on juba sõlmitud, siis saate sama lepingu raames ka Merit Palgas otseühenduse aktiveerida ning pangaga uut lepingut sõlmida ei ole vaja. Otseühenduse saab aktiveerida juhatuse liige mobiil-ID või ID-kaardiga.
  Kui te ei ole Aktiva kasutaja või pole veel pangaga vastavat lepingut sõlminud, siis otseühenduse toimimiseks tuleks seda teha:
  * Swedbanki klientidel tuleks enne otseühenduse loomist sõlmida leping Swedbanki internetipangas (menüüst: Igapäevapangandus > Elektrooniline pangandus > Swedbank Gateway).
  * LHV Panga klientidele saadetakse Palgas otseühenduse loomise käigus panga poolt juhatuse liikmele leping, mis tuleks allkirjastada.
  Seejärel, kui otseühendused on loodud, saab edaspidi maksekorraldusi saata otse programmist panka (menüüst Väljamaksed > Väljamaksed > Maksekorraldused > Saada panka). Enam pole vaja programmis koostada ja pangas importida maksekorraldusfaile, kuid see võimalus säilib. Programmist saadetakse nüüd automaatselt maksekorraldused panka kinnitamise ootele. Otseühenduse kasutamine on Merit Palga kasutajatele tasuta.
 • Palgateatisi saab nüüd koostada rohkem kui ühele isikule ehk valitud isikutele.
  Senise valiku “Ühe isiku teatised” asemel on nüüd valik “Valitud isikute teatised”, mille valimisel saab valida ühe või mitu isikut, kellele soovitakse palgateatisi koostada. See on ka hea võimalus koostada palgateatisi olukorras, kus näiteks ühele töötajale on juba teatis koostatud ning seda enam ei soovita teha, siis saab valida esialgu nimekirjast kõik ja võtta selle ühe töötaja eest määrang ära ehk teatised koostatakse kõigile teistele töötajatele peale selle ühe.

 • Tasuliigi kaardil arvestusmeetodite valikmenüüs on meetodid grupeeritud kaheks – põhitasu arvestusmeetodid ja lisatasu arvestusmeetodid.
  Tasuliikide nimekirjas uut tasuliiki lisades, on arvestusmeetodite valikus näha kaks gruppi arvestusmeetodeid. Need on jagatud põhitasu ja lisatasu arvestusmeetoditeks, et oleks lihtsam sobivat valida. Kui lisada palgakokkuleppest uut põhitasu liiki või arvestuslehelt uut lisatasu liiki, on arvestusmeetodite liikide valikus näha vaid vastav grupp meetodeid, mida antud hetkel valida saab.
 • Väljamaksulehe lisamise aknas väljamakse liikide valikmenüüs on liigid grupeeritud kaheks – Kassa ja Pank.
  Uue väljamakse lisamisel on väljamakse liikide valikmenüüs võimalikud valikud jagatud kahte gruppi põhimõttel, kas väljamakse tehakse sularahas või ülekandega pangast. Kui sularahas, siis saab valida kassa-tüüpi väljamakse liikide seast “Kõik isikud” või “Isikud, kellel pole pangakontot”. Kui aga ülekandega, siis saab valida, kas soovitakse väljamaksulehele tuua kõikide pangakontodega isikud või vastavat panka omavad töötajad (pildil näiteks Swedbank).
 • Maksuarvestuse aruannet saab nüüd salvestada Exceli (XLS) formaadis.
  Aruannet saab koostada pearaamatukande juures, klikkides nupule “Maksuarvestus (XLS)”. Aruandes on näha, millal on jooksva arvestuskuu tasud välja makstud ning milline on nende detailne maksuarvestus.
 • Tasuliikide ja kinnipidamise liikide nimekirjasid saab nüüd salvestada Exceli (XLS) formaati.
  Tasuliikide XLS nimekirjas on järgmine info: nimetus, ingliskeelne nimetus, väljamakse liigi kood, kas ja milliseid maksusid sellelt arvestatakse, kas tegemist on töötasuga, arvestusmeetodi liik, perioodilisus (ühekordne või igakuine), konto kood, statistika aruande määrang, impordi kood ja kas tegemist on mitteaktiivse tasuga. Oluline on teada, et kui väljamakse liik või konto tasukaardil puudub või oleneb see põhitasuks määratud tasuliigist (näiteks katkestuste puhul), jääb see väli sarnaselt ekraanil kuvatud nimekirjast ka XLS failis tühjaks.
  Kinnipidamise liikide XLS nimekirjas on liigi nimetus, tüüp, perioodilisus, arvestusmeetod, konto kood, impordi kood ja aktiivsus. Faili saab teha, kui nimekirja vaates klikkida nupul “XLS”.
 • Võimalus importida Töötamise registri (TÖR) kandeid, mis algavad tulevikus.
  Võimalus importida TÖR kandeid, mille tüübiks on “Tulevikus” ehk mis on e-MTA keskkonnas importfaili koostamise hetkel märgitud tulevikus algavaks kandeks. Oluline on teada, et kui kande alguskuupäev jääb hilisemaks kui kuu, kus TÖR importi tehakse, siis ei ole programmi lisatud lepingud selles arvestuskuus veel aktiivsed. Kui lepingute nimekirjas neid vaikimisi näha ei ole, tuleks lepingute nimekirjas valida “Kõik lepingud”.
 • Ettevõtete koondvaate töölaualt on võimalus siseneda kuvatud firmadesse (Pro paketi lisavõimalus).

Muud täiendused ja parandused

 • Kui seadistustes lisatud ettevõtte pangakonto ei vasta Eesti IBAN struktuurile, kuvatakse panga nimetuseks „Välisriigi pank“.
 • Lisatud täiendav registrikoodi kontroll Töötamise registri (TÖR) impordile. Kui failis sisalduv registrikood ei vasta firma seadistustes olevale registrikoodile, andmeid ei impordita.
 • Nooleklahvidega arvestuslehtedel tasuridade vahel ja ühe veeru piires liikumist ja andmete sisestamist om muudetud mugavamaks.
 • Riigikassa XML maksekorraldusfaili struktuuri on täiendatud.
 • Täiendatud tasuridade jaotuste edasikandumist järgmisesse arvestuskuusse (Pro paketi lisavõimalus).
 • Tasuridade jaotuste protsendi määrasid ja koguseid näidatakse vastavalt kuus ja neli kohta peale koma (Pro paketi lisavõimalus).
 • Täiendatud lepingu lõpetamise kontrolliprotsessi, kui puhkuse kompensatsiooni lisamisel leitakse isikul tasustatud katkestusi, mis jäävad täielikult väljapoole lepingu kehtivuse perioodi.
 • Tasude ja tundide aruandes ei kuvatud varem kontot katkestuse „Puudumine tööandja loal“ juures, nüüd kuvatakse.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.