Kõik uudised
25.08.2020

Teadmiste Teisipäev! Kas Sa tead, kuidas Merit Palgas lisada osaline väljamakse üldisest palgapäevast erineval ajal?

Üldisest palgapäevast erineval ajal väljamakse tegemiseks lisage väljamaksete nimekirja juures klikkides “Uus väljamaksuleht”.
Määrake väljamakse liik. Väljamakse liik näitab kuidas on töötajale tasu välja makstud – kassast või pangakontolt.
Väljamakse liigiks saab valida pangakonto ainult nendele isikutele, kellel on isikuandmete kaardil märgitud pangakonto number.
Valige väljamakse tüüp:
  •  Palgaväljamaksed – töötajatele arvestatud tasude ja tasustatud töökatkestuste väljamaksed, ebaregulaarsete avansimaksete tegemine;
  • Avansiväljamaksed – regulaarsed avansi väljamaksed. Kui avanss on märgitud töötaja lepingus (menüüs Tasude arvestus -> Lepingud), siis lisage väljamaksuleht tüübiga „avansiväljamaksed“. Avansiväljamakse lehele tulevad ainult nende isikute nimed ja makstavad netosummad, kellel on lepingus konkreetne avansisumma märgitud. Kui töötajale makstakse avansina ebakorrapäraselt osa töötasust ette, siis valige väljamaksu tüübiks palgaväljamaksed.
  • Kinnipidamiste leht – töötajatele arvestatud tasudelt tehtud kinnipidamiste väljamaksmine kinnipidamise saajatele. Kinnipidamised töötajate tasudelt on lisatud menüüs Kinnipidamised -> Kinnipidamised.
  • Puhkusetasu väljamaksed – väljamaksu lehele tuuakse isikud, kellele on lisatud põhipuhkuse või pikendatud põhipuhkuse tüübiga töökatkestused ja nende puhkusetasud. Valige väljamakse tüübiks „puhkusetasu väljamaksed“, et lisada puhkusetasude väljamaksed palgapäevast erineval ajal
  • Lisatasu väljamaksed – lisage, et maksta välja üksikuid lisatasusid kõigile töötajatele korraga, kellele seda tasu on eelnevalt arvestatud. Väljamaksulehe lisamise aknas, pärast Lisatasu väljamaksete tüübi määramist tuleb valida ka lisandunud rippmenüüst soovitud lisatasu liik. Lisatasu liikide rippmenüü on koostatud eelnevalt lisatud tasuliikide nimekirja põhjal (Tasude arvestus -> Tasude liigid).

Väljamaksulehe lisamisel on võimalik väljamaksule tüüpide „Palgaväljamaksed“ ja „Lisatasu väljamaksed“ puhul otsustada, kas väljamaksuleht koostatakse juba koos välja arvutatud netosummadega või mitte. Vaikimisi tuuakse tasud lehele netosummadega. Teiste väljamaksulehe tüüpide korral (nt lepingujärgse avansisumma väljamaksed, kinnipidamiste leht või puhkusetasu väljamaksed) ongi tasud lehel juba netosummades näha ning selles eraldi määrangut muuta ei saa.

Kui lisada väljamaksuleht ilma netosummadeta, siis tuuakse lehele kõik määrangutele vastavad isikud ning lehe sulgemise järel kustutatakse need isikud, kelle väljamakse detaile ei käidud salvestamas.

Salvestage väljamaksulehe lisamine ning täitke väljamaksu leht.

Kirjutage reale „kuupäev“ väljamakse tegemise tegelik kuupäev.

Väljamaksulehe kuupäeva järgi teeb programm maksuarvestuse ning kannab maksud väljamakse kuu TSD-le.

Reale „dokument“ märgib programm automaatselt väljamaksulehe numbri.

Soovi korral võite dokumendi nimetust muuta kirjutades väljale „dokument“ oma teksti.

Veerus „Töötaja nimi“ valige real isik, kellele väljamakset teha soovite.

Ühe ja sama väljamaksulehe peale saate lisada väljamakseid mitmele töötajale, lisades igale järgnevale reale järgmise töötaja nime.

Väljamakse tegemiseks klikkige töötaja nime rea lõpus väljamakse detailivaatesse.

Avanenud väljamakse aknas valige väljamakstav tasu või kirjutage reale „väljamaks“ töötajale makstud netosumma.

Makse kinnitamiseks klikkige “Salvesta”.

Kui väljamaksulehel on mitu tasu, siis saate märkida arvestatud tasude osalise väljamakse klikkides tasu rea lõpus olevale ikoonil. Välja makstakse see tasu, mis on veerus „väljamaks“.

Kui töötajale makstakse ebaregulaarse avansina ette osa töötasust ning programmis arvestatud tasusid ei ole, siis kirjutage väljamaksel reale „väljamaks“ netosumma, mis tegelikult välja maksti. Väljamaksu lehe lisamisel valige ebaregulaarse avansi korral tüübiks „palgaväljamakse“.

Välja makstud tasudelt arvestatud maksusid ja maksuvaba tulu rakendamist saate üle vaadata kontrollaruandest. Kontrollaruande koostamiseks avage väljamakse detailivaade (väljamakse rea lõpus ) ning klikkige nupul “Kontrollaruanne”. Avanenud aruanne näitab välja makstud tasu arvestuskuud, brutosummat, töötaja tasust arvestatud maksusid ning netosummat. Aruannet saate salvestada PDF-formaati.

Väljamaksel rakendatakse automaatselt maksuvaba tulu summat igas väljamakse kuus ühe kuu määra ulatuses vastavalt isikuandmete kaardil tehtud maksuvaba tulu rakendamise määrangule. Väljamaksete menüüs kuvatakse lisatud väljamaksuleht eraldi väljamakstud tasude plokis.

Kinnitatud väljamakseid saate vajadusel kustutada klikkides aktiivseks konkreetse kustutatava rea ning nupule “Kustuta”.

Lisatud väljamaksetega seoses vähenevad välja makstavad tasud välja maksmata tasude palgapäevalehel. Programm arvestab töötajale juba välja makstud tasude võrra väiksema summa palgapäeval välja maksmiseks.

Kui soovite kasutada Meriti raamatupidajate palgaarvestusteenust, siis helistage meile 6177111 või kirjutage merit@merit.ee.

Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.