Kõik uudised
27.10.2019

Merit Palga uus versioon 26. oktoobril 2019

Alates 26. oktoobrist 2019 on kasutusel Merit Palga uus versioon.

Kõige tähtsamad täiendused

 • Lisatud põhipuhkuse katkestamine ja automaatne puhkusetasu tasaarveldamine. Nüüd on võimalus katkestada eelnevalt väljamakstud põhipuhkust, kas osaliselt või täies ulatuses ning programm tasaarveldab automaatselt katkestatud päevade osas puhkusetasu (näiteks töötaja haigestumise korral). Põhipuhkuse katkestamiseks tuleb avada töökatkestuste nimekirjast põhipuhkuse kaart ja klikkida lingil “Põhipuhkuse katkestamine” (Töökatkestused > Puhkused ja töökatkestused > valida põhipuhkus, mida soovitakse katkestada > klikkida lingil “Põhipuhkuse katkestamine”). Põhjalikuma info leiate juhendist Põhipuhkuse katkestamine ja automaatne puhkusetasu tasaarveldamine.

 • Uue lepingu lisamisel saab näha ja muuta tasuarvestuslehte, millele põhitasu kantakse. Kui firmas on rohkem kui üks tasuarvestusleht ja kasutaja ei ole kindel, millisele lehele uued põhitasud kantakse, saab nüüd uue lepingu lisamisel palgakokkuleppe aknas näha, ja soovi korral ka muuta, esmast tasuarvestuslehe valikut. Muutmine on võimalik, kui tasude arvestuses on kasutusel rohkem kui üks tasuarvestusleht. Esmase arvestuslehe nägemiseks avage uue lepingu lisamisel Palgakokkulepete aken. Muutmiseks klikkide akna allosas lingil “Muuda”, mis on esmase arvestuslehe nimetusega rea lõpus. Vaikimisi on üks arvestusleht juba programmi poolt valitud ja kasutajale ka kuvatud. Juba salvestatud lepingute puhul tasuarvestuslehe nimetust ega muutmise võimalust ei kuvata. Kui soovitakse juba salvestatud põhitasu tõsta ühelt arvestuslehelt teisele, on jätkuvalt tasuridade teisaldamise võimalus, kui klikkida tasuarvestuslehel sinisel nooltega ikoonil aktiivse tasurea ees.

 • Lisatud lisapuhkuste aruanne. (Töökatkestused > Lisapuhkuste aruanne). Aruandesse tuuakse kõik need töökatkestused, mille osas saab tööandja riigilt hüvitist taotleda. Aruannet saab salvestada PDF ja XLS failidena. Aruande saab koostada ka vaid ühe isiku ja/või ühe katkestuse liigi kohta, soovitud perioodi ulatuses.

 • Tasuliikide nimekirja saab vastavalt tasutüüpidele filtreerida kiirfiltrite abiga. Kiirfiltrid aitavad kasutajal paremini orienteeruda pikas tasuliikide nimekirjas ning teha vahet erinevat tüüpi tasudel.

 • Koondpalgateatise aruanne ja detailne puhkusekohustuse aruanne on nüüd tõlgitud inglise keelde, kui töötaja isikuandmete kaardil on aruannete keelevalikuks inglise keel. Seni kehtis töötaja aruannete keelevalik üksnes palgateatisele.
 • Dimensioonide koodide pikkust on suurendatud. Kui varem sai sisestada kuni 21 märgi pikkusi koode, siis nüüd võivad koodid olla kuni 42 märki pikad. Jätkuvalt on Merit Palga jaoks dimensioonide koodides kasutatud sidekriips eraldamise tunnuseks, mistõttu sidekriipsu asemel soovitame kasutada näiteks alakriipsu.

 

Muud täiendused ja parandused

 • Tasude ja tundide aruande päises kuvatakse lisaks arvestuskuule ka perioodi, mille osas aruanne on koostatud.
 • Tasude ja tundide aruandes parandatud andmete kuvamist, kui kasutatakse osakonna ja ameti filtrit. Samuti Pro paketi puhul kulukoha ja projekti info kuvamist, kui tasu oli mitme kulukoha või projekti vahel jaotatud.
 • Täiustatud sotsiaalmaksukohustuse arvutamist eri olukordades (kui tagastatav tasu on suurem kui töötasu, õppepuhkuse päevade arvestusest väljajätmine, kui isik saab nii töölepingu kui ka töövõtulepingu alusel tasu).
 • Parandatud tasuridade järjestamist arvestuslehel, kui tasuread on järjestatud lisamise järgi ning palgateatisel väljamaksete järjestust.
 • Töölaual kuvatakse töövõimetuslehel olevate isikute arvu hulgas ka neid, kellel on lõpetamata töövõimetus.
 • Parandatud pearaamatu palgakande API päringut kulukoha ja projektide info edastamisel.
 • Parandatud olukord, kus pärast koguse sisestamist kadus arvestuslehel ära igakuise tasu määr, kui tasu arvestusmeetodiks oli protsent tunnitariifist.
 • Parandatud olukord, kus kasutajad, kellel eelnevas perioodis kehtis väiksema töötajate arvuga litsents kui täna ning kasutajal olid osad väljamaksulehed seetõttu peidetud. Nüüd on kõik väljamaksulehed kasutajale näha, ka välja maksmata tasude leht.
 • Parandatud olukord, kus Palga arvutiversioonist ületulijatel ei olnud pilveversioonis näha tasu määra, kui isiku põhitasuks oli tunnitasu, põhitasu tunde polnud veel arvestusse lisatud ning automaatne tööajaarvestus oli välja lülitatud.

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

merit.ee

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.