Kõik uudised
30.03.2020

Tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus ja FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus

Kas sotsiaalmaksu tasumine ja deklareerimine jätkub endisel kujul?

Eriolukorrast tingitult vabastatakse tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel.

Vabastus kehtestatakse tähtajaliselt ning minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-l.

Lisaks tööandjale vabastatakse kuumääralt sotsiaalmaksu tasumise kohustusest ka FIE oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest. Seega tuleb abikaasa ESD-l deklareerida ja sotsiaalmaks tasuda järgmine kord käesoleva aasta 10. juulil.

Märtsi, aprilli ja mai TSD-l kehtib seega kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult.

Sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus säilib sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 sätestatud erijuhtudel riigil, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul ja kohalikul omavalitsusel.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet


Proovi tasuta

Aktiva tasuta paketis saate 6 kuu jooksul sisestada 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet ning saata tasuta e-arveid.

Merit Palga tasuta paketiga saate teha arvestust kuni kahele töötajale. Mingeid muid piiranguid tasuta paketis ei ole.