Kõik uudised
14.05.2018

Merit Palga uus versioon 15. mail 2018

Alates 15. maist 2018 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Kõige tähtsamad täiendused

  1. Välja makstud tasud on nüüd selgelt eristatud välja maksmata tasudest.

   Väljamaksed on nüüd jaotatud kahte eraldiseisvasse plokki/tabelisse, et oleks parem eristada juba välja makstud tasusid veel välja maksmata tasudest. Loobusime seni kasutatud terminist „automaatne väljamaksuleht“. Väljamaksete (sh osaliste väljamaksete) lisamise, kinnitamise või väljamaksulehtede üldine toimimise põhimõte ei muutu. Jätkuvalt saab sobivuse korral kõik välja maksmata tasud korraga välja maksta, vajutades välja maksmata tasude lehel olevat nuppu „Kinnita“. Kuni tasud on välja maksmata, on jätkuvalt tegemist prognoosiga ning muutused palgaarvestuses võivad muuta ka eelnevalt välja arvutatud summasid ning erinevates aruannetes kuvatavaid andmeid.Osaliste väljamaksete lisamisel jääb üldine kasutamisloogika samaks ehk väljamaksulehti saab jätkuvalt käsitsi ükshaaval juurde lisada, aga juurde on tulnud uusi võimalusi:
   • Lisasime uue väljamaksulehe tüübi „Lisatasu väljamaksed“, millega saab maksta välja ühte liiki lisatasusid kõigile töötajatele korraga. Selleks tuleb väljamaksulehe lisamise aknas pärast lisatasu väljamaksete tüübi määramist valida rippmenüüst soovitud lisatasu liik.
   • Väljamaksulehe lisamisel saate lehe tüüpide „Palgaväljamaksed“ ja „Lisatasu väljamaksed“ puhul otsustada, kas väljamaksuleht koostatakse juba koos välja arvutatud netosummadega või ilma nendeta. Vaikimisi on tasud lehel koos netosummadega. Teiste väljamaksulehe tüüpide korral (nt lepingujärgse avansisumma väljamaksed, kinnipidamiste leht või puhkusetasu väljamaksed) ongi tasud lehel juba netosummades näha ning selles osas määrangut muuta ei saa. Eelkõige aitab täiendus aega kokku hoida siis, kui teete väljamaksulehti pankade või osakondade kaupa, sest enam pole vaja isikute väljamaksete detaile ükshaaval salvestamas käia.
   • Kui lisada väljamaksuleht ilma netosummadeta, siis tuuakse lehele tehtud määrangutele vastavad isikud nagu senigi, aga väljamaksulehe sulgemise järel kustutatakse sellelt need isikud, kelle väljamakse detaile kasutaja ei salvestanud. Sellisele väljamaksulehele ei jää enam null-summadega isikuid (juhul, kui ei salvestatud sellise netosummaga väljamakse detaile). Nii saab näiteks lisada osalisi palgaväljamakseid või lisatasu väljamakseid rohkem kui ühele isikule, aga mitte kõigile korraga.
 1. Lisatud on uus 2018. aasta statistika aruanne „Palk ja tööjõud“.
  Statistika aruannet saab koostada menüüst Tasude arvestus > Statistika aruanne > Koosta aruanne. Kuna uues aruandes on võrreldes eelmisega sisulisi muutusi, siis on vaja aruande koostamiseks teha eelnevalt tasuliigi kaartidel uued aruande seadistamise määrangud. Tasuliigi kaardil on uus rippmenüüga valik „Statistika aruande PALK JA TÖÖJÕUD määrang“. Uue statistika aruande „Palk ja tööjõud“ kohta saab täpsemat infot Statistikaameti kodulehelt: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/tooelu/palk-ja-toojoukulu.
 2. Töökatkestuse lisamise aknas on nüüd võimalik sisestada keskmise päevatasu arvestuse aluseks oleva eelneva kuue kuu andmeid käsitsi.
  Selleks on vaja töökatkestuse lisamise aknas pärast töötaja ja töökatklestuse liigi valimist käsitsi sisestus sisse lülitada. Lüliti asub kuue kuu andmete tabeli alumises vasakus nurgas („Keskmise päevatasu arvestuse andmed käsitsi“). Kui andmete käsitsi sisestamine on sisse lülitatud, siis muutuvad arvestuse andmete väljad muudetavaks ning ühtlasi lülitab selle valiku tegemine välja automaatika töökatkestuse tasu summa ümberarvutamise, kui töötaja tasude arvestuses tehakse muutusi. Käsitsi sisestatud arvestuse andmed ehk eelneva kuue kuu andmed ei kandu katkestuse kaardilt ühtegi aruandesse ega järgmisesse kuusse. Andmete käsitsi sisestamine sobib eelkõige neile, kes on Merit Palka üle tulnud mõnelt teiselt programmilt ning ei soovi Merit Palgas kuue kuu ajalugu sisestada.
 3. Töökatkestuse aknas näitame nüüd infot väljamakstud või eelnevalt salvestatud katkestuse tasu suuruse kohta, kui pärast välja maksmist või salvestamist on arvestuses midagi muutunud, mille tõttu katkestuse tasu on ümber arvutatud. Ümber arvutamine toimub katkestuse kaardi avamisel ja ainult siis, kui kasutaja pole katkestuse aknas teinud valikut keskmise päevatasu arvestuse andmete käsitsi sisestamiseks. Infot kuvatakse üksnes siis, kui eelnevalt salvestatud/välja makstud katkestuse summa ja uuesti arvutatud summa on erinevad. Info on vajalik seetõttu, et katkestuse kaardil kirjeldatud olukorras kirjutatakse tasu summa üle ning kasutajal ei ole kaarti avades enam teada, mis oli eelmine katkestuse tasu summa.
 4. Nüüd on võimalik puhkusekohustuste automaatne aegumine välja lülitada. Automaatset aegumist saab soovi korral välja lülitada menüüs Seadistused > Üldised seadistused > Puhkusekohustuste aegumine ning võtta ära vaikimisi tehtud määrang ja muudatus salvestada. Puhkusekohustuste automaatse aegumise välja lülitamise tulemusena ei loe programm selle ettevõtte puhkusekohustusi aegunuks ning töötaja detailses puhkusekohustuse aruandes ei kuvata kohustuse aegumise kuupäeva ega aegunud päevade veerge.
 5. Tasude ja tundide aruannet saab nüüd koostada nii summaarselt tasuliikide lõikes kui ka summaarselt tasuliikide ja ametigruppide või isikute lõikes. Aruande koostamise vaatesse on lisatud uus valiku filter „Aruande liik“, kus neli erinevat valikut.

 

Veel täiendusi

 • Palgalehe aruandesse lisasime tööandja töötuskindlustuse makse summa veeru.
 • Puhkusekohustuste aruandes näitame aruande lõpus eraldi ridadel ära lisaks senise puhkusekohustuse ja töötajate arvu kokku summadele ka puhkusekohustuselt arvutatud sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustuse makse kokku summad ning puhkusekohustuse kokku summa koos maksudega.
 • Kui seadistustes määratud palgapäev langeb kalendris nädalavahetusele või riigipühale, siis on välja maksmata tasude lehe kuupäevaks märgitud palgapäeva kuupäevale eelnev tööpäev.
 • Palkade ülekande lehel (väljamaksulehe PDF failis, kui lehe liigiks on pangakonto) kuvatakse väljamakstud tasud pankade kaupa gruppidena ning iga grupi lõpus on välja toodud väljamakstud summa selles pangas.
 • Seoses vajadusega väljamakstud ja välja maksmata tasusid selgemalt eristada tegime täienduse palgateatistel, kus kuvame isiku palgateatisel rida „Kuulub välja maksmisele (koos maksudega)“, seni kuni sellele isikule on veel jäänud välja maksmata tasusid. Kui isikule on kõik tasud välja makstud, siis seda rida palgateatisel ei kuvata.
 • Lisasime võimaluse salvestada üksikut kinnipidamiste lehte PDF või XLS failina.
 • Lisasime kontrolli olemasoleva palgakokkuleppe muudatuse salvestamise, uue lepingu salvestamise, lisatasu lisamise või väljamaksete menüü avamise juurde, et ei oleks võimalik arvestada ega välja maksta mitteresidentidele residendi tasusid või residentidele mitteresidendi tasusid.
 • Programm jätab meelde viimati kasutatud maksekorralduse faili tüübi ning pakub seda vaikimisi järgmise faili koostamisel.
 • Kaugtoe tarkvara saab kasutaja otse programmist alla laadida, kui liigub kasutajaprofiili menüüsse ja valib „Kaugtoe tarkvara“.

 

Lisaks neile kõige olulisematele täiendustele on programmis tehtud suur hulk väiksemaid täiendusi ja parandusi.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.