Kõik uudised
09.03.2021

Teadmiste Teisipäev! Küsimused ja vastused II sambast lahkujale

 • Kas saan teisest sambast välja võtta kogu raha või ainult oma palgalt kinni peetud 2% osa? Välja saab võtta kogu raha, mis teise sambasse kogutud on. Kui esitad avalduse raha väljavõtmiseks, makstaksegi välja kõik, mis sul teise sambasse kogutud on. Väljamakselt tuleb ära maksta tulumaks, selle võrra on sinu kontole laekuv summa väiksem.
 • Kui otsustan raha välja võtta, kas saan kogu oma raha korraga kätte? Jah, kogu raha makstakse välja korraga.
 • Kust ma saan teada, mis summa ma kätte saan, kui teisest sambast raha välja võtan? Oma pensionikonto seisu saad vaadata internetipangas, mida kasutad või ka näiteks Pensionikeskuse veebilehelt oma kontole sisenedes. Välja makstakse kogu raha, mis sul teise sambasse kogutud on. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur sinu pensionifondi osakud rahaks teha. Suure tõenäosusega ei saa sa kätte täpselt seda summat (miinus tulumaks), mida sa teisest sambast lahkumise avalduse kirjutamise ajal oma pensionikontol näed, sest finantsturud võivad vahepealsel perioodil nii tõusta kui langeda. Väljamakse tegemisel peetakse sellelt kinni tulumaks 20%.
 • Kas saan sambast kogu raha välja võtta, kuid jätkata samal ajal kogumist? Ei, raha välja võtmine lõpetab ka sissemaksete tegemise teise sambasse. Makseid saad soovi korral uuesti tegema hakata alles kümne aasta möödumisel raha väljavõtmisest. Kui oled juba korra teisest sambast raha välja võtnud või maksete tegemise eraldi avaldusega lihtsalt peatanud ning kümne aasta möödumisel uuesti makseid tegema hakanud, siis pärast teist korda raha väljavõtmist oled teisest sambast lõplikult väljas ja makseid sinna enam teha ei saagi.
 • Millal saan esitada avalduse teisest sambast raha välja võtmiseks? Esimene periood avalduste esitamiseks on 2021. aasta 1. jaanuar kuni 31. märts. Sealt edasi 1. aprill kuni 31. juuli ning 1. august kuni 30. november. Avalduse esitamise perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg.
 • Kui teen avalduse teisest sambast raha välja võtmiseks, siis millal ma selle raha kätte saan? Raha makstakse välja viis kuud peale avalduste perioodi lõppu. Nt kui esitad avalduse perioodil 1. jaanuar kuni 31. märts, saad sa raha kätte septembris.
 • Kui teen teisest sambast raha väljavõtmise avalduse, siis millal läheb minu osakute väärtus lukku, kas avalduse esitamise päeval või väljamakse saamise päeval? Raha väljavõtmiseks teisest sambast lahkumisel peab avaldus olema esitatud vähemalt 5 kuud ette. Pensionifondi osakuid veel kohe tagasi ei võeta ja nende väärtus avalduse esitamise päeval lukku ei lähe. Osakud võetakse tagasi 1. jaanuarile või 1. maile järgneval esimesel tööpäeval või 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev, vastavalt sellele, kas väljamakse tehakse jaanuaris, mais või septembris. Osaku hind lähebki lukku osakute tagasivõtmise päeval. Osakud võetakse tagasi nende puhasväärtusega ja puhasväärtuseks on osakute tagasivõtmise päeva kella 12-ks pensioniregistrile teatatud väärtus. Väljamakse ise võib toimuda ka samal päeval, kuid ei pruugi. Mitu päeva väljamaksete tegemiseks kokku kulub, sõltub sellest, kui palju inimesi ühel ajal sambast lahkumas on ja mitu väljamakset kokku teha tuleb. Aastatel 2021 ja 2022 tehakse väljamakse hiljemalt kuu aja jooksul.
 • Kui olen teinud avalduse raha välja võtmiseks, siis kas mul on ümber mõeldes võimalik ka avaldus tagasi võtta ja teises sambas jätkata? Jah, raha väljavõtmise avalduse saab tagasi võtta. Selle puhul on oluline arvestada seaduses ette nähtud kuupäevadega. Raha väljavõtmise avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. märtsil, võib tagasi võtta kuni 31. juulini, avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. juulil, võib tagasi võtta kuni 30. novembrini ja avalduse, mis on esitatud hiljemalt 30. novembril, võib isik tagasi võtta kuni 31. märtsini.
 • Kui ma olen pensioniealine ja soovin teisest sambast raha välja võtta, kas peaksin siis ikka esitama raha väljavõtmise avalduse? Kui oled juba teise samba pensionieas, s.o vanaduspensioni iga miinus viis aastat, on Sul õigus minna teisest sambast pensionile. Raha väljavõtmise avaldust sa esitada siis ei saagi. Küll on Sul pensionile minnes võimalik eluaegse ja tähtajalise pensioni kõrval soovi korral valida ühekordne väljamakse. Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes ühekordse väljamakse, saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul.
 • Millised tasud teisest sambast raha väljavõtmisel rakenduvad? Võttes raha välja enne pensioniiga, tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 20%. Võttes raha välja ühe korraga pensionieas – tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 10%. Võttes raha välja pensionieas pikaaegse pensionilepingu alusel, on väljamaksed tulumaksuvabad.
 • Kui mulle on määratud puuduv töövõime, kas peaksin siis esitama raha väljavõtmise avalduse või minema teisest sambast pensionile? Kui Sulle on määratud puuduv töövõime, on Sul sõltumata vanusest õigus minna teisest sambast pensionile. Pensionile minnes on Sul valida eluaegne ja tähtajaline pension aga ka ühekordne väljamakse. Väljamaksed teisest sambast on Sulle tulumaksuvabad, sõltumata sellest, millise pensioni saamise viisi Sa valid või millise avalduse esitad. Kuigi Sul on võimalik esitada ka raha väljavõtmise avaldust, on pensionile minek Sinu jaoks aga ajaliselt paindlikum. Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes näiteks ühekordse väljamakse saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul. Ka tähtajalist või eluaegset pensionit hakatakse maksma üldiselt juba järgmisest kuust.
 • Kui ma peatan maksete tegemise teise sambasse, kuid raha välja ei võta, saan maksetega iga kell uuesti alusta? Ei, maksetega saab uuesti alustada siis, kui nende tegemise lõpetamisest on möödunud vähemalt 10 aastat.
 • Kas teisest sambast raha välja võtmine mõjutab minu maksuvaba tulu suurust? Ei, teise samba väljamakse ei lähe maksuvaba tulu arvestusse.
 • Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, kuid jätab kogutud raha edasi II sambasse, kas talle jääb õigus see raha soovi korral enne pensioniiga välja võtta? Jah, avalduse raha väljavõtmiseks saab teha igal ajal, kuid see realiseeritakse kolm korda aastas –jaanuaris, mais või septembris.
  Oluline on see, et sambasse saab naasta vaid ühel korral. Seega, kui inimene lõpetab alguses üksnessissemaksed, kuid võtab siis hiljem raha ka välja, on tal õigus soovi korral sissemakseid uuesti tegemahakata, kui ta on vähemalt 10 aastat pensioni kogumisest eemal olnud. Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, alustab sellega siis vähemalt 10 aasta möödumisel uuestija võtab seejärel raha välja, ei ole tal enam võimalik II sambas raha koguda.
 • Kui ma esitan raha väljavõtmise avalduse, kas pean siis sissemaksete lõpetamiseks esitama veel eraldi avalduse? Ei pea. Raha väljavõtmine lõpetab automaatselt ka sissemaksete tegemise teise sambasse. Kui oled näiteks teinud raha väljavõtmiseks avalduse enne märtsi lõppu, makstakse teise sambasse kogutud raha Sulle välja septembris. Alates septembrist lõppevad siis ka Sinu sissemaksed teise sambasse.  Samas kuni juuli lõpuni on sul võimalik ka ümber mõelda ja raha väljavõtmise avaldu tagasi võtta.
 • Kas saan teisest sambast raha välja võtta, et see oma kolmandasse sambasse viia? Sul on valida, kas jääda teise sambasse või sealt lahkuda. Jäädes teise sambasse saad jätkata kogumist pensionifondis või võtta kasutusele isikliku pensioni investeerimiskonto ja kanda oma kogutud raha sinna.
  Kui otsustad teisest sambast lahkuda ja võtad raha välja, saad sellega teha, mida soovid. Põhimõtteliselt võid selle raha siis ka oma kolmandasse sambasse kanda. Arvestama pead siis aga, et teisest sambast raha saades maksad sa ära tulumaksu 20 protsenti ja nüüd selle summa kolmandasse sambasse kandes saad tulumaksu tagasi vaid kolmanda samba sissemakselt, mis ei ületa 15 protsenti sinu aastasest tulumaksuga maksustatud tulust ega 6 000 eurot.
 • Kas saan lasta teisest sambast raha kanda oma pangakontole, mis on avatud mõnes teises riigis? Jah, pangakonto, millele teisest sambast raha kantakse, ei pea olema tingimata Eestis avatud. Oluline on siiski, et avalduse esitamisel väljamakse saamiseks oleks võimalik avalduse esitaja isik tuvastada (Eesti ID-kaardi või Mobiil-ID kasutamine või pangakontorisse kohale tulek).
 • Kuidas saan esitada teisest sambast raha väljavõtmiseks avalduse, kui ma ei ela enam Eestis, mul pole Eestis pangakontot ja mul puuduvad kehtiv Eesti ID-kaart ja mobiil-ID? Seaduse kohaselt peab teise samba avalduste esitamisel olema võimalik tuvastada avaldust esitava isiku isikusamasust. Kui sul kehtivat Eesti ID-kaarti, passi ega mobiil-ID-d ei ole, on avalduse esitamiseks vaja mõnda Eestis asuvasse pangakontorisse kohale tulla.
  Kui sa pole resident, on üheks võimaluseks digi-ID (e-residentsus) taotlemine, mis võimaldab avalduse esitamist interneti teel.
 • Kas teise samba raha võib kohtutäitur arestida? Kui makse tehakse välismaisele pangakontole, kas see tagab, et kohtutäitur ei pääse summale ligi? Kuni sinu raha on teises sambas, ei saa kohtutäitur seda Sinu võlgade katteks kasutada. Kui võtad raha välja, on see nagu muu raha ja kui Sinu pangakonto on arestitud, saab kohtutäitur ka Sinu teise samba raha sellele kontole laekumisel seda Sinu võlgade katteks kasutada. Kohtuotsuseid tunnustatakse Euroopa Liidu üleselt, seega ei päästa üldjuhul ka see, kui väljamakse tehakse välismaisele pangakontole.
 • Kas ma saan peatada ka esimese samba sissemaksed ja/või sinna makstud raha välja võtta? Ei saa. Esimese samba pensione makstakse riigile laekuva sotsiaalmaksu arvel. Sinu eest tasutud sotsiaalmaksu pealt omandad sa pensioniõiguseid, kuid praegu kokku kogutava maksuraha eest makstakse välja pensione neile inimestele, kes pensionil on.

Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.