Kõik uudised
18.12.2019

Merit Palga uus versioon 18. detsembril 2019

Alates 18. detsembrist 2019 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Kõige tähtsamad täiendused

 1. Lisatud on inglise keelne kasutajaliides.
  Kui firma lisatakse inglise keelse kasutajaliidest kasutades, on ka kõik vaikimisi nimekirjad (tasuliikide ja kinnipidamiste ning kontode nimetused) inglise keeles. Juba olemasoleva firma puhul neid ei tõlgita.
 2. Programm arvutab nüüdsest osalise/puuduva töövõimega või alaealise töötaja pikendatud põhipuhkuse kohustuse jääki vastavalt 01.10.19 rakendunud puhkuse hüvitamise korra muudatusele.Muudatus seisneb selles, et tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal hüvitatakse tööandjale puhkusetasu ainult võrdeliselt töötatud ajaga, mistõttu lähtutakse puhkuse jäägi arvutamisel proportsionaalselt töötatud ajast. Muudatus mõjutab alates 1.oktoobrist 2019 kasutatud pikendatud põhipuhkuse päevi. Kui töötaja kasutas puhkepäevi enne seda kuupäeva, kehtib vana kord.Oluline on teada, et programm arvestab kohustuse jääki arvutades jätkuvalt töötaja lepingu kaardile märgitud puhkusekohustuse määrale alati lisaks seitse pikendatud põhipuhkuse päeva, kui isikuandmete kaardile märgitud isikukoodi järgi on töötaja alaealine või on kehtiv vähenenud töövõime määrang. Programmi loogika sellesosas pole varasemaga muutunud ning jätkuvalt tuleb töövõime kaotanud isiku või alaealise puhul lepingu kaardile märkida kohustuse määraks päevade arv, kuhu hulka ei oleks arvestatud pikendatud põhipuhkuse päevasid. Kui tööandja juba võimaldabki oma töötajatele vähemalt 35 päevast põhipuhkust, siis ei ole tööandja kohustatud töövõime vähenemise korral töötajale juurde andma põhipuhkust, mistõttu tuleks sellises olukorras puhkusekohustuse määrade tabelis teha uus määrangurida, kus vähendatakse vastava töötaja kohustuse määra pikendatud põhipuhkuse päevade võrra (ehk uus määrangu rida tuleks senise 35 päevase määra asemel 28 päevase määraga). Kui aga tööandja soovib töövõime kaotanud töötajale alati anda juurde täiendavaid puhkusepäevasid, siis ei tule lepingu kaardil muudatusi teha.

  Täpsem info hüvitamise korra muudatuse kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

  Programmi loogika on jätkuvalt sama alaealisele töötajale ja vähenenud töövõimega töötajale puhkuse andmise osas. Töökatkestuste menüüst saab lisada nii põhipuhkust kui ka pikendatud põhipuhkust. Kõige tavapärasemas olukorras saaks töötajale anda maksimaalselt 28 päeva põhipuhkust ja 7 päeva pikendatud põhipuhkust. Mõlemad puhkuse tüübid aeguvad samadel põhimõtetel ehk nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.
  Korra muutumisest tulenevalt on programmis tehtud täiendusi nii detailses puhkusekohustuse aruandes, puhkusekohustuse aruandes kui ka lisapuhkuste aruandes.Uue lepingu lisamisel saab näha ja muuta tasuarvestuslehte, millele põhitasu kantakse.
 3. Lisatud tasude ja tundide aruandele kaks uut aruande liiki osakondadest lähtuvalt:
  (1) summaarne osakondade lõikes ja (2) summaarne osakondade ja tasuliikide lõikes
 4. Töökatkestuste ja lisapuhkuse aruandele on lisatud osakonna filter.
 5. Võimalus saata Palga API kaudu täiendavat infot töökatkestuste kohta – töökatkestuse lõpukuupäeva, töökatkestuse tasu arvestusmeetodi eelistust, töövõimetuse hüvitamise algus päeva ja hüvitamise protsenti.
 6. Võimalus sisestada töötaja lepingu kaardile puhkusekohustuse algsaldot kaks kohta peale koma.

Muud täiendused ja parandused:

 • Maksekorralduste nummerdamine toimub nüüd kasvavalt kuust kuusse, mitte ei alga igal kuul taas nr 1st. 
 • Parandatud põhipuhkuse katkestamisega seotud olukordi (arvestuslik tööajaarvestus, pearaamatukanne, palgaleht, tasude ja tundide aruanne).
 • Tasuarvestuslehel kadus sisestatud tasu määr pärast koguse lisamist, kui tasu arvestusmeetodiks oli protsent tunnitariifist. 
 • Parandatud tasude ja tundide aruannet andmete kuvamise osas (ameti muudatus keset arvestuskuud, dimensioonide jaotuste korral tulid tasu töötunnid igale tasureale üleliigselt).

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Ülevaate kogu Merit Palga täienduste ajaloost leiate siit failist (PDF).

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.