Kõik uudised
28.12.2016

Merit Palga uus versioon 29. detsembril 2016

Hea Merit Palga kasutaja!

Anname teada, et alates neljapäeva, 29. detsembri hommikust on kättesaadav Merit Palga uus versioon.

Uue versiooni number on 2017.0.11. Programm uueneb Teie arvutis automaatselt.

  1. 2017. aasta sotsiaalmaksu määr on 33%.
  2. Töötamise registrist andmete importimisele on lisatud töötamise liikidega 600 ja 601 andmete importimine.

 

Kõik küsimused ja tähelepanekud on oodatud meiliga klienditugi@merit.ee või telefonil 776 9333.

Head kasutamist!

Andres Kert
Merit Tarkvara juhataja
www.merit.ee

 

Eelmise versiooni täiendused

13. detsember, versioon 2017.0.8

  1. Seoses vanaduspensioniea muutmisega 63-lt aastalt 65-le kontrollib programm versiooniuuenduse käigus kõigil töötajatel, kelle sünniaasta 1954 või hilisem välja  “Töötuskindlusmaksed: kuni” väärtust ja teeb vajadusel muutused. Kuupäeva ei muudeta siis, kui see on 2017. aastast varasem, sest siis võib tegemist olla eelpensioni saajaga (maksimaalselt 3 aastat enne pensioniiga). Tehtud muudatused kajastatakse ka muudatuste failis. Sama muudatust arvestab programm ka uue isiku lisamisel.
  2. Programmi on lisatud 2017. aasta maksumäärad. Maksuvaba tulu on 180 eurot, sotsiaalmaksu määr 32,5%, sotsiaalmaksu kuumäär 430 eurot ja lapsepuhkuse päevatasu 22,20 eurot (tulenevalt alampalga muutumisest 470 eurot kuus).

 


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.